Hallinto

Tähän osioon on koottu Terveystalon hallintoon ja ohjausjärjestelmään liittyvät tiedot, kuten menettelytavat ja toimintaperiaatteet, sekä johtoryhmän ja hallituksen esittelyt.

Terveystalon ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Terveystalon johtamisesta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Terveystalon muu johto avustaa ja tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että Terveystalossa noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita.

Dokumentit