Liikennelääketieteen keskus.
Työterveys

Liikennelääketieteen keskus

Kuljetus- ja logistiikka-alan erityispiirteisiin perehtynyt moniammattillinen verkostomme tuntee ammattikuljettajien työtehtävien sisällön, työympäristön ja tehtävään liittyvät liikenneturvallisuusriskit sekä kuljettajien terveydentilaa koskevat vaatimukset. Voimme moniammatillisesti vaikuttaa työ- ja liikenneturvallisuuteen epäsuotuisasti vaikuttaviin elämäntapatekijöihin. Liikennelääketieteeseen erikoistunut verkostomme on apuna ammattikuljettajien työkyvyn tukemisessa ja työkyvyttömyyden uhkien ennaltaehkäisyssä maantieliikententeen, raideliikenteen, ilmailun ja merenkulun aloilla kaikenkokoisille organisaatioille.

Vahvaa osaamista ajoterveyteen

Työterveysyhteistyötä turvallisen työn ja työkyvyn puolesta

Liikennelääketieteen keskus tarjoaa kattavat ajoterveyteen liittyvät palvelut kuljetus- ja logistiikka-alan organisaatioille maantieliikenteen, raideliikenteen, merenkulun ja ilmailun aloilla.

Maantieliikenne

Ammattikuljettjien työn kuormittavuus koostuu erilaisista fyysisistä, psykososiaalisista ja kognitiivisista vaatimuksista. Liikennelääketieteen ammattilaisverkostomme tunnistaa kunkin työn keskeiset kuormitustekijät ja on perehtynyt niiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Liikennelääketieteeseen pätevöitynyt lääkäri tuntee myös vakuutus- ja kuntoutusjärjestelmää liikennevahinkoihin liittyen. 

Lue lisää palveluista

 

Pyydä tarjous työterveyspalveluista

Raideliikenne

Veturinkuljettajan työ on vastuullista ja itsenäistä, hyvää tarkkaavaisuutta vaativaa vuorotyötä. Rautateillä työskennellään myös ratapihalla ja erilaisissa korjaus- rakennus- ja huoltotehtävissä sekä asiakaspalvelutyössä. Viranomaisohjeistukset ja sääntely asettavat tiettyjä vaatimuksia työtehtävissä työskenteleville. Terveystalossa on Traficomin hyväksymiä rautatielääkäreitä, jotka tuntevat raideliikenteen erityispiirteet sekä työn vaatimukset.

Pyydä tarjous työterveyspalveluista

Merenkulku

Merenkulun toimintaympäristön erityislaatuisuuden vuoksi merenkulkualan ammateissa asetetaan laivaväen terveydelle ja suorituskyvylle erityisvaatimuksia. Terveystalon Merimiesterveyskeskus vastaa merenkulkijoiden merimiesten terveydenhuollosta, työterveyshuollosta ja laivaväen lääkärintarkastuksista. Merimieslääkäri tuntee merenkulun terveydelliset vaatimukset ja erityispiirteet.

 

Lue lisää palveluista

Pyydä tarjous työterveyspalveluista

Ilmailu

Ilmailijat eli lentäjät, lennonjohtajat ja matkustamohenkilökunta työskentelevät erittäin säädellyssä toimintaympäristössä, jossa työtehtävistä riippuen on omat erityispiirteensä ja -vaatimuksensa. Terveystalon ilmailulääkärit ovat perehtynyt näihin ilmailuun liittyviin erityispiirteisiin ja ottavat myös kantaa ilmailulääketieteellisiin kysymyksiin.

Lue lisää palveluista

Pyydä tarjous työterveyspalveluista

Hanki meiltä sujuva työterveys liikenteeseen

Kokemuksemme ja osaamisemme ansiosta tarjoamme aina tarpeisiinne sopivimman palvelukokonaisuuden kaikenkokoisille työnantajille: yrittäjästä ja pienyrityksestä suuriin yrityksiin ja julkisen sektorin työnantajiin. Rakennetaan yhdessä Terve Työpaikka™!

Pyydä tarjous työterveyspalveluista