Todistus tartuntatautipäivärahaa varten mahdollista saada työterveydestä

Uutiset - 28. helmikuuta 2022

Eduskunta hyväksyi 15.2.2022 sairausvakuutuslain määräaikaisen muutoksen, jonka perusteella kaikki lääkärit voivat kirjoittaa todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten. 28.2.2022 alkaen todistuksen on voinut kirjoittaa myös hoitaja. Aiemmin todistuksen saivat kirjoittaa vain tartuntatautilääkärit. Terveystalossa todistuksen saa jatkossa asioimalla Terveystalo-sovelluksessa olevassa chatbotissa tai etä- tai lähivastaanotolla. Muutos on voimassa takautuvasti 1.1.2022 alkaen. Terveystalosta todistuksia saa 17.2.2022 alkaen.

 

Koronavirukseen sairastuneen tai hänen työnantajansa on mahdollista saada tartuntatautipäivärahaa korvaamaan ansionmenetystä tai vastaavasti työntekijälle maksettua palkkaa tämän poissaolon ajalta. Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa enintään THL:n suosituksen mukaiselta eristysajalta. Oireiden jatkuessa sen jälkeen ansionmenetystä voidaan korvata sairauspäivärahan kautta.  

 Tartuntatautipäivärahan edellytyksenä on terveydenhuollossa tehdyllä testillä todennettu koronavirustartunta ja lääkärin laatima todistus, jossa henkilön suositellaan olevan pois ansiotyöstä, jotta viruksen leviäminen estetään. Kotitesti ei riitä päivärahan saamiseen.  

Ajanjaksolla 1.1.2022—27.2.2022 Kela hyväksyy tartuntatautipäivärahahakemuksen liitteeksi myös niin kutsutun tavallisen sairauspoissaolotodistuksen kunhan se on kirjoitettu laboratoriovarmistetun koronatartunnan aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi.

Miten Terveystalossa kirjoitetaan todistuksia tartuntatautipäivärahaa varten?  

Arviomme mukaan todistuksia tarvitsevia ihmisiä on melko suuri joukko, sillä tartuntatautilääkärin yhteydenotot ovat koronatautiin sairastuneiden määrän kasvettua kestäneet pitkään. Varmistaaksemme nopean hoitoon pääsyn tavanomaisissa asioissa, ohjaamme todistusta tarvitsevat henkilöt pääsääntöisesti Terveystalossa Hoitaja Chatiin tai erikseen luotuun chatbottiin, joka kerää häneltä tarvittavat tiedot muutamien kysymysten avulla ja välittää palvelupyynnön Terveystalon lääkärille.

Hoitaja Chatissa hoitaja kerää tiedot ja kirjoittaa todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten ja toimittaa sen jokaiselle henkilölle itselleen ainoastaan Terveystalon palveluun (sovelluksen Viestit-osio tai kirjautuneen palvelun Omat tapahtumat). Hoitajan kirjoittama todistus ei mene suoraan Kelalle, vaan työntekijän on toimitettava todistus joko työnantajalle tai Kelalle yrityksessä sovitun mukaisesti. Todistus sinänsä on maksuton, mutta todistuksen tekemiseen käytettävä työ on sairaanhoidon palvelua, jonka hinta työnantajalle on 30 euroa.

Botissa annettujen tietojen perustella lääkäri kirjoittaa todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten ja se toimitetaan jokaiselle henkilölle itselleen 3-5 päivässä Terveystalo-sovelluksen Viestit-osioon, Terveystalon kirjautuneen palvelun Omat tapahtumat-osioon ja suoraan Kelalle. Todistus sinänsä on maksuton, mutta todistuksen tekemiseen käytettävä työ on sairaanhoidon palvelua, jonka hinta työnantajalle on 41 euroa.

Botin onnistunut käyttö edellyttää, että  

  • koronavirustesti on otettu Terveystalossa 
  • tai testin positiivinen tulos näkyy Kanta.fi-palvelussa ja Kanta.fi-palvelussa on annettu ammattilaiselle lupa katsoa tulos.  

>> Siirry tästä asioimaan chatbotissa 

Molemmissa tapauksissa työntekijän tehtävänä on toimittaa todistus omalle työnantajalleen.

Todistuksia voidaan tehdä myös vastaanotoilla muun asioinnin yhteydessä. Ammattilaisten vapaiden aikojen turvaamiseksi ohjaamme ensisijaisesti kuitenkin pelkkiin todistuksiin liittyvät asioinnit chatbottiin tai Hoitaja Chatiin. 

Webinaarissa lisää muutoksesta 

Ajankohtaista koronaviruksesta webinaarissa 17.2.2022 käsittelimme muutosta.  Kuuntele tallenne webinaarista tapahtumasivultamme, josta löydät myös webinaarissa esitettyjä kysymyksiä aiheesta. 

Lue lisää:

Tutustu myös muihin työterveyden sisältöihin