Erikoistuminen

Viiden tähden koulutusta

Terveystalo on erikoistuvien lääkäreiden suosima viiden tähden koulutuspaikka (NLY 2020 & NLY 2021).

Terveystalo on saanut NLY:n koulutuspaikkakyselyssä jo kahtena vuotena peräkkäin viisi tähteä

Terveystalo on vuosina 2020 ja 2021 julkaistun Nuorten lääkäreiden yhdistyksen (NLY) koulutuspaikkakyselyn mukaan viiden tähden koulutuspaikka. Viisi kertaa tehty selvitys listaa Suomen parhaat erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikat.

NLY:n koulutuspaikkakyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä erikoistuvien lääkäreiden työoloja ja työn kuormittavuutta. Terveystalo on erikoistuvien lääkäreiden mielestä yksi Suomen parhaista koulutuspaikoista.

Kyselyssä selvitettiin, kuinka todennäköisesti vastaajat suosittelisivat omaa koulutuspaikkaansa ystävilleen tai kollegoilleen. Asteikkona toimi yhdestä viiteen tähteä.

– Olemme todella iloisia saamastamme tunnustuksesta. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä lääkärikoulutuksemme kehittämