Farmakogeneettinen testi (geenitesti)

Terveystalo on ottanut tutkimusvalikoimaansa uutta farmakogeneettistä analytiikkaa. Farmakogeneettinen testi eli geenitesti tutkii perinnöllisten tekijöiden merkitystä lääkeaineiden aineenvaihdunnassa ja vaikutuksissa ihmisen elimistössä.

Lääkkeiden vaikutuksissa on usein huomattavia yksilöiden välisiä eroja, jotka voivat johtua esimerkiksi iästä, sairauksista ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista. Myös perintötekijät voivat vaikuttaa merkittävästi lääkehoitojen tehoon ja turvallisuuteen. Potilaan yksilöllisten ominaisuuksien huomioiminen lääkkeen valinnassa ja annostuksessa on osa nykyaikaista ja taitavaa lääkkeiden määräämistä.

Miksi ottaa farmakogeneettinen testi?

Perinnölliset tekijät vaikuttavat entsyymien aktiivisuuteen ja sitä kautta aineenvaihduntaan ja lääkkeiden tehoon. Toisille sama lääke voi tuntua tehottomalta ja toisille saattaa tulla arkea haittaavia vaikutuksia. Geenitesti tunnistaa lääkkeet, jotka sopivat parhaiten potilaalle.

Farmakogeneettinen geenitesti auttaa ennakoimaan lääkkeiden vaikutuksia sekä annostelemaan lääkkeitä aiempaa turvallisemmin ja tehokkaammin. Esimerkiksi masennuksen hoidon Käypä hoito -suositus kehottaa harkitsemaan geenitestiä, jos potilaan kokemat haittavaikutukset ovat voimakkaita tai jos ne tulevat jo pienillä lääkeannoksilla. Tiettyihin lääkkeisiin liittyviä haittavaikutuksia voidaan myös välttää geenitestien antaman tiedon avulla.

Geenitesti onkin hyvä ottaa, mikäli sinulla on tai sinulle aloitetaan masennus-, kipu-, sydän-, rytmihäiriö- tai verenohennuslääkitys, jonka vaikutuksessa tiedetään olevan geeneistä johtuvia yksilöllisiä eroja. Mikäli sinulla on ollut haittavaikutuksia tällaisista lääkeaineista, sinulle on todennäköisesti hyötyä geenitestistä. Oikean lääkeannostuksen löytäminen saattaa helpottua, jos lääkärillä on käytössä yksilölliset tietosi.

Farmakogeneettinen testi – Mittaus ja valmistautuminen

Kun haluat geenitestiin, varaa aika laboratorioon. Pääset tutkimukseen ilman lähetettä. Halutessasi voit käydä ensin myös lääkärin vastaanotolla; lääkärin määräämänä tutkimuksesta on mahdollista saada Kela-korvaus.

Geenitestit ovat verikokeita, jotka eivät vaadi ennakkovalmistautumista, kuten paastoa.

Farmakogeneettisen testin tulokset valmistuvat noin 30 arkipäivässä näytteenotosta, minkä jälkeen pääset tarkastelemaan niitä Omat tapahtumat -osiosta. Omat tapahtumat -osiosta löydät muun muassa tutkimuksen viitearvot värikoodein merkittyinä sekä tarvittavat jatko-ohjeet. Suosittelemme, että tuloksen saatuasi varaat ajan lääkärille tulosten läpikäymistä varten.

Farmakogeneettisen testin tulokset eivät vanhene

Farmakogenetiikan asiantuntijayritys Abomics Oy laatii geenitestistä myös lausunnon. Abomics Oy käyttää lausunnon laatimisessa GeneRx-tietokantaa, joka sisältää useista eri lähteistä kootut tiedot geenien vaikutuksesta lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen, mukaan lukien suositukset annosohjeineen. Tulos tulkintoineen tallennetaan geenitaltiopalveluun. Geenitaltio on henkilökohtainen tietovarastosi, josta tulokset ovat hyödynnettävissä tarvittaessa.

Geenitestin tulos ei vanhene, minkä vuoksi sitä voi hyödyntää koko eliniän. Geenitesti voidaan tehdä yksittäisenkin lääkeaineen soveltuvuutta arvioitaessa, mutta laaja farmakogeneettinen testipaneeli kattaa yli sata lääkeainetta, jolloin tiedosta voi olla hyötyä myöhemmin myös muiden lääkkeiden annostelussa.

Valtakunnallisessa geenitaltiossa ylläpidetään ajantasaista tietoa lääkkeistä, joihin eri testit liittyvät. Voit antaa terveydenhuollon ammattilaiselle luvan hyödyntää niitä aina, kun sinulle määrätään uusi lääke.

Lääkityksen soveltuvuuden laaja farmakogeneettinen testipaneeli (B-Farma-D)

Laajalla testipaneelilla saadaan lisätietoa yli sadan lääkeaineen turvallisesta annostelusta. Tutkimuksessa kartoitetaan 17 geenin tunnettuja variaatioita: ALDH2, BCHE, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A5, DPYD, F2, F5, G6PD, IFNL3, SLCO1B1, TPMT, UGT1A1, VKORC1. Laajan testipaneelin käyttö on kustannustehokkaampaa kuin erillisten geenien tutkiminen yksittäin.

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.