Kvalitet och effekter

Kvalitetsarbete för våra kunders bästa

I vår verksamhet har vi förbundit oss till hög kvalitet och utvecklingsarbete, och vårt mål är den bästa kvaliteten i Norden. Vår verksamhet styrs av Terveystalos värderingar kompetens och omsorg, hälsovårdsbranschens gemensamma principer och direktiv samt bolagets egna etiska principer.

Terveystalo har som föregångare i branschen utvecklat kvaliteten och mätningen av vårdeffekterna samt publiceringen av erhållna resultat. Vi följer kontinuerligt upp kundnöjdheten och utvecklar våra tjänster så att de motsvarar våra kunders behov och förväntningar. Vi utgår från kundens behov och hörnstenarna i vår verksamhet är genomgående hög kvalitet inom det medicinska området, funktionerna och kundupplevelsen.

Kvalitetsarbete för våra kunders bästa

Vi tror att vi på Terveystalo kan fungera som en föregångare tack vare vårt omfattande informationssystem och vår utmärkta yrkeskompetens. Vårt mål är att producera transparent information som även tål internationell jämförelse.

Att kunna bemöta våra kunder på rätt sätt är för oss på Terveystalo lika viktigt som att upprätthålla den medicinska kompetensen. Vi sätter vikt vid varje kundmöte och vi vill hålla vårt löfte om överlägsen service vid varje möte.

Terveystalo har av Labquality Oy beviljats kvalitetscertifikat enligt SFS-EN ISO 9001:2015, som omfattar alla våra tjänster förutom munhälsovården. Dessutom utvidgas bedömningen för ISO 14001-miljöcertifikatet under de närmaste åren från Terveystalo Uleåborg, Joensuu och Raumo samt Porin Lääkäritalo till Terveystalos övriga verksamhetsställen.

Grundstenen i Terveystalos kvalitetssystem är patientsäkerhet och den nationella lagstiftningen för branschen.

ISO 9001 kvalitetscertifikat

 

Terveystalos kvalitet-index finns här (på finska)