Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen.

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

17.11.2021 | Päivitetty 20.10.2022

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat muun muassa mielekkäät työtehtävät, turvallinen työyhteisö, aktiivinen johtaminen sekä työntekijän terveys. Kun työhyvinvoinnin osatekijät ovat kunnossa, työntekijä jaksaa hyvin työssään ja tulosta syntyy. Työhyvinvoinnin asiantuntijana tarjoamme monipuoliset palvelut ja osaavat ammattilaiset kumppaniksi koko organisaatiosi työhyvinvoinnin tueksi.

Mitä työhyvinvoinnilla ja työssä jaksamisella tarkoitetaan?

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat muun muassa mielekkäät työtehtävät ja selkeät tavoitteet, turvallinen työympäristö, toimiva työyhteisö ja aktiivinen johtaminen sekä työntekijän terveys ja motivaatio. Kun työhyvinvoinnin osatekijät ovat kunnossa, työntekijä jaksaa hyvin työssään.

Työhyvinvointi näkyy työntekijän ja työpaikan arjessa päivittäin. Työntekijälle se tarkoittaa sitä, että töihin on aamulla mukava lähteä, päivän aikana ehtii tekemään vähintään suurimman osan päivän töistä taukojen kerta ja kotonakin on vielä työpäivän jälkeen voimavaroja harrastaa tai viettää aikaa perheen kanssa.

Työpaikalla henkilöstön työhyvinvointi näkyy positiivisena ilmapiirinä ja hyvänä tiimihenkenä, uudistumiskykynä, tuottavuutena ja sitoutumisena.

Miksi työhyvinvointiin kannattaa satsata?

Hyvinvointi työssä lisää tutkitusti työntekijän työmotivaatiota, sitoutumista, luovuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta. Se myös ennaltaehkäisee ja vähentää sairauspoissaoloja.

Työhyvinvointi tukee yksilön elämänhallintaa ja edesauttaa pitämään itsestä hyvää huolta myös vapaa-ajalla. Vaikka työ- ja vapaa-aika on pääsääntöisesti hyvä pitää toisistaan erillään, ne vaikuttavat toisiinsa ja niiden osittaista limittymistä ei tämän päivän työelämässä voida kokonaan välttää.

Työhyvinvointi heijastuu aina myös organisaatiosta ulospäin. Hyvinvoivaan, työstään nauttivaan ja kehittyvään työyhteisöön on esimerkiksi helppo saada uusia osaajia.

Miten ongelmat työhyvinvoinnissa ja työssä jaksamisessa voivat näkyä?

Ongelmat työhyvinvoinnissa ja työssä jaksamisessa näkyvät herkästi työpaikalla. Pahimmillaan tilanne voi johtaa uupumukseen ja sairauspoissaoloihin. Osa taas suoriutuu uupuneena hyvinkin pitkään työtehtävistään, mutta merkit ovat silti usein nähtävissä etukäteen.

Esihenkilön on hyvä kiinnittää huomioita seuraaviin oireisiin:

 • Työntekijä tarvitsee entistä enemmän aikaa suoriutua työtehtävistään tai ne eivät valmistu.
 • Uusien työtehtävien aloittaminen on vaikeaa.
 • Kognitiiviset kyvyt ovat heikentyneet: asiat unohtuvat, keskittyminen ja luovista työtehtävistä suoriutuminen tuottavat vaikeuksia.
 • Työntekijä vetäytyy vuorovaikutuksesta.
 • Työntekijä käyttäytyy tavanomaista poikkeavasti, esimerkiksi ärtyneesti ja riitautuu helposti muiden kanssa.
 • Poissaolot ovat lisääntyneet.

Miten työhyvinvointia ja työssä jaksamista voidaan edistää työpaikoilla?

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen perusta on se, että työntekijät voivat tehdä työnsä hyvin fyysisesti ja psykologisesti turvallisissa olosuhteissa. Työnantajan tai esihenkilön tulisi huolehtia siitä, että erityisesti seuraavat asiat ovat kunnossa:

 • Roolit, tavoitteet ja toimintatavat tiimissä ovat selkeitä ja toimivia
 • Työmäärät ovat kohtuullisia
 • Työ on hyvin johdettua ja esihenkilön kanssa on säännöllinen keskusteluhetki
 • Osaamisesta huolehditaan
 • Palautumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on riittävästi
 • Kaikkien kohtelu työpaikalla on reilua ja yrityskulttuuriin on panostettu

Mitä työkykyjohtaminen tarkoittaa?

