Työ ja kehittyminen psykologina ja psykoterapeuttina

Jokainen ammattilaisemme on yksilö ja tiedämme, että loputtomaan tiedonjanoon ei auta kaikilla yksi ja sama lääke. Jos haluat syventää ammatillista osaamistasi ja kasvaa urallasi, tule töihin Terveystaloon! Tarjoamme sinulle kiinnostavan ja monipuolisen työnkuvan sekä joustavan työn, joka jättää tilaa myös muille elämän tärkeille asioille. Terveystalo on työntekopaikka, jossa sinä, sinun potilaasi ja hoidon laatu olette aina keskiössä. Tervetuloa tärkeimmän tekijöiden joukkoon!

Terveystalossa arvostetaan mielen hyvinvoinnin palveluita, ja niihin myös panostetaan. Teemme pitkäjänteistä ja asiakaslähtöistä työtä palveluidemme kehittämisessä. Mittaamme ja seuraamme tarkasti työmme vaikuttavuutta. Haluamme olla ammattilaisillemme luotettavin ja houkuttelevin työntekopaikka ja taata mahdollisuuden monipuoliseen kouluttautumiseen ja urakehitykseen. Tarjoamme alan ammattilaisille monipuolisia työmahdollisuuksia vastaanotoista tutkimus- ja kehitystyöhön. Myös erilaisia vastuurooleja löytyy niistä kiinnostuneille.

"Ihmisillä on valtava kyky selviytyä, ja siihen meidän ammattilaistenkin on pystyttävä luottamaan."

Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikkö

Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikkö sujuvoittaa kaikenikäisten asiakkaiden psyykkisten häiriöiden ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta. Kukin tiimin asiantuntija saa keskittyä erityisosaamiseensa sujuvassa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Terveystalossa on suuri määrä asiantuntijoita ja osaamista. Teemmekin töitä sen eteen, että ammattilaisemme eivät koe jäävänsä yksin. Jos huoli asiakkaasta tai hänen läheisestään herää, meiltä löytyy apua. Meillä työskentelee psykologeja, psykiatreja, psykoterapeutteja ja seksuaaliterapeutteja.

Terveystalon psykologipalvelut kattavat psykologin vastaanotto- ja tutkimuspalvelut. Osa psykologeistamme on erikoistunut lasten tai aikuisten neuropsykologiaan, kriisipsykologiaan, kipupsykologiaan tai vaikkapa lasten ja nuorten psykologiaan.

Psykologi istuu vastaanotolla ja hymyilee asiakkaalle

Lyhytpsykoterapia

Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikössä tarjoamme psykoterapiaa yksilöille, pareille ja perheille iästä ja maksajasta riippumatta. Psykoterapeuttimme eri puolilla maata tarjoavat myös pidempiä psykoterapioita. Selkeä painotus meillä on kuitenkin työterveyden lyhytpsykoterapiassa, joka on tutkitusti vaikuttava hoitomuoto.

Terveystalossa on kattava psykoterapeuttien verkosto, joka toteuttaa työterveyden lyhytpsykoterapioita aktiivisella hoito-otteella ja jonka vaikuttavuutta seurataan ja raportoidaan. Asiakkaiden oikea-aikainen hoito on ammattilaiselle palkitsevaa. Kaikki ammattilaisemme täyttävät psykoterapeutin pätevyysvaatimukset.

Ura työterveyden parissa

Terveystalon työterveys- ja organisaatiopsykologina työtehtäviisi kuuluu monipuolisesti asiakasvastuullista työhyvinvointityötä sekä organisaatiopsykologisen osaamisen ja menetelmien kehittämistä. Työterveyshuollon prosessimme perustuvat tutkimusten pohjalta yhdessä ammattilaistemme kanssa kehittämiimme, aidosti toimiviin hoitomalleihin.

Työterveyspsykologina työskentelet osana yritysterveyden moniammatillista tiimiä ja teet asiakasvastuullista työterveyspsykologin työtä. Moniammatillisiin tiimeihin kuuluvat työterveyslääkäri, -hoitajia, ravitsemusterapeutteja ja työfysioterapeutti. Moniammatillisuus merkitsee meille paljon: oman osaamisen tunnistamista, yhteistä vastuuta asiakkaasta, yhteisen tiedon luomista, asiakaslähtöistä organisaatiota ja tiimioppimista. Tiimisi mahdollistaa myös sen, että pääset keskittymään juuri sinun erikoisosaamiseesi. Meillä voit pätevöityä työterveyspsykologiksi Työterveyslaitoksen Terveystalolle räätälöidyllä sisäisellä pitkällä kurssilla.

Työ julkisella puolella

Terveystalo tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia psykologeille myös ulkoistetuilla terveysasemillamme sekä henkilöstöpalveluiden kautta. Toimimme valtakunnallisesti julkisen terveydenhuollon kumppanina tarjoten laadukkaita ja monipuolisia henkilöstöpalveluja. Kauttamme voi työllistyä esimerkiksi koulu- tai neuvolapsykologin tehtäviin, lastensuojeluun, päihdepalveluihin sekä erikoissairaanhoitoon.

