Terveystalo mukana Työterveyslaitoksen MielenPolut -hankkeessa

Työelämän muutos edellyttää myös uudenlaisia otteita työkyvyn ylläpitämisessä. Mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat viime vuosina olleet yksi suurimmista työkykyhaasteista ja aiheuttavat paljon pitkiä sairauspoissaoloja, sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien jälkeen toiseksi eniten pysyvää työkyvyttömyyttä. Mikä huolestuttavinta, mielenterveydelliset syyt voivat johtaa työkyvyttömyyteen jo nuorella iällä, toisinaan jopa ennen varsinaisen työuran käynnistymistä.

Terveystalossa on saatu vaikuttavia tuloksia mielenterveyden lyhytinterventioista ja onnistuttu lyhytpsykoterapian avulla tukemaan yksilöiden työkykyä sekä siirtämään mielenterveysperusteisten poissaolojen painopistettä pitkistä poissaolojaksoista lyhyisiin. 

Työterveyslaitoksen kanssa yhdessä toteutettavassa MielenPolut-hankkeessa tutkitaan vastaavien näyttöön perustuvien menetelmien vaikuttavuutta ja pyritään löytämään ratkaisuja työterveyden ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. Hankkeessa tarkastellaan mielenterveyden hoitopolkuja työterveyshuollossa ja tuotetaan hoitopolkuihin perustuvia työkyvyn ennustemalleja koneoppimismenetelmiä hyödyntäen. 

– Hanke on juuri käynnistynyt ja tulee kestämään seuraavat 2,5 vuotta. Sitä mukaa kun tutkimustuloksia julkaistaan, tulemme kertomaan niistä myös asiakkaillemme. Tavoitteenamme on kehittää toimintaamme tiedon pohjalta, jotta mielenterveyden työkykyhaasteisiin onnistutaan tarttumaan entistä vaikuttavammin, kertoo Terveystalon johtava psykologi ja psykoterapeutti Tuija Turunen. 

 

Lue lisää hankkeesta Työterveyslaitoksen sivuilla

 

Siirry Terveystalon yrityssivustoon

Mielen hyvinvointi Työkykyjohtaminen

Mielen hyvinvointi

Mielenterveysongelmista johtuvat sairauspoissaolot ja työkykyriskit ovat olleet kasvussa jo useiden vuosien ajan. Samalla mielenterveyskuntoutujien osuus on kasvanut ja mielenterveydenhäiriöt ovat nousseet yleisimmäksi syyksi siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuonna 2022 mielenterveydelliset syyt kattoivat yli kolmanneksen kaikista työeläkekuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepäätöksistä. Työnantajan on siis yhä tärkeämpää huolehtia työntekijöiden mielenterveydestä ennaltaehkäisevästi, jotta työntekijöiden ja työyhteisön työkyky säilyy. Työterveystiimimme ja työnhyvinvoinnin palvelumme ovat tukenasi mielen hyvinvoinnin työkykyjohtamisessa. Haluatko tietää lisää? Lataa Mielenpalveluista kertova esitteemme.

Ajankohtaista työterveydessä. Työterveys

Ajankohtaista työterveydessä

Mistä työelämässä tällä hetkellä keskustellaan? Tältä sivulta löydät työterveyden ajankohtaiset uutiset, artikkelit ja tietopaketit sekä tietoa tulevista webinaareista, tapahtumista ja koulutuksista. Tutustu työntekijän ja työyhteisön hyvinvointiin, johtamiseen ja työterveyden vaikuttavuuteen liittyviin aiheisiin.

Tilaa työterveyden uutiskirje yrityspäättäjille Työterveys

Tilaa työterveyden uutiskirje yrityspäättäjille

Haluatko saada työn ja terveyden ajankohtaisia puheenaiheita sähköpostiisi? Uutiskirjeemme tarjoilee luettavaa muun muassa työntekijän ja työyhteisön hyvinvointiin, johtamiseen sekä työterveyden vaikuttavuuteen liittyen. Uutiskirje on suunnattu yritysten edustajille, yritysjohdolle, liiketoimintapäättäjille ja yrittäjille.