Yläraajan hermo- ja jännevamman leikkaus

Kyynärvarren alueelle voi tulla myös jänne-, verisuoni-, hermo- sekä pehmytkudosvaurioita joita käsikirurgit voivat korjata. Tuoreita jännevaurioita voidaan korjata suoraan omplemalla ja vanhoissa jännevaurioissa voidaan joutua tekemään jänteen uudelleen rakennuksia (rekonstruktiota) jolloin toimenpiteissä voidaan joutua käyttämään väliaikaisia silikonisia jänneproteeseja ja jännesiirteitä muualta kehosta. Lihasjäänneyksiköitä voidaan myös siirtää suorittamaan uutta tehtävää, esimerkiksi etusormen toinen ojentaja voidaan siirtää aikaansaamaan peukalon ojennus.

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ortopediset leikkaukset

Palvelut

Olkanivelen leikkaus

Olkanivelen leikkausta käytetään esim. löysän tai sijoiltaan menneen olkanivelen hoidossa. Leikkausmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti. Leikkaus tehdään yleensä puudutuksessa.

Palvelut

Polvileikkaukset

Polvileikkauksia tehdään polvimurtuman, polven nivelkierukan vamman, polven rustovaurion, polven eturistisiteen (ACL tai takaristisiteen PCL) vamman, sekä polven sivusiteiden (MCL ja LCL) korjauksen yhteydessä. Leikkaushoidon tarve ja aiheellisuus arvioidaan aina potilaskohtaisesti. Leikkauspäätökseen vaikuttavat muun muassa potilaan ikä, ammatin fyysinen rasittavuus, harrastukset sekä tutkimuslöydökset.

Palvelut

Tekonivelleikkaus

Tekonivelleikkaus on kirurginen toimenpide, jossa vaurioitunut nivel korvataan tekonivelellä. Tekonivelleikkauksen tavoitteena on poistaa kipu ja lisätä nivelen liikkuvuutta, jolloin myös toimintakyky ja elämänlaatu paranevat. Teemme lonkan, polven ja olkapään tekonivelleikkauksia. Kun pohdit tekonivelleikkauksen soveltuvuutta itsellesi, varaa aika ensimmäiselle arviointikäynnille, jossa asia voidaan selvittää.

Palvelut

Kyynärpään leikkaushoito

Kyynärpään leikataan yleensä kyynärnivelen kuluman tai tenniskyynärpään (lateraalinen epikondyliitti) vuoksi. Kyynärnivelen kuluma aiheutuu usein nivelpintoja vaurioittaneesta murtumasta, joka aiheuttaa mm. kipua ja liikerajoitteita. Leikkauksessa irtopalat poistetaan ja nivel vapautetaan. Tenniskyynärpää hoidetaan tähystämällä, mobilisaatio välittömästi.

Palvelut

Ranteen ja käden leikkaukset ja tähystykset

Huonoasentoisia rannemurtumia voidaan hoitaa ranneleikkauksella. Leikkausmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti. Tyypillisesti luunpalat kiinnitetään metallisilla ruuveilla tai levyillä. Leikkaus tehdään puudutuksessa tai yleisanestesiassa. Kipsiä ei tarvita. Toimistotyöhön paluu 1-2 viikkoa. Ranneleikkauksia ovat myös rannenivelen nivelsideompelu ja uudelleenkiinnitys, jännetupen aukaisu ja ääreishermon vapautus.

Palvelut

Nilkan ja jalkaterän leikkaushoito

Monia nilkan ja jalkaterän ongelmista voidaan hoitaa leikkauksella. Yleisimpiä toimenpiteitä ovat mm. murtumien, jännevammojen, virheasentojen, nivelrikon, pinnetilojen ja kasvainten leikkaukset. Leikkaus suoritetaan joko avoleikkauksena tai tähystyksessä. Anestesiana käytetään yleensä joko selkä- eli spinaalipuudutusta, tai yleisanestesiaa eli nukutusta. Anestesiamuodon potilas sopii kokeneen anestesialääkärin kanssa. Pieniä toimenpiteitä voidaan tehdä myös paikallispuudutuksessa.