Sikiöseulonta

Sikiöseulonnalla selvitetään sikiön rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksia. Siihen kuuluvat ultraäänitutkimus niskaturvotuksen ja rakennepoikkeavuuksien etsimiseksi sekä veriseulonta kromosomipoikkeavuuksien selvittämiseksi. Terveystalo tarjoaa kunnille sikiöseulontapalveluita.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Raskauden seuranta