Altistekyselyt sähköisiksi vuoden 2023 alusta alkaen

Altisteisilla terveystarkastuksilla seurataan altisteisen työn terveysvaikutuksia työntekijälle. Tarkastuksissa hyödynnetään altisteisiin perustuvia oirekyselyitä, joiden perusteella myös arvioidaan jatkotoimien tarve. Terveystalossa altistekyselyt on nyt viety sähköiseen muotoon, mikä mahdollistaa toiminnan tehokkuuden niin hoidon laadun kuin vaikuttavuudenkin näkökulmasta. Sähköisessä muodossa olevat kyselyt otetaan käyttöön asiakasyrityksissämme vuoden 2023 alusta.

Terveystalossa on asiakkaana n. 450 000 altisteista työtä tekevää henkilöasiakasta. Altisteisiin työtehtäviin liittyy lakiin perustuva velvoite seurata terveystarkastusten avulla työn terveysvaikutuksia ja estää työntekijää sairastumasta työssä esiintyvän altisteen tai muun sairastumisvaaran vaikutuksesta. Suositusten mukaan altisteisissa tarkastuksissa tulee käyttää altisteisiin perustuvia oirekyselyitä, joiden perusteella myös arvioidaan jatkotoimien tarve.

Siirtyminen sähköisten altistekyselyiden käyttöön

Terveystalossa altistekyselyt on aikaisemmin toteutettu paperisina. Nyt paperiset altistekyselyt on viety sähköiseen muotoon, mikä mahdollistaa toiminnan tehokkuuden niin hoidon laadun kuin vaikuttavuudenkin näkökulmasta. Sähköisessä muodossa olevien kyselyiden perusteella pystymme myös keräämään yrityksille raportoitavaa dataa altistekyselyiden tuloksista ja hoidon vaikuttavuudesta.

Sähköisten altistekyselyiden pilotointia on toteutettu keväästä alkaen. Nyt käyttöönotto on edennyt siihen vaiheeseen, että sähköiset altistekyselyt voidaan ottaa käyttöön kaikkiin yrityksiin vuoden 2023 alusta alkaen. Kaikista kyselyistä on olemassa versiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Altistekysely voidaan aktivoida työntekijälle terveystarkastuskutsun yhteydessä tai erillisenä kyselynä.

Suosittelemme sähköisten altistekyselyiden käyttöönottoa kaikissa altistelähtöisissä terveystarkastuksissa. Paperiset kyselyt säilyvät kuitenkin jatkossakin vaihtoehtona, mikäli sähköisten kyselyiden käyttöönotto ei jostain syystä ole mahdollista.

Käyttöönotto edellyttää työntekijätietojen ajantasaisuutta

Altistekyselyt lähetetään työntekijöille sähköisesti ja niihin pääsee vastaamaan Terveystalon mobiilisovelluksesta sekä kirjautumalla Terveystalon verkkosivulla. Kirjautuminen edellyttää tunnistautumista joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jotta altistekyselyt voidaan toteuttaa sähköisesti, on tärkeää, että työntekijöidenne sähköpostiosoitteet ovat oikein ja merkitty kaikille työntekijöille.

Yrityksenne nimetty työterveyshoitaja on teihin vielä yhteydessä ennen sähköisten altistelyselyiden käyttöönottoa. Saatte myös käyttöönne valmiin infokirjeen, jolla voitte tiedottaa sähköisistä altistekyselyistä työntekijöitänne.

Mikäli teille herää aiheeseen liittyen kysymyksiä, voitte olla yhteydessä yrityksenne nimettyyn työterveyshoitajaan.