Mielen hyvinvointi

Ehkäise mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja ja tee työyhteisöstäsi hyvinvoiva

Mielenterveysdiagnooseihin perustuvat sairauspoissaolot ovat olleet kasvussa useita vuosia, ja koronaepidemia on lisännyt mielenterveysoireilua kuten ahdistuneisuushäiriöitä, mielialahäiriöitä ja uniongelmia merkittävästi. Sairauspoissaolot ovatkin vain jäävuoren huippu: jo lievät mielenterveysongelmat ja työuupumus heikentävät ihmisen kognitiivisia kykyjä, työmotivaatiota ja siten työn tuottavuutta. Psykologisesti Terve Työpaikka -toimintamallimme tutkitusti vähentää mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja.

Mikä on Psykologisesti Terve Työpaikka™?

  • Psykologisesti Terve Työpaikka™ on Terveystalon asiantuntijoiden ja asiakkaiden yhteistyössä kehittämä toimintamalli hyvinvoivan työyhteisön rakentamiseen. Toimintamalli perustuu parhaisiin käytäntöihin ja tutkimusnäyttöön.
  • Mielen hyvinvoinnin erikoisosaamisellamme tuemme ja valmennamme työyhteisöä, esihenkilöitä ja ylintä johtoa. Tarjoamme myös yksilöllistä tukea työntekijöille tarpeen mukaan.
  • Tavoitteenamme on, että mallin myötä organisaation johto, esihenkilöt ja henkilöstö omaksuvat työkykyjohtamisen välineistön ja alkavat yhdessä huolehtimaan työyhteisön toimivuudesta.
  • Toteutuksesta vastaa oma työterveystiiminne yhteistyössä valtakunnallisen organisaatiopsykologian tiimin kanssa.

Miksi ottaa toimintamalli käyttöön?

  • Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ovat olleet kasvussa useita vuosia.
  • Mielenterveyden ongelmat alentavat työkykyä, heikentävät työssä jaksamista ja vaikuttavat negatiivisesti työn tuottavuuteen, vaikka ne eivät johtaisikaan työkyvyttömyyteen.
  • Organisaation toiminta on parhaimmillaan, kun huomioidaan operatiivisen tehokkuuden lisäksi myös inhimillinen tehokkuus, eli muun muassa työyhteisön jäsenten psykologiset tarpeet ja yhteisöllisyyden tunne.
  • Toimintamallin avulla autamme vähentämään mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja ja lisäämään työyhteisön hyvinvointia. Lisäksi saavutetaan kustannussäästöjä ilman, että työntekijöiden hyvinvoinnista tai jaksamisesta tingitään.

Psykologisesti Terve Työpaikka™ -toimintamallin palvelut

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Tarjouspyyntö työhyvinvoinnin palveluista