Silmävamman hoito

Koska vähäiseltäkin näyttävät silmävammat voivat helposti vaurioittaa pysyvästi silmän näkökykyä, on silmävammat otettava aina vakavasti.

Kemiallinen silmävamma on valitettavasti yhä yleinen sekä työpaikoilla että kotona. Siinä silmään on roiskunut nestettä tai kiteitä, jotka aiheuttavat silmässä kemiallisen syöpymisvamman. Erityisen vaarallisia ovat voimakkaat hapot tai emäkset, kuten esimerkiksi konepesuaineet ja betoni. Ensiavussa tärkeintä on aloittaa silmän huuhtelu välittömästi mieluiten vedellä, mutta hätätilassa myös muulla neutraalilla nesteellä. Huuhtelua tulee jatkaa, kunnes potilas on päässyt lääkärin hoitoon.

Silmän vierasesine on yleinen, yleensä lievän silmävamman aiheuttaja. Pieni roska silmän sidekalvossa poistuu usein itsestään, mutta joskus se voi jäädä paikoilleen pidemmäksi aikaa. Tällöin vaaditaan usein silmäluomen kääntö ja vierasesineen lääkärin vastaanotolla. Vierasesine silmän muissa rakenteissa vaatii aina lääkärin hoidon.

Lävistävä silmävamma tarkoittaa silmämunan puhkaisevaa vammaa. Se aiheutuu yleensä silmään osuvasta terävästä esineestä, mutta voi olla seurausta myös kovasta, tylpästä iskuvammasta. Jos on epäily lävistävästä (syvästä) vammasta, on potilas laitettava selinmakuulle. Silmää ei saa painaa, silmään ei saa laittaa mitään lääkkeitä ja on syytä hakeutua välittömästi silmälääkäriin. Jos terävä esine on edelleen silmässä, sitä ei tule poistaa ennen lääkäriin pääsyä. Tylpät silmävammat aiheutuvat usein tylpästä iskusta kuten esim. nyrkistä tai salibandypallosta. Jos isku on hyvin kevyt ja aiheuttaa vain lievää mustelmaa luomelle, tilaa voi itse seurata. Aina jos isku on ollut voimakas tai jos on pienintäkään silmäoiretta, on tärkeää hakeutua lääkäriin. Iskuvamma aiheuttaa tyypillisesti silmän etuosan sisäisen verenvuodon, minkä hoito kuuluu silmälääkärille. Noin kolmannes iskuvammoista aiheuttaa lisäksi muita vakavia silmän vaurioita, kuten verkkokalvon irtauman tai verenvuodon, keskeisen näköalueen turvotuksen, lävistävän silmävamman tai silmänkuopan murtuman. Osa näistä vaurioista on alkuvaiheessa oireettomia, minkä vuoksi oireetonkin silmä tulee aina tutkia, jos isku on ollut voimakas.

UV-valon aiheuttama silmävamma (ns. lumisokeus) paranee usein itsestään muutamassa päivässä säteilyaltistusten loppuessa, mutta oireiden jatkuessa on syytä hakeutua silmälääkäriin.

Lähes kaikki silmävammat on ehkäistävissä asianmukaisilla suojalaseilla. Suojalasien käyttö on riskitilanteissa tärkeää sekä työssä että vapaa-ajalla.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Lasten silmälääkäri

Palvelut

Allerginen silmätulehdus lapsella

Allergisessa silmätulehduksessa lapsen silmät usein vuotavat, kutiavat, kirvelevät ja punoittavat voimakkaasti. Lapsella voi esiintyä myös silmäluomien turvotusta.

Palvelut

Karsastuksen hoito

Karsastus on tila, jossa silmät eivät pysty katsomaan samaan pisteeseen samanaikaisesti. Karsastusta esiintyy sekä lapsilla että aikuisilla, ja se on osittain periytyvää. Karsastus voi näkyä selvästi, jos silmät katsovat eri suuntiin (ns. ilmikarsastus). Tällöin potilaalla on usein kaksoiskuvia. Karsastus voi olla myös piilevää (ns. piilokarsastus), mikä tulee esille silmälääkärin vastaanotolla peittokokeessa. Peittokoetta tehdessä silmälääkäri peittää vuorotellen potilaan toisen silmän, ja tarkkailee silmien liikkeitä. Piilokarsastuksen oireita ovat esimerkiksi päänsärky tai vaikeudet lukemisessa. Karsastus voi aiheutua myös vakavista sairauksista, jonka vuoksi asiantuntijalle hakeutuminen on oireiden ilmaantuessa tärkeää sekä lapsille että aikuisille. Noin 5% lapsista on karsastusta, joka todetaan useimmiten neuvolassa. Lapsen karsastusta hoidetaan peittohoidolla tai silmälasien avulla.Vaikeissa karsastustapauksissa käytetään myös leikkaushoitoa. Alle 10-vuotiaan lapsen karsastuksen hoito on tärkeää, koska ilman hoitoa karsastava silmä voi jäädä pysyvästi heikkonäköiseksi. Aikuisen karsastusta hoidetaan prismalaseilla tai tarvittaessa leikkauksella.

Palvelut

Silmälasit ja silmälasiresepti

Silmä- ja piilolaseilla voidaan korjata taittovirhettä. Taittovirheitä ovat likinäkö, kaukonäkö, hajataitto sekä ikänäkö. Pluslasit auttavat näkemään lähelle ja miinuslasit kauas. Moniteholasien avulla ikänäköinen potilas näkee sekä lähelle että kauas. Silmälaseja käytetään myös tiettyjen tautitilojen hoitoon. Silmälasiresepti on lääkärin kirjoittama ohje potilaan henkilökohtaisten silmälasien linssejä varten. Se sisältää erikseen oikean ja vasemman silmän tietoja, joiden perusteella linssit valmistetaan. Silmälasireseptin lisäksi silmälääkärin vastaanotolla tehdään täydellinen silmätutkimus.