Maija Savolainen

Maija Savolainen

Työterveyshoitaja

Työterveyshoitaja, työterveyshuollon pätevyys

Esittely

Tehtäviini kuuluu laaja-alainen työterveystoiminta: työterveysyhteistyö organisaation työterveydestä vastaavan kanssa, työterveystoiminnan vaikuttavuuden ja kustannusten analysointi yhteistyössä työterveyslääkärin kanssa; työterveystoiminnan valtakunnallinen koordinointi; Terve Työpaikka- mallin mukaisesti yrityksen työterveystarpeiden ja -tavoitteiden mukainen toiminta: terveystarkastukset, työkuntoisuustarkastukset, työterveysneuvottelut, henkilöstön työkykyseuranta, esimiesten neuvonta, kun huolta työntekijän työkykyisyydestä, terveyskartoitukset yksilö- ja yritystasoisesti, mm. Terveyskysely ja TyöOptimi -kysely sekä terveysneuvonta (mm. ravitsemus, liikunta, uni, palautuminen, mieliala, uupumisoireilu).

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.

Kielitaito

suomi