Terveystalo mukana Työterveyslaitoksen MielenPolut -hankkeessa

Uutiset 9.5.2023

Työelämän muutos edellyttää myös uudenlaisia otteita työkyvyn ylläpitämisessä. Mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat viime vuosina olleet yksi suurimmista työkykyhaasteista ja aiheuttavat paljon pitkiä sairauspoissaoloja, sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien jälkeen toiseksi eniten pysyvää työkyvyttömyyttä. Mikä huolestuttavinta, mielenterveydelliset syyt voivat johtaa työkyvyttömyyteen jo nuorella iällä, toisinaan jopa ennen varsinaisen työuran käynnistymistä.

Terveystalossa on saatu vaikuttavia tuloksia mielenterveyden lyhytinterventioista ja onnistuttu lyhytpsykoterapian avulla tukemaan yksilöiden työkykyä sekä siirtämään mielenterveysperusteisten poissaolojen painopistettä pitkistä poissaolojaksoista lyhyisiin. 

Työterveyslaitoksen kanssa yhdessä toteutettavassa MielenPolut-hankkeessa tutkitaan vastaavien näyttöön perustuvien menetelmien vaikuttavuutta ja pyritään löytämään ratkaisuja työterveyden ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. Hankkeessa tarkastellaan mielenterveyden hoitopolkuja työterveyshuollossa ja tuotetaan hoitopolkuihin perustuvia työkyvyn ennustemalleja koneoppimismenetelmiä hyödyntäen. 

– Hanke on juuri käynnistynyt ja tulee kestämään seuraavat 2,5 vuotta. Sitä mukaa kun tutkimustuloksia julkaistaan, tulemme kertomaan niistä myös asiakkaillemme. Tavoitteenamme on kehittää toimintaamme tiedon pohjalta, jotta mielenterveyden työkykyhaasteisiin onnistutaan tarttumaan entistä vaikuttavammin, kertoo Terveystalon johtava psykologi ja psykoterapeutti Tuija Turunen. 

 

Lue lisää hankkeesta Työterveyslaitoksen sivuilla