Työterveys

Työterveyshammashoito hyvinvointietuna Terveystalon sopimuseduilla

Tiesitkö, että työnantajan kustantama hammashoito voi olla työntekijälle verovapaa vain, jos se on työnantajan järjestämää, siitä on sovittu työterveyttä koskevassa ohjesäännössä ja hoito on tavanomaista ja kohtuullista? Mikäli käytössäsi on hammashoitoedun maksamiseen tarkoitettu kohdennettu maksuväline (esimerkiksi ePassi), tarkista seuraavat vinkit ohjesäännön täydentämisestä sekä sopimusasiakkaiden hintaetuuksista.

Miksi tarjota työterveyshammashoitoa työntekijöille? 

  • Hampaiden ja suun terveys on osa työtekijän kokonaisterveyttä ja edistää siten myös työkykyä.
  • Ennaltaehkäisy vähentää akuuttien ongelmien ilmaantumista ja nopea hoitoon pääsy vähentää poissaoloja töistä.
  • Huolehtimalla työntekijöiden suun terveydestä luot hyvää työnantajamielikuvaa ja sitoutat henkilöstöä.

Voinko tarjota työterveyshammashoitoa työntekijöille kohdennetuilla maksuvälineillä?

  • Kohdennetulla maksuvälineellä (esimerkiksi ePassi) järjestetty hammashoito voi olla verovapaa, jos hammashoidosta on sovittu työterveyttä koskevassa kirjallisessa ohjesäännössä ja työnantaja on määritellyt paikat (esimerkiksi Terveystalon suunterveyden toimipaikat), joissa kohdennettua maksuvälinettä voi käyttää.
  • Terveydenhoito-ohjesäännöllä tarkoitetaan kirjallista suunnitelmaa, jossa on määritelty järjestelyjen tai korvattavien terveydenhuoltopalvelujen taso ja laajuus.
  • Helpoiten tämä onnistuu tekemällä sopimus Terveystalon kanssa työterveyshammashoidon järjestämisestä, jossa maksutapana on kohdennettu maksuväline ja viitata tähän sopimukseen työterveyden toimintasuunnitelmassa.

Onko työnantajan tehtävä sopimus myös hammashoidon palvelua tarjoavan yrityksen kanssa? 

Jos työnantaja on vain sitoutunut korvaamaan työntekijän hammaslääkärikuluja pelkästään tositteita vastaan järjestämättä lääkäripalveluja, korvaus katsotaan verottajan ohjeen mukaan työntekijän veronalaiseksi tuloksi. Tällainen korvaus on veronalaista, vaikka se olisi mainittu terveydenhuolto-ohjesäännössä.

Mitä etua sopimuksen tekemisestä Terveystalon kanssa on käytettäessä kohdennettua maksuvälinettä? 

  • Terveystalon työterveyshammashoidon sopimusasiakkaana saat halvemmat sopimushinnat sekä sopimukseen kuuluvat hammashoidon käynnit ilman palvelumaksua.
  • Kun työntekijä maksaa hammashoidon käynnin kohdennetulla maksuvälineellä, voidaan Kela-korvaus myöntää jo kassalla.

Tarjoa työntekijöillesi hammashoitoa hyvinvointietuna!

Hyödynnä sopimusedut Terveystalossa!

Tee sopimus