Työhyvinvointia on tärkeä johtaa suunnitelmallisesti muiden organisaation liiketoiminnan osa-alueiden tapaan. Työhyvinvoinnin johtamisen tulisi olla tavoitteellista ja suunnitelmallista. Työntekijöiden terveys, hyvinvointi ja työssä jaksaminen olisi huomioitava strategisissa valinnoissa ja jokapäiväisessä päätöksenteossa. Esihenkilöille ja johtajille suunnattu Inhimillisen tehokkuuden valmennuksemme auttaa näiden strategisten valintojen tekemisessä.

Työhyvinvoinnin yksilöllisessä johtamisessa tukee myös työkykyjohtamisen mallimme, joka auttaa seuraamaan ja edistämään työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia ja työkykyä kokonaisvaltaisesti yhdessä organisaation kanssa. Sen avulla pääsemme ajoissa kiinni yksilöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn haasteisiin.

Työkykyjohtamisen mallissamme yhdistyvät lääketieteellinen asiantuntijuus, edistyneet digitaaliset ratkaisut ja tieteellisesti validoidut mittarit, jotka yhdessä luovat aidosti vaikuttavan pohjan hyvinvoivan työyhteisön rakentamiselle. Tarjoamme myös esihenkilöille tueksi Työkykyjohtamisen verkkovalmennusta.

Työterveys esihenkilön ja työntekijän tukena

Työhyvinvointia rakennetaan päivittäisessä tekemisessä esihenkilöiden ja työntekijöiden yhteispelillä askel kerrallaan. Työterveys on työpaikan tärkeä kumppani tällä päivittäisellä matkalla. Meidän tehtävämme on auttaa organisaatiota hahmottamaan työhyvinvoinnin esteitä, esimerkiksi työpaikkaselvityksen avulla, sekä tarjota apua ja tukea näiden esteiden taklaamiseksi. Konsultoimme ja sparraamme mielellämme näissä asioissa esihenkilöitä.

Yksittäisen työntekijän työhyvinvointia tuemme sekä ennalta ehkäisevillä terveystarkastuksilla, asiantuntijatyön sparrauksilla että tarpeen mukaan yksilöllisillä hoitopoluilla. Yksilöllisiä hoitopolkuja meillä on muun muassa sekä stressin että uniongelmien hallintaan saamiseksi.

Tutustu työhyvinvointia ja työssä jaksamista tukeviin palveluihimme:

Työhyvinvoinnin mittaaminen

Työhyvinvointia voi seurata ja mitata kyselyillä ja digitaalisilla ratkaisuilla. Terveystalon tieteellisesti validoidun Terveyskyselyn avulla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet voidaan suunnitella, toteuttaa ja kohdentaa yrityksen kannalta entistä paremmin ja kustannustehokkaammin.

Terveyskyselyn aihealueet ovat elämäntavat, tuki- ja liikuntaelinongelmat, kipu ja fyysisen toiminnan haitta, mieliala, stressi ja uupumus, unihäiriöt ja vireystila, pitkäaikaissairaudet, diabetesriski ja oma arvio työkyvystä. Toteutus ja jatkotoimet suunnitellaan yhdessä työntekijän ja työterveyden asiantuntijoiden kanssa.

Säännöllisesti toteutettujen kyselyjen avulla pystytään ennakoimaan ja hallitsemaan paremmin sairauspoissaoloja ja työkykyriskejä sekä tuottamaan tietoa hyvinvoinnin muutoksesta ja eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta.


Parempi työkyky ja mielen hyvinvointi

Tutustu mielenterveyttä tukeviin työterveyspalveluihimme: Työterveyden lyhytpsykoterapiaan ja Mielen chat ja sparriin. Ota palvelut vaivattomasti yrityksesi käyttöön.

Tutustu Mielen hyvinvoinnin palveluihimme