Elintapalääketieteeseen perehtynyt lääkäri

Elintavat, kuten uni, ravitsemus, fyysinen aktiivisuus, stressi, päihteidenkäyttö ja sosiaaliset suhteet vaikuttavat merkittävästi kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Elintapalääketieteeseen perehtynyt lääkäri ymmärtää näiden elintapojen merkityksen niin hyvinvointiin, terveyden ylläpitämiseen, sairauksien ehkäisyyn kuin hoidon taustalle ja tueksi. Elintapalääketieteeseen perehtynyt lääkäri kohtaa asiakkaansa yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä huomioi asiakkaan omat lähtökohdat, voimavarat ja motivaation. Hän näkee asiakkaansa aktiivisena toimijana oman terveytensä ylläpitämisessä ja toimii itse tilanteessa valmentajan roolissa tukien asiakastaan terveellisiin elintapoihin tähtäävässä muutoksessa. Elintapalääketieteeseen perehtynyt lääkäri myös hyödyntää Terveystalon moniammatillista osaamista asiakkaansa tukemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Lääkäri on lisäksi perehtynyt jo pidempään käytössä olleisiin ja näyttöön perustuviin riskinarviointimenetelmiin sekä uusimpaan teknologiaan, kuten Nightingalen biomarkkerimäärityksiin ja niiden tulkintaan.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin