Hallinto

Tähän osioon on koottu Terveystalon hallintoon ja ohjausjärjestelmään liittyvät tiedot, kuten menettelytavat ja toimintaperiaatteet, sekä johtoryhmän ja hallituksen esittelyt.

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.3.2021. Koronapandemian vuoksi kokous pidettiin lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) nojalla poikkeusjärjestelyin, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. 

Dokumentit