Hallinto

Tähän osioon on koottu Terveystalon hallintoon ja ohjausjärjestelmään liittyvät tiedot, kuten menettelytavat ja toimintaperiaatteet, sekä johtoryhmän ja hallituksen esittelyt.

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.3.2021 klo 13.00 alkaen. Koronapandemian vuoksi kokous pidetään lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) nojalla poikkeusjärjestelyin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon kokouskutsussa tarkemmin esitettävällä tavalla. 

Dokumentit