Avainluvut

Taloudelliset tunnusluvut vuonna 2017

Liikevaihto 689,5 miljoonaa
euroa

Nettoinvestoinnit 204,3 miljoonaa
euroa*

Verojalanjälki 95,0 miljoonaa
euroa

*Nettoinvestoinnit vuonna 2017, sisältäen yrityskaupat, olivat 204,3 (18,1) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirtaperusteiset nettoinvestoinnit olivat 16,3 (7,7) miljoonaa euroa ja investoinnit, joihin ei liittynyt rahavirtaa, olivat 12,9 (9,4) miljoonaa euroa. Nämä investoinnit koostuivat pääosin verkostoon ja lääketieteellisiin laitteisiin tehdyistä investoinneista ja niiden lisäys selittyi osittain yrityshankintojen integroimiseen liittyvillä investoinneilla. Yrityskauppoihin liittyvät investoinnit olivat 175,1 (0,9) miljoonaa euroa sisältäen Diacorin hankintaan liittyvän 93,9 miljoonan euron investoinnin, johon ei liittynyt rahavirtaa.
» Tutustu taloudellisiin tunnuslukuihin tarkemmin

Verojalanjälki

Verojalanjälki 2017
Terveystalo-konserni

» Lue lisää Terveystalon verojalanjäljestä

Henkilöstö ja toimipaikat

18 lääkärikeskus-
sairaalaa

180 noin 180 toimipaikkaa

9 000 Lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet työsuhteessa ja puolet itsenäisiä ammatinharjoittajia

Asiakkaat

3,3 miljoonaa
lääkärikäyntiä

yli 5,2 miljoonaa
potilaskäyntiä

1,2 miljoonaa
yksittäistä asiakasta

Asiakkaitamme
ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt ja julkinen sektori

n. 663 000
työterveyden huollettavaa

n.23 400
yritysasiakasta

3,9 miljoonan
suomalaisen potilastietoja valtakunnallisessa potilastietojärjestelmässä

Palvelun laatu

66,9

NPS-indeksi*

88,3

NPS-indeksi sairaalapalvelut**

* Keskimääräinen NPS-indeksi Terveystalossa 1-12/2017, 59 000 vastaajaa
** Keskimääräinen sairaalapalvelujen NPS-indeksi 1-12/2017, 7 800 vastaajaa
Lääketieteelliset tunnusluvut

0,005%

Muistutukset*

 

0,0009%

Kantelut*

 

0,012%

Potilasvahinkoilmoitukset*

 

0,72%

Leikkausalueen infektiot**

 
*Vuoden 2017 lääkärikäyntien määrään 3,3 miljoonaa suhteutettuna
**Vuoden 2017 aikana tehtyihin leikkauksiin suhteutettuna
Sähköisten palvelujen edelläkävijä

Verkkosivuilla yli 12,8 miljoonaa käyntiä vuoden 2017 aikana

Keskitetyistä ajanvarauksista 60 % tehdään verkossa

Lähes 660 000 Oma Terveys -käyttäjää ja
70 000 Oma Suunnitelmaa

Chat-vastaanottoja yli 60 000 kpl

Tutustu vuosikatsauksiin