Ville-Matti Jokinen VJ

Ville-Matti Jokinen

Psykologi

Laaja-alaisesti yli 18-vuotiaiden psykologiset palvelut

Esittely

Olen työskennellyt kliinisen psykologin tehtävissä 15 vuoden ajan. Minulla on paljon kokemusta psyykkisten häiriöiden ja psykologisten ongelmien tunnistamisesta ja hoitamisesta (esimerkiksi mielialaoireet, ahdistuneisuus, psyykkiset sairaudet, persoonallisuushäiriöt, ihmissuhdevaikeudet, elämäntilannekriisit). Teen mielelläni myös psykologisia tutkimuksia kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn arvioimiseksi, diagnostiikan tarkentamiseksi sekä asiakkaan itseymmärryksen lisäämiseksi. Puoleeni voi kääntyä myös parisuhteen kommunikaatio- ja vuorovaikutuspulmissa sekä parisuhdekriiseissä.

Vastaanotto

Otan vastaan yli 18 vuotiaita.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)