Minna Raiko

Minna Raiko

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja ja valmentaja

Näytä vapaat ajat Hinnasto

Esittely

Olen erikoistunut haastavia työtilanteita kohtaavien johtajien, esimiesten ja asiantuntijoiden lyhytterapiaan ja valmentamiseen sekä muidenkin elämän muutostilanteiden ratkomiseen ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä otteella. Ratkaisukeskeisyyden keskeisiä elementtejä ovat tulevaisuuteen suuntautuneisuus, tavoitteellisuus, voimavarat sekä käytännönläheiset askelet kohti tavoitetta. Siinä keskitytään ensisijaisesti inhimillisiin vahvuuksiin ja onnistumisten tunnistamiseen. Ongelmiin on aina useita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Käytän tarvittaessa myös kehollisia aistimuksia ja liikkeitä hyödyntävää sensomotorista työskentelytapaa. Sensomotorisessa lähestymistavassa painopiste on kehollisen kokemuksen, tuntemusten ja reaktioiden työstämisessä, jolloin mahdollisiin trauma- tai ongelmatapahtumiin ei tarvitse palata aina uudelleen. Kehollinen työtapa sopii kaikille, jotka kokevat epämääräisiä psyykkisiä tai fyysisiä oireita, etenkin jos niiden aiheuttajaa ei voida suoraan tunnistaa.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)

Vastaanotto

Otan vastaan yli 18-vuotiaita.