Minna Raiko

Minna Raiko

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja ja valmentaja

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapeutti, coach, työnohjaaja ja uravalmentaja.

Esittely

Olen erikoistunut haastavissa työtilanteissa olevien johtajien, esimiesten ja asiantuntijatehtävissä toimivien asiakkaiden lyhytterapiaan, valmentamiseen ja muidenkin elämän muutostilanteiden ratkomiseen ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä otteella. Ratkaisukeskeisyyden keskeisiä elementtejä ovat mm. tulevaisuuteen suuntautuneisuus, tavoitteellisuus, voimavarat sekä käytännönläheiset askelet kohti tavoitetta. Siinä keskitytään ensisijaisesti vahvuuksiin ja onnistumisiin sekä niiden tunnistamiseen haasteellisten tilanteiden taustalla. Ongelmiin on myös aina useita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Vastaanotolleni ovat tervetulleita työikäiset lyhytterapia-asiakkaat sekä työterveyden työnohjaus- ja lyhytpsykoterapia-asiakkaat.

Vastaanotto

Otan vastaan yli 18 vuotiaita.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)