Terveyskysely

Terveyskyselyn avulla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet voidaan suunnitella, toteuttaa ja kohdentaa yrityksen kannalta entistä paremmin ja kustannustehokkaammin. Terveyskyselyn aihealueet ovat elämäntavat, tuki- ja liikuntaelinongelmat, kipu ja fyysisen toiminnan haitta, mieliala, stressi ja uupumus, unihäiriöt ja vireystila, pitkäaikaissairaudet, diabetesriski ja oma arvio työkyvystä. Toteutus ja jatkotoimet suunnitellaan yhdessä työntekijän ja työterveyden asiantuntijoiden kanssa. Säännöllisesti toteutettujen kyselyjen avulla pystytään ennakoimaan ja hallitsemaan paremmin sairauspoissaoloja ja työkykyriskejä sekä tuottamaan tietoa hyvinvoinnin muutoksesta ja eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Soita ja varaa aika 030 6000*

Terveystalon Terveyskyselyä käytetään yleisimmin osana työterveystarkastusta. Terveyskysely voidaan toteuttaa myös kohderyhmäkohtaisesti tai koko organisaatiolle suunnattuna. Tällöin saadaan kattava läpileikkaus kohdehenkilöstöstä, tunnistetaan terveydelliset riskiaiheet ja päästään määrittämään kohdennetut jatkopolut eri riskiryhmille. Vastaajaryhmät jaotellaan riskin mukaisesti liikennevaloin terveydellisen riskinarvion mukaan. Näin toimenpiteitä voidaan kohdentaa vaikuttavasti ja tehokkaasti. Lisätietoja Terveyskyselystä saa omalta työterveyden yhteyshenkilöltä tai omalta nimetyltä työterveyshoitajalta. Tarjouksen voi pyytää myös täältä. Kyselyn toteuttaa Evalua International Ltd. Oy, joka on osa Terveystalo-konsernia.

Soita ja varaa aika 030 6000*

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.