Jaana Piispanen

Jaana Piispanen

Työterveyshoitaja

Työterveyshuollon osaamista moniammatillisen tiimin jäsenenä sekä asiantuntija että työntekijäorganisaatioissa.

Esittely

Työskentelyssäni pyrin voimavaralähtöiseen ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Erilaisten terveystarkastusten lisäksi kiinnostuksen kohteenani ovat työhyvinvointiin/jaksamiseen ja työikäisen unettomuuden hoitoon liittyvät asiat. Minulta löytyy kokemusta tiiviistä yritysyhteistyöstä työpaikan kanssa; tämä toimii hyvänä perustana henkilöiden työterveyden ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Lämpimästi tervetuloa!

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.