Kvalitet och effekter

Kvalitetsarbete för våra kunders bästa

I vår verksamhet har vi förbundit oss till hög kvalitet och utvecklingsarbete, och vårt mål är den bästa kvaliteten i Norden. Vår verksamhet styrs av Terveystalos värderingar kompetens och omsorg, hälsovårdsbranschens gemensamma principer och direktiv samt bolagets egna etiska principer.

Terveystalo har som föregångare i branschen utvecklat kvaliteten och mätningen av vårdeffekterna samt publiceringen av erhållna resultat. Vi följer kontinuerligt upp kundnöjdheten och utvecklar våra tjänster så att de motsvarar våra kunders behov och förväntningar. Vi utgår från kundens behov och hörnstenarna i vår verksamhet är genomgående hög kvalitet inom det medicinska området, funktionerna och kundupplevelsen.

Vi tror att vi på Terveystalo kan fungera som en föregångare tack vare vårt omfattande informationssystem och vår utmärkta yrkeskompetens. Vårt mål är att producera transparent information som även tål internationell jämförelse.

Kvalitetsarbete för våra kunders bästa

Att kunna bemöta våra kunder på rätt sätt är för oss på Terveystalo lika viktigt som att upprätthålla den medicinska kompetensen. Vi sätter vikt vid varje kundmöte och vi vill hålla vårt löfte om överlägsen service vid varje möte.

Terveystalo har av Inspecta Sertifiointi Oy beviljats SFS-EN ISO 9001:2015 certifikat för kvalitetssystem (nr 3612-06). Certifieringen omfattar läkarcentralernas tjänster, sjukhustjänster, företagshälsovårdstjänster, screeningtjänster, diagnostisk avbildning, laboratorietjänster, kundservice och koncernfunktioner. Information om certifierade verksamhetsställen finns på sertifiointi.fi. Grundstenen i Terveystalos kvalitetssystem är patientsäkerhet och den nationella lagstiftningen för branschen.

Terveystalo säkerställer att kvalitetskraven uppfylls genom regelbundna auditeringar och utvärderingar av ledningen. Målet är att kontinuerligt utveckla vår kompetens och våra verksamhetssätt så att de motsvarar kundernas varierande behov och förväntningar.

De interna auditeringarna och utvärderingarna genomförs på alla våra verksamhetställen varje år. Externa auditeringar genomförs vart tredje år. Auditeringar av kliniska funktioner (diagnostik) genomförs vart femte år.