Terveystalo opiskelijalle

Terveystalossa on mahdollista suorittaa psykologian opintoihin kuuluva viiden kuukauden harjoitusjakso työterveyshuollon puolella. Terveystalo on ollut pitkään alan vetovoimaisin työpaikka lääketieteen ja terveysalan opiskelijoiden sekä terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Meillä myös opiskelijat pääsevät osaksi huippuosaajien moniammatillista yhteisöä, jossa autamme toinen toisiamme onnistumaan. Harjoittelupaikat haetaan valtakunnallisen haun kautta. Tiedotamme harjoitteluhausta avoimissa työpaikoissamme.

Ota yhteyttä Terveystalon urapalveluihin

Oletko kiinnostunut työskentelystä Terveystalossa? Jätä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä

Tarinoita tärkeimmän tekijöistä

Artikkeli

Terveydenhuollon ammattilaiset valitsivat Terveystalon jälleen alan houkuttelevimmaksi työntekopaikaksi

Terveys- ja lääkealan ammattilaisten mielestä Terveystalo on terveyspalvelualan houkuttelevin työntekopaikka jo neljättä vuotta peräkkäin. Kaikkien terveys- ja lääkealan työnantajien joukossa Terveystalo oli toisella sijalla. Tutkimuksessa osallistujat arvioivat tuntemiaan työnantajia muun muassa maineeseen, työpaikkakulttuuriin, ura- ja kehittymismahdollisuuksiin sekä palkkaan ja etuihin liittyvien kysymysten avulla. Saadun datan perusteella muodostuu kattava kuva suomalaisten sote-alan työnantajien houkuttelevuudesta alan ammattilaisten keskuudessa.

Kesäkandit Janina, Crister, Peppi ja Tuomas Artikkeli

Onnistumisia, kasvua ja kehitystä – kokemuksia kandikesästä 2023 Terveystalolla

Seniorituki, koulutusmahdollisuudet, vastaanottoaikojen pituus, toimenpiteet, potilastapauksien haastavuus… Kandikesänä ja uran alussa moni asia mietityttää nuoria lääkäreitä. Millaisia tavoitteita ja odotuksia kesän 2023 kandeilla oli ja miten ne toteutuivat? Mitä työ Terveystalon työterveyden sairausvastaanotolla piti sisältään ja miltä se tuntui? Tutustu kandien kokemuksiin Terveystalon lääkärikeskuksissa ympäri Suomen!

Artikkeli

Röntgenhoitaja Antti Hukkanen on säteilynkäytön ja puhetyön ammattilainen

Puheliaaksi pohjoiskarjalaiseksi itseään kuvaileva, sittemmin tamperelaistunut Antti Hukkanen on röntgenhoitajana elementissään. Antin työ Tampereen Terveystalossa on hänen näköisensä sekoitus ihmisten aitoa kohtaamista ja auttamista, oman ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen luomista – mahtavaa työporukkaa unohtamatta. Mukautuva työ jättää tilaa myös muille Antin elämässä tärkeille asioille, kuten omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle, matkustelulle ja liikunnalle.

Lääkäri Heidi Nieminen ja Jesse Berg sekä yhteyspäällikkö Iita Kevo Artikkeli

Monipaikkaisia työyhteisöjä ja läpileikkaus lääkärintyöhön – kokemuksia vuokralääkärin työstä

Millaisia työtehtäviä vuokralääkäri voi tehdä? Entä millaisiin työntekopaikkoihin vuokralääkärinä pääsee – vai joutuuko niihin? Miten vuokralääkäri integroituu työyhteisöön? Pitääkö työnantaja lääkäristä huolta, ja mitä keikan tai sovitun työpätkän jälkeen tapahtuu? Työn käytännöissä ja arjessa voi olla paljon työnantajakohtaisia eroja, eikä ihme, että työhön liittyy paljon kysymyksiä, stereotypioita ja ennakkoluulojakin. Nyt lääkärit Heidi Nieminen ja Jesse Berg sekä yhteyspäällikkö Iita Kevo kertovat omista kokemuksistaan Terveystalon Julkisissa palveluissa.

Työterveyslääkäri Sami Riekki työpöydän ääressä Artikkeli

Intohimona ihmisten ja asiakkuuksien hoito – työterveyshuollon erikoislääkäri Sami Riekin neljän työn kokonaisuus on uniikki

Modernia johtamista tiimiläisilleen tarjoava Sami Riekki on kokenut työterveyshuollon erikoislääkäri, jolla on myös pitkä kokemus vakuutuslääkärin työstä. Työssään Terveystalon alueellisena vastaavana työterveyslääkärinä ja suurasiakaslääkärinä hän nauttii vapaudesta, vaihtelusta, työn haastavuudesta sekä mahdollisuudesta kasvaa ja oppia uutta.

Yleislääkäri Avesta Dero potilaan kanssa Artikkeli

Kannustusta vahvuuksiin, tukea kehityskohteisiin – asiantuntijakohtaisesta palautteesta on monenlaisia hyötyä

Tiedetään, että omasta työstä saatu rakentava palaute paitsi tukee kehittymistä ammattilaisena, myös vahvistaa onnistumisen tunteita ja parantaa työssä jaksamista sekä työhyvinvointia. Tästä huolimatta terveydenhuollon ammattilaisilla on perinteisesti ollut varsin vähäiset mahdollisuudet saada palautetta työstään. Terveystalossa onkin tähän toiveeseen ja tarpeeseen kehitetty asiantuntijakohtainen palautteenantojärjestelmä, joka tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden saada jatkuvaa henkilökohtaista palautetta suoraan potilaalta.