Dataskyddsbeskrivning företagskundregister

Personuppgiftansvarig

Suomen Terveystalo Oy
Jakobsgatan 3B, 3 vån., 00100 HELSINGFORS

Ansvarsperson för personregisteret:
Marja-Leena Tuomola

I Suomen Terveystalo Oy:s företagskundregister underhålls uppgifter om befintliga och eventuella företags- och organisationskunder samt deras avtalskontaktpersoner och andra kontaktpersoner. Med företag avses här även samfund.

Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften:

 • Skötsel av kundrelationen och kundtjänsten samt underhåll av uppgifter om företagskundens avtalskontaktpersoner och andra kontaktpersoner
 • Insamling och behandling av kundrespons
 • Genomförande av marknadsförings- och opinionsundersökningar
 • Analys, gruppering och rapportering av kundrelationen samt i syften relaterade till utveckling av helhetskundrelationen och Terveystalos affärsverksamhet
 • Skötsel, utveckling, riktning och uppföljning av försäljning, marknadsföring och kommunikation
 • Inspelning av kundtjänstens samtal för att bekräfta servicehändelser
 • Användarhantering av tjänsten Työterveys Extranet för företagskunder

Personuppgifter om dig som behandlas

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Titel och kön
 • Ansvarsbeskrivning
 • Avtalskontaktpersonens roll i företaget
 • Samtycken/förbud gällande marknadsföringskommunikation

Dessutom om du använder tjänsten Työterveys Extranet

 • Användarnamn och användarroll
 • Kommunikation med Terveystalo

Vi lagrar dina uppgifter så länge du är vår företagskunds kontaktperson eller dina uppgifter är aktiva i Fonectas kunduppgiftsregister. Vi utför en raderingskörning för personuppgifter årligen.

Behandlingen av personuppgifterna kan läggas ut till koncernbolag och/eller utomstående tjänsteleverantörer, som behandlar personuppgifter för Terveystalos räkning.

Uppgifter från företagskundregistret vidarebefordras inte.

Personuppgifter utlämnas och behandlas inte utanför EU-området.

Kontaktpersonerna för Suomen Terveystalo Oy:s företags- och organisationskunder uppdaterads i Terveystalos avtalsregister utifrån antingen ett meddelande av avtalskontaktpersonen eller av personen själv.

Uppgifter om kontaktpersoner i andra organisationer grundar sig på Fonectas kunduppgiftsregister, som uppdateras en gång per vecka.

När behandlingen grundar sig på personens eget samtycke, kan personen återkalla sitt samtycke när som helst. Begäran kan skickas till adressen yritysasiakaspalvelu@terveystalo.com.

Du har rätt att begära de personuppgifter som gäller dig samt du har rätt att begära rättelse eller avlägsnade av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter. Begäran kan skickas till adressen yritysasiakaspalvelu@terveystalo.com.

Om du fungerar som företagets eller organisationens kontaktperson kan dina uppgifter inte avlägsnas under denna tid.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att man vid behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot dataskyddsförordningen, har du rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten.

Klagomålet kan även anföras i det medlemsland där du har fast bostad eller arbetsplats.

Terveystalo använder ändamålsenliga fysiska, tekniska och administrativa metoder för att skydda uppgifterna mot missbruk. Till dessa metoder hör bland annat kontroll och filtrering av kommunikationen i informationsnätverk, användning av krypteringsteknik och säkra apparatutrymmen, ändamålsenlig passagekontroll, kontrollerat beviljande och övervakning av användarrättigheter, undervisning av personal som deltar i behandlingen av personuppgifter samt riskhanteringen vid planering, genomförande och underhåll av våra tjänster. Terveystalo väljer sina underleverantörer med stor noggrannhet och sörjer genom avtal och andra arrangemang för att även underleverantörerna behandlar uppgifterna i enlighet med lagstiftningen och god dataskyddspraxis.

Dataskyddsansvarig
tietosuoja@terveystalo.com