Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys

2,7 miljoonaa lääkärikäyntiä

4,3 miljoonaa potilaskäyntiä

17 lääkärikeskus-
sairaalaa

Arvostetuin lääkäriasema 2016
Suomen luotetuin yksityinen lääkäriasema

Terveystalo on Suomen verkostoltaan suurin terveyspalveluyritys. Tarjoamme yleis- ja erikoislääkäripalveluja, työterveys- ja työhyvinvointipalveluja, sairaalapalveluja, diagnostiikkapalveluja (laboratorio, kuvantaminen ja seulonta), kliinisiä lääketutkimuksia ja suunterveyden palveluja. Asiakkaitamme ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori.

Terveystalo toimii lähes 100 paikkakunnalla ja valtakunnalliseen verkostoon kuuluu yli 170 toimipaikkaa, joista 17lääkärikeskus-sairaalaa. Terveystalossa työskentelee lähes 7 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet on työsuhteessa ja puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Vuonna 2016 potilaskäyntejä oli yli 4,3 miljoonaa ja lääkärikäyntejä lähes 2,7 miljoonaa mikä on 12 %* kaikista Suomen vuotuisista lääkärikäynneistä.

Terveystalon palvelutarjonta laajentui hammashuoltoon ja suunterveyden palveluihin kesällä 2015. Tavoitteenamme on rakentaa suunterveyden palveluista merkittävä osa valtakunnallista palvelutarjontaa ja tarjota jatkossa monipuolisia hammaslääketieteen ja -huollon palveluita koko verkoston kautta niin yksityis- kuin työterveysasiakkaille. Tällä hetkellä tarjoamme hammaslääketieteellisiä palveluja mm. Helsingissä, Espoossa, Forssassa, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Jämsässä, Kotkassa, Lahdessa, Loimaalla, Oulussa, Porissa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla.

Kannamme vastuuta Suomesta ja suomalaisista. Olemme 50 muun Terveyspalvelualan Liiton jäsenen kanssa sitoutuneet noudattamaan vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja terveydenhuollon korkeita eettisiä vaatimuksia. Toimimme Suomen lakien ja säännösten mukaisesti sekä maksamme veromme Suomeen. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2016 oli yhteensä 79,2 miljoonaa euroa ja maksettujen verojen määrä oli yli 14,5 miljoonaa euroa.

Kehitämme laaja-alaisesti suomalaista terveydenhuoltoa ja edistämme suomalaisten hyvinvointia. Vuonna 2016 investoimme suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen yli 25,9 miljoonaa euroa. Suomen johtavana valtakunnallisena työterveyspalvelujen tuottajana vastaamme puolen miljoonan suomalaisen työterveyshuollosta. Lue lisää: Terveystalo yrityskansalaisena

Terveystalon omistajia ovat pohjoismaalainen pääomasijoitusyhtiö EQT, työeläkeyhtiö Varma, yhtiön avainhenkilöitä sekä EQT VI:n rahastosijoitusten kautta muita suomalaisia institutionaalisia sijoittajia, mm. Sampo, Ilmarinen, Keva ja Valtion eläkerahasto. Diacorin yhdistyttyä Terveystaloon keväällä 2017 Diacorin aikaisemmasta omistajasta Helsingin Diakonissalaitoksesta tuli Terveystalon merkittävä omistaja ja yhtiön suomalainen omistajuus kasvoi.

EQT on kansainvälinen vastuullinen sijoittaja ja omistaja. EQT:n rahastoihin on sijoitettu noin 35 miljardia euroa. EQT teki ensimmäisen sijoituksensa Suomeen vuonna 1996 ja toimisto Helsinkiin perustettiin vuonna 1999. EQT:n rahastot ovat tähän päivään mennessä sijoittaneet suomalaisiin yhtiöihin noin 1,7 miljardia euroa ja EQT:n nykyiset omistusyhtiöt työllistävät Suomessa yhteensä yli 10 000 ihmistä. EQT:n nykyisiä suomalaisia omistuksia ovat mm. Terveystalo, Musti ja Mirri sekä Touhula. EQT on vastuullinen ja pitkäjänteinen omistaja, joka on sitoutunut omistamiensa yhtiöiden kehittämiseen laajaa teollisten neuvonantajien verkostoaan hyödyntäen. EQT:n missio on säilynyt vuosikymmenten ajan samana – EQT sijoittaa hyviin yhtiöihin auttaakseen niitä kehittymään erinomaisiksi ja vastuullisiksi yrityksiksi.

*THL:n tilastot terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärikäynneistä sekä Kelan tilastot työterveyshuollon, opiskelijoiden terveydenhuollon ja yksityisestä sairausvakuutuksesta korvattavan terveydenhuollon lääkärikäynneistä