Esittely

Olen erikoistunut geriatriseen fysioterapiaan ja kuntoutukseen. Asiakkaani ovat pääsääntöisesti ikäihmisiä ja monella heistä on myös jokin muistisairaus. Teen hoivakotikäyntejä ja kotikäyntejä, mutta työskentelen myös paljon vastaanotolla. Hoidan myös mielelläni työikäisiä asiakkaita. Fysioterapian sisältö määräytyy huolellisen arvion pohjalta ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Se voi olla esimerkiksi hierontaa, kuntosaliharjoittelua tai jonkin tuki- ja liikuntaelinvaivan hoitoa. Kokemusta löytyy myös muisti-, veteraani- ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Hoivakodeissa pääpaino on usein toiminta- ja liikkumiskyvyn ylläpitämisessä tai edistämisessä sekä päivittäisten toimintojen sujuvuuden tukemisessa. Kotikäynneillä pääpaino voi olla harjoitteissa, joilla tuetaan kotona asumisen mahdollistamista ja arkiaskareiden sujumista. Lähestyn asiakasta kunnioittavasti ja kuunnellen. Olen 100 % läsnä jokaisessa kohtaamisessa. Tervetuloa vastaanotolleni.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.