Työhyvinvointi lisää motivaatiota ja tuottavuutta

Työhyvinvoinnin lähde on työ, joka on sujuvaa, turvallista, palkitsevaa ja merkityksellistä, ja joka ei kuormita liikaa. Työhyvinvoinnin asiantuntijana tarjoamme monipuoliset palvelut ja osaavat ammattilaiset kumppaniksi koko organisaatiosi työhyvinvoinnin tueksi. Kun työtä on hyvä tehdä, myös tulosta syntyy.

Mistä työhyvinvointi rakentuu?

Työhyvinvoinnin perusta on se, että työntekijät voivat tehdä työnsä hyvin fyysisesti ja psykologisesti turvallisissa olosuhteissa. Työhyvinvointia lisää kun työ on hyvin johdettua, osaamisesta huolehditaan, palautumismahdollisuuksia ja vaikutusmahdollisuuksia on riittävästi, kohtelu on reilua ja esihenkilöiltä ja työkavereilta saadaan tukea. Tärkeää on myös se että työyhteisö toimii hyvin: tavoitteet, roolit ja toimintatavat ovat selkeitä ja hyvin toimivia.

Työhyvinvointia tukee myös tieto, että jos jotain sattuu, työterveyden tarjoama apu on lähellä ja helposti saavutettavissa. Me palvelemme työntekijöitä kautta maan 100 paikkakunnalla ja 24/7 digitaalisesti.

Miksi työhyvinvointiin kannattaa satsata?

Hyvinvointi työssä lisää tutkitusti työntekijän työmotivaatiota, sitoutumista, luovuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta. Se myös ennaltaehkäisee ja vähentää sairauspoissaoloja. Työhyvinvointi tukee yksilön elämänhallintaa ja edesauttaa pitämään itsestä hyvää huolta myös vapaa-ajalla. Vaikka työ- ja vapaa-aika on hyvä pitää toisistaan erillään, ne vaikuttavat toisiinsa.

Työhyvinvointi heijastuu aina myös organisaatiosta ulospäin. Hyvinvoivaan, työstään nauttivaan työyhteisöön on helppo saada myös uusia osaajia.

Miten työhyvinvointi saavutetaan ja sitä ylläpidetään?

Työhyvinvointia rakennetaan päivittäisessä tekemisessä esimiesten ja työntekijöiden yhteispelillä askel kerrallaan. Työterveys on työpaikan tärkeä kumppani tällä päivittäisellä matkalla. Meidän tehtävämme on auttaa kartoittamaan tilanne ja hyvinvoinnin esteistä sekä minimoimaan ja ennaltaehkäisemään hyvinvointia haittaavia tekijöitä.

Työhyvinvoinnin ylläpitämisessä tärkeää on säännöllinen seuranta toiminnan joka tasolla. Tähän työterveys tarjoaa hyvät välineet työnantajan toiminnan tueksi. Autamme ylläpitämään koko työyhteisön terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäisemään sairastumisia. Nykyaikainen työterveyspalvelu tukee ja hoitaa paitsi yksittäisen työntekijän terveyttä ja työkykyä, myös koko työyhteisön hyvinvointia.

Työhyvinvoinnin johtaminen

Työhyvinvointia on tärkeä johtaa suunnitelmallisesti muiden organisaation liiketoiminnan osa-alueiden tapaan. Työhyvinvoinnin johtamisen tulisi olla tavoitteellista ja suunnitelmallista. Työntekijöiden terveys ja hyvinvointi olisi huomioitava strategisissa valinnoissa ja jokapäiväisessä päätöksenteossa.

Työhyvinvoinnin johtamisessa tukee työkykyjohtamisen mallimme, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia ja työkykyä kokonaisvaltaisesti. Työkykyjohtamisessa yhdistyvät lääketieteellinen asiantuntijuus, edistyneet digitaaliset ratkaisut ja tieteellisesti validoidut mittarit, jotka yhdessä luovat aidosti vaikuttavan pohjan hyvinvoivan työyhteisön rakentamiselle. Monipuoliset digitaaliset palvelumme auttavat tunnistamaan ja ennakoimaan työntekijöiden hyvinvointiin liittyviä signaaleja varhaisessa vaiheessa.

Vaikka työhyvinvointi on yksilön kokemus, se tehdään aina yhdessä. Hyvinvointiasiantuntijamme ovat osaava kumppani työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Me tuemme, valmennamme ja tsemppaamme johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä – olemme mukana organisaation muutostilanteissa, kasvussa ja kehityksessä.

Työhyvinvoinnin mittaaminen

Työyhteisön hyvinvointia voi seurata ja mitata kyselyillä ja digitaalisilla ratkaisuilla. Terveystalon tieteellisesti validoidun Terveyskyselyn avulla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet voidaan suunnitella, toteuttaa ja kohdentaa yrityksen kannalta entistä paremmin ja kustannustehokkaammin. Terveyskyselyn aihealueet ovat elämäntavat, tuki- ja liikuntaelinongelmat, kipu ja fyysisen toiminnan haitta, mieliala, stressi ja uupumus, unihäiriöt ja vireystila, pitkäaikaissairaudet, diabetesriski ja oma arvio työkyvystä. Toteutus ja jatkotoimet suunnitellaan yhdessä työntekijän ja työterveyden asiantuntijoiden kanssa. Säännöllisesti toteutettujen kyselyjen avulla pystytään ennakoimaan ja hallitsemaan paremmin sairauspoissaoloja ja työkykyriskejä sekä tuottamaan tietoa hyvinvoinnin muutoksesta ja eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta.