Verkkovalmennukset

Ensiapukurssit

Terveystalo järjestää valtakunnallisesti avoimia ja yrityskohtaisia ensiapukursseja työterveyden asiakkaille sekä lähi- että etäopetuksena, mikä mahdollistaa laadukkaiden kurssien suorittamisen muun työn ohella, milloin ja missä vain. Kurssit antavat kurssilaisille valmiudet hätäensiavun antamiseen ja huomioivat myös koulutettavan organisaation työtehtävät. Kurssit sopivat kaiken kokoisten organisaatioiden henkilöstölle, ja ne noudattavat Käypähoitosuositusta ensiapukoulutuksissa sekä Suomen Elvytysneuvoston ja STM:n ohjeistusta työpaikkojen ensiapuvalmiuksista.

Työpaikasta turvallisempi ensiapuvalmiudella

Työturvallisuuslaki edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä, mihin kuuluvat asianmukaisten tarvikkeiden lisäksi myös ensiapuun perehtyneet henkilöt. Työpaikan vaarojen arviointi muodostaa perustan ensiapuvalmiuden suunnittelulle, joka tulee sisällyttää työsuojelun toimintaohjelmaan.

 

Suositusten mukaiset ensiapukurssit koko henkilöstölle

Kurssit sopivat kaikkien toimialojen organisaatioiden henkilöstölle, ja ne noudattavat Käypähoitosuositusta ensiapukoulutuksissa sekä  Suomen Elvytysneuvoston ja STM:n ohjeistusta työpaikkojen ensiapuvalmiuksista.

Yleistä ensiapukursseista

Toteutustapa: teoria etä/lähiopetuksena tai itsenäisesti, harjoitukset etä/lähiopetuksena 

Työmäärä: 4-16 tuntia 

Aloitus: suoritus omaan tahtiin/sovitaan ryhmän kanssa 

Ryhmäkoko: 15-20 hlöä

Koulutukset ovat laadukkaita ja koulutettavan yrityksen työtehtävät huomioivia. Seuraamme koulutusten tasalaatuisuutta mm. koulutuskoordinaattoreiden avulla ja palautekyselyin.

Terveystalo on SPR:n kumppanuussopimuksen tehnyt organisaatio, joten kauttamme on mahdollista saada myös ensiapukursseja SPR:n rekisterimerkinnällä. Kaikista ensiapukursseistamme voi hakea Kela-korvausta. 

Tiesitkö?

Työterveyshuolto yhdessä yrityksen kanssa tietää parhaiten työpaikan riskit ja niiden aiheuttamat mahdolliset ensiaputilanteet. Siksi kurssimme ovat juuri teille sisällöllisesti räätälöityjä.

Kurssien hyödyt

Kurssien hyödyt yksilölle

  • Kehitä ja ylläpidä ensiaputaitojasi helposti ja joustavasti
  • Vahingon sattuessa oikea ja nopea ensiapu lyhentää toipumisaikaa
  • Laadukkaat ensiapukurssit antavat valmiudet toimia hätäensiaputilanteissa
  • Kaikilta kursseiltamme saat myös kurssitodistuksen

Kurssien hyödyt työyhteisölle

  • Verkkokursseillamme ylläpidät laissa määritettyä henkilöstön ensiapuvalmiutta helposti ja kustannustehokkaasti
  • Työtapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa oikea ja nopea ensiapu lyhentää toipumisaikaa ja vähentää sairauspoissaoloja
  • Meidän avullamme voit tarjota tasalaatuisia kursseja koko henkilöstölle
  • Meiltä saat myös STM:n mukaiseen riskinarvioon perustuvat laadukkaat ensiaputuotteet. Keskittämällä ensiapukurssien ja -tuotteiden hankinnan meille saatte keskittämisetua
  • Koulutettujen tiedot rekisteröidään yrityksen työntekijäkortteihin, ja tiedot ovat näin raportoitavissa. Ensiapukurssien kustannukset nousevat myös automaattisesti Kela-raporteille

Kurssivalikoima

Tutustu avoimiin ensiapukursseihin

Tule mukaan kursseillemme!

 

Yhteyshenkilö

Olli Rundgren, palvelupäällikkö, ensiapu ja työturvallisuus työpaikoilla, ETK-kouluttaja
olli.rundgren@terveystalo.com tai puh. 043 820 2212 (arkisin klo 8-18)

Meiltä saat myös laadukkaat ensiapuvälineet

Terveystalosta saat mm. STM:n mukaiseen riskinarvioon perustuvat laadukkaat ensiaputuotteet ja -välineet. Kartoitamme työpaikkanne riskit ja ensiaputuotteiden tarpeet ammattitaidolla. Räätälöimme juuri yrityksesi ensiaputarpeita vastaavan kokonaisuuden. Keskittämällä ensiapukurssien ja -tuotteiden hankinnan Terveystaloon saatte keskittämisetua ensiapukursseista. Olethan tarvittaessa yhteydessä osoitteeseen ensiapuvalineet@terveystalo.com.