Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.  Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys.

Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Vuonna 2020 valtakunnallinen verkostomme kattoi noin 300 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut. 

Vuonna 2020 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,7 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista reilu kolmasosa toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen Työn Liiton jäsen.


Arvostetuin lääkäriasema 2016-2017
Valitut Palat Luotetuin Merkki

 

Terveystalo on suomalainen pörssiyhtiö

Terveystalo on suomalainen pörssiyhtiö, jonka omistuksesta yli 80 prosenttia on suomalaista. Suurimpiin osakkeenomistajiin kuuluu Suomalaisia instituutioita ja perheomisteisia sijoitusyhtiöitä. Suurimmat osakkeenomistajat löytyvät sijoittajasivuiltamme. Yksityissijoittajiin kuuluu Terveystalon johdon ja avainhenkilöiden lisäksi myös muita Terveystalossa työskenteleviä terveydenhuollon ammattilaisia ja muuta henkilöstöä. 

Terveystalosta sijoituskohteena löytyy lisätietoja sivulta www.terveystalo.com/sijoittajat.

Yhtiörakenne

Terveystalo Oyj - konsernin emoyhtiö


Terveystalo Healthcare Holding Oy - rahoitus


Terveystalo Healthcare Oy - konsernin keskitetty hankinta


Suomen Terveystalo Oy ja muut operatiiviset yhtiöt - operatiivinen liiketoiminta

Kannamme vastuuta Suomesta ja suomalaisista

Olemme sitoutuneet noudattamaan vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja terveydenhuollon korkeita eettisiä vaatimuksia. Verotusta koskevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden ohella noudatamme toiminnassamme julkista verostrategiaamme ja siihen perustuvaa vastuullista veropolitiikkaa. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2020 oli yhteensä 152,3 miljoonaa euroa ja maksettujen verojen osuus oli 39,5 miljoonaa euroa.

Kehitämme laaja-alaisesti suomalaista terveydenhuoltoa ja edistämme suomalaisten hyvinvointia. Suomen johtavana valtakunnallisena työterveyspalvelujen tuottajana vastaamme yli puolen miljoonan suomalaisen työterveyshuollosta. Lue lisää: Terveystalo yrityskansalaisena.

Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Terveystalolle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Suomalaisen työnliiton jäsen
Suomalaista palvelua -avanlippu