Tuija Rämö

Tuija Rämö

Psykologi

Avun tulee olla yksilöllistä, käytännöllistä ja merkityksellistä asiakkaalle

Esittely

Työskentelen Terveystalossa psykologina asiakkainani niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Erikoisosaamistani ovat kehitykselliset vaikeudet, erityisesti ADHD ja autismikirjon häiriö. Olen vetänyt useita ryhmiä ja olen kiinnostunut etäpalveluiden kehittämisestä. Aikaisemmin olen tehnyt psykologin töitä Alankomaissa, missä minulle on muodostunut laaja osaaminen ja vahva pohja terapeuttisiin menetelmiin. Työssä tärkeää on kohdata asiakas yksilönä. Apu tulisi muokata juuri sellaiseksi, että se sopii yksilölle ja hänen arkeensa. On tärkeää toimia myös hänen verkostonsa kanssa, oli se sitten perhe, koulu tai työpaikka. Palkitsevinta on kuulla tilanteista, joissa asiakas on kyennyt soveltamaan kuntoutuksen menetelmiä arjen pulmiin – ne jaetut ilon hetket, kun jokin haastava asia on onnistunut. Työskentelen suomeksi, englanniksi ja hollanniksi.

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)