Seppo Silvasti

Seppo Silvasti

Kirurgian ja gastroenterologian erikoislääkäri