Työ ja kehittyminen mielen hyvinvoinnin ammattilaisena

Vaikuttavaa ja merkityksellistä työtä mielenterveyden parissa

Tarve mielenterveyden kaikille palveluille, niin ennaltaehkäiseville kuin tutkimuksille ja hoidollisille palveluille, on pohjaton. Terveystalossa arvostetaan mielen hyvinvoinnin palveluita ja niihin panostetaan. Teemme pitkäjänteistä ja asiakaslähtöistä työtä palveluidemme kehittämisessä. Mittaamme ja seuraamme tarkasti työmme vaikuttavuutta. Haluamme olla ammattilaisillemme luotettavin ja houkuttelevin työntekopaikka ja taata mahdollisuuden monipuoliseen kouluttautumiseen ja urakehitykseen. Tarjoamme alan ammattilaisille monipuolisia työmahdollisuuksia vastaanotoista tutkimus- ja kehitystyöhön. Myös erilaisia vastuurooleja löytyy niistä kiinnostuneille.

"Ihmisillä on valtava kyky selviytyä, ja siihen meidän ammattilaistenkin on pystyttävä luottamaan."

Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikkö

Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikkö sujuvoittaa kaikenikäisten asiakkaiden psyykkisten häiriöiden ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta. Kukin tiimin asiantuntija saa keskittyä erityisosaamiseensa sujuvassa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Terveystalossa on suuri määrä asiantuntijoita ja osaamista. Teemmekin töitä sen eteen, että ammattilaisemme eivät koe jäävänsä yksin. Jos huoli asiakkaasta tai hänen läheisestään herää, meiltä löytyy apua. Meillä työskentelee psykologeja, psykiatreja, psykoterapeutteja ja seksuaaliterapeutteja.

Lyhytpsykoterapia

Terveystalo tarjoaa psykoterapiaa yksilöille, pareille ja perheille iästä ja maksajasta riippumatta. Psykoterapeuttimme eri puolilla maata tarjoavat myös pidempiä psykoterapioita. Selkeä painotus meillä on kuitenkin työterveyden lyhytpsykoterapiassa, joka on tutkitusti vaikuttava hoitomuoto. Terveystalossa on kattava psykoterapeuttien verkosto, joka toteuttaa työterveyden lyhytpsykoterapioita aktiivisella hoito-otteella ja jonka vaikuttavuutta seurataan ja raportoidaan. Asiakkaiden oikea-aikainen hoito on ammattilaiselle palkitsevaa. Kaikki ammattilaisemme täyttävät psykoterapeutin pätevyysvaatimukset.

Järjestämme jatkuvasti sisäistä koulutusta ja kannustamme kouluttautumaan myös itse.

Monipuolinen valtakunnallinen tapahtumakalenterimme ja koulutustarjontamme ovat kaikkien Mielen Fokukuksen ammattilaisten käytössä.

Ammattilaisten käytössä kattavat digitaaliset koulutusvälineet

Ammattilaisten käytössä on jatkuvasti päivittyvät Oppiportin etäkoulutukset ja verkkokurssit sekä kaikki digitaaliset käsikirjat.

Liity Mielen Fokuksen kasvavaan  joukkoon.

Tarjoamme monipuoliset työskentelymuodot ja palkkiomallit. Tavoitteemme on, että työn tekeminen Terveystalossa on mahdollisimman mutkatonta ja palkitsevaa. Meillä saat keskittyä sinua kiinnostaviin työtehtäviin ja halutessasi voit laajentaa osaamistasi uusien palveluidemme myötä. Haluamme olla osaltamme tukemassa sitä, että sinä viihdyt meillä. Terveystalon Urapalvelut auttavat sinua urasi kaikissa vaiheissa – ota meihin yhteyttä!