Mielen chat tarjoaa jatkossa katkeamattoman polun työntekijöille vakavissa tilanteissa

Matalan kynnyksen hyvinvointipalvelu Mielen chat ja sparri, on ollut osa Terveystalon palveluita jo vuodesta 2018. Palvelu syntyi aikanaan tarpeesta tarjota erityisesti työuransa aloitteleville nuorille tukea hyvinvointiin ja jaksamiseen, mielen ollessa myllerryksessä työelämään siirtymisen herkässä nivelvaiheessa. Palvelua on systemaattisesti kehitetty vuosien aikana asiakaskokemusten ja -tarpeiden pohjalta ja nykyisin Mielen chat ja sparri on koko organisaation henkilöstölle sopiva palvelu mieltä kuormittavien arjen huolien purkamiseen ja mielenterveyttä tukevien taitojen vahvistamiseksi.

Suurimmalle osalle palveluun hakeutuneista henkilöistä Mielen chat ja sparri on mielen hyvinvointia ennakoivasti tukevana kokonaisuutena juuri oikea palvelu. Viime vuosina on eletty monella tapaa kuormittavia aikoja, jotka ovat voineet nostaa pintaan myös aikaisempia traumoja. Palvelua tuottavat asiantuntijamme ovat huomanneet, että mielen pahoinvointi edelleen yleistyy ja vakavia tilanteita tulee esille yhä enemmän. Erityisesti Mielen chatiin hakeutuu yhä useammin henkilöitä, joiden tilanne vaatii akuutisti lääketieteellistä arviota ja hoitoa, koska keskustelussa tulee esille esimerkiksi itsetuhoisia ajatuksia tai vakavia masennusoireita.

Haluamme taata katkeamattoman polun myös niille työntekijöille, joilla tilanne vaatii terveydenhuollon toimia ja hyvinvoinnin tukemiseen keskittyvä palvelu ei vastaa tähän tarpeeseen. Tämän vuoksi mahdollistamme kesäkuun alusta lähtien Mielen chatin muutoksen terveydenhuollon palveluksi, mikäli tilanne kuvautuu vakavana ja Mielen chatiin hakeutunut työntekijä näin toivoo. Muutos ei aiheuta asiakkaillemme toimenpiteitä ja Mielen chatin hoitaja säilyy samana. Palvelun Mielen sparri –osuuteen muutos ei vaikuta ja siellä on mahdollista edelleen työstää mielen hyvinvointia tukevia taitoja sekä purkaa arjen kuormaa niissä tilanteissa, kun kyse ei ole terveydenhuollon palvelutarpeesta.

Työntekijän luvalla tehty muutos mahdollistaa sen, että voimme tehdä Mielen chatin osalta potilaskirjaukset ja informaatio tilanteesta välittyy katkeamatta hoitavalle taholle. Mikäli palvelun luonne asiakkaan luvalla muuttuu, Mielen chatin hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Muutoin hinnoittelu säilyy ennallaan.

Tutustu Mielen chat ja sparri -palveluun 

Terveystalon työterveysasiakkaiden matalan kynnyksen mielenhyvinvointipalvelu Mielen chat ja sparri on nopea ja helppo keino olla yhteydessä ja päästä työstämään arkea kuormittavia asioita. Mielen chat on auki 24/7 ja mahdollistaa lyhyen arvion tilanteesta ja siellä varataan aika myös pidemmälle (1-5 kertaa) Mielen sparri -työskentelylle, joka voi alkaa jopa samana päivänä etävastaanotolla.

Oheiselta videolta näet, millaisia harjoituksia Mielen sparrissa voidaan tehdä. Klikkaamalla kuvaa saat videon käyntiin.

 

Mielen chat ja sparri – tukea matalalla kynnyksellä

Mielen chat ja sparri on matalan kynnyksen digitaalinen palvelukokonaisuus, jossa koulutetut ammattilaisemme tarjoavat nopeasti helpotusta huoliin ja apua mielen taitojen vahvistamiseen ennen mielen ongelmien mutkistumista. Tutustu mielenterveyttä tukeviin työterveyspalveluihimme ja ota palvelut vaivattomasti yrityksesi käyttöön.

Tutustu Mielen chat ja sparriin