Avainluvut

Taloudelliset tunnusluvut vuonna 2016

Liikevaihto 547 miljoonaa
euroa

Investoinnit 25,9 miljoonaa
euroa*

Verojalanjälki 79,2 miljoonaa
euroa

*Investointien määrään sisältyy 11,7 milj. euroa kassavirtarahoitteisia investointeja sekä 5,7 milj. euroa yrityskauppoihin liittyviä investointeja
Verojalanjälki

Verojalanjälki 2016
Terveystalo-konserni

» Lue lisää Terveystalon verojalanjäljestä

Henkilöstö ja toimipaikat

18* lääkärikeskus-
sairaalaa

180*yli 180 toimipaikkaa

9 000*Lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet työsuhteessa ja puolet itsenäisiä ammatinharjoittajia

* kesäkuu 2017 yhdistetyt luvut Diacorin ja Porin Lääkäritalon yhdistymisen jälkeen

Asiakkaat

2,7 miljoonaa
lääkärikäyntiä

5,4* miljoonaa
potilaskäyntiä

Asiakkaitamme
ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt ja julkinen sektori

n. 689 000*
työterveyden huollettavaa

n.23 400*
yritysasiakasta

3,4 miljoonan
suomalaisen potilastietoja valtakunnallisessa potilastietojärjestelmässä

* kesäkuu 2017 yhdistetyt luvut Diacorin ja Porin Lääkäritalon yhdistymisen jälkeen

Palvelun laatu

70,6

NPS-indeksi*

88,9

NPS-indeksi sairaalapalvelut**

* Keskimääräinen NPS-indeksi Terveystalossa 1-12/2016, 45 000 vastaajaa
** Keskimääräinen sairaalapalvelujen NPS-indeksi 1-12/2016, 8 000 vastaajaa
Lääketieteelliset tunnusluvut

0,005%

Muistutukset*

 

0,001%

Kantelut*

 

0,012%

Potilasvahinkoilmoitukset*

 

0,62%

Leikkausalueen infektiot**

 
*Vuoden 2016 lääkärikäyntien määrään 2 667 588 suhteutettuna
**Vuoden 2016 aikana tehtyihin leikkauksiin suhteutettuna
Sähköisten palvelujen edelläkävijä

Asiakkaamme arvostavat sähköisiä palveluja

Verkkosivuilla yli 10 miljoonaa käyntiä vuoden 2016 aikana

Verkkoajanvarausten osuus yli 60 % kaikista ajanvarauksista

Terveystalon www-sivujen käyttäjistä jo lähes
36 %
käyttää sivuja mobiililaitteilla

Tutustu vuosikatsauksiin