Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys

Terveystalo on yksi Suomen johtavista yksityisistä terveyspalveluiden tarjoajista. Yhtiö tarjoaa yleislääketieteen, työterveyden ja erikoissairaanhoidon palveluja, diagnostiikkapalveluja, päiväkirurgiaa, suunterveyden palveluja ja muita täydentäviä terveyspalveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkisen sektorin asiakkaille.

3,3 miljoonaa lääkärikäyntiä

5,2 miljoonaa potilaskäyntiä

18 lääkärikeskus-
sairaalaa

Valtakunnalliseen verkostoon kuuluu noin 180 toimipaikkaa (joista 18 lääkärikeskus-sairaalaa) noin 100 paikkakunnalla. Lisäksi Terveystalo tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon palveluja. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet on työsuhteessa ja puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa.

Arvostetuin lääkäriasema 2016-2017
Suomen luotetuin yksityinen lääkäriasema

Terveystalon palvelutarjonta laajentui hammashuoltoon ja suunterveyden palveluihin kesällä 2015. Tavoitteenamme on rakentaa suunterveyden palveluista merkittävä osa valtakunnallista palvelutarjontaa ja tarjota jatkossa monipuolisia hammaslääketieteen ja -huollon palveluita koko verkoston kautta niin yksityis- kuin työterveysasiakkaille. Tällä hetkellä tarjoamme hammaslääketieteellisiä palveluja noin 20 yksikössä, kts. toimipaikat.

Terveystalo on suomalainen pörssiyhtiö

Terveystalo on suomalainen pörssiyhtiö, jonka omistuksesta tällä hetkellä yli 80 % on suomalaista. Terveystalo listautui 13.10.2017 Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle. Meillä on yhteensä yli 10 000 suomalaista osakkeenomistajaa, joista neljä merkittävää, pitkäjänteistä, institutionaalista ankkurisijoittajaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Rettig Group Ab, Hartwall Capital ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. Suurimmat osakkeenomistajat löytyvät sijoittajasivuiltamme

Yksityissijoittajien joukossa on mukana Terveystalon johdon ja avainhenkilöiden lisäksi myös muita Terveystalossa työskenteleviä terveydenhuollon ammattilaisia ja muuta henkilöstöä. Terveystalosta sijoituskohteena löytyy lisätietoja sivulta www.terveystalo.com/sijoittajat.

Yhtiörakenne 8/2018

Terveystalo Oyj - konsernin emoyhtiö


Terveystalo Healthcare Holding Oy - rahoitus


Terveystalo Healthcare Oy - konsernin keskitetty hankinta


Suomen Terveystalo Oy ja muut operatiiviset yhtiöt - operatiivinen liiketoiminta

Kaikki Terveystalo-konsernin yhtiöt toimivat Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen.

Kannamme vastuuta Suomesta ja suomalaisista

Olemme sitoutuneet noudattamaan vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja terveydenhuollon korkeita eettisiä vaatimuksia. Toimimme Suomen lakien ja säännösten mukaisesti sekä maksamme veromme Suomeen. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2017 oli yhteensä 95 miljoonaa euroa ja maksettujen verojen osuus oli yli 20,3 miljoonaa euroa.

Kehitämme laaja-alaisesti suomalaista terveydenhuoltoa ja edistämme suomalaisten hyvinvointia. Vuonna 2017 investoimme suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen 204,3 miljoonaa euroa. Suomen johtavana valtakunnallisena työterveyspalvelujen tuottajana vastaamme yli puolen miljoonan suomalaisen työterveyshuollosta. Lue lisää: Terveystalo yrityskansalaisena.

Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Terveystalolle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Suomalaisen työnliiton jäsen
Suomalaista palvelua -avanlippu