Katja Helander
Tärkeimmän tekijä

Katja Helander

Työterveyshoitaja

Näytä vapaat ajat Hinnasto

Esittely

Työterveyshoitajan työssä tuen työntekijän työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja motivoin asiakasta terveellisten elintapojen kehittämisessä. Kuuntelen, keskustelen, rohkaisen ja kannustan asiakasta työelämän ja yksityiselämän muuttuvissa haasteissa. Tuen asiakasorganisaatioita työhyvinvointiin liittyvissä asioissa yhteistyössä moniammatillisen työterveystiimin kanssa. Minulla on aiempi pitkä kokemus leikkaussalisairaanhoitajan työstä. Olen toiminut päiväkirurgisissa yksiköissä kaikissa sairaanhoitajan rooleissa. Palveluihini kuuluvat mm. terveystarkastukset, rokotukset, terveysneuvonta, kuulontutkimukset, sairauskäynnit, korvahuuhtelut ja ompeleiden poistot. Haluan olla yrityksen ja työntekijöiden tukena työssä jaksamisessa ja pyrkiä löytämään ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin.

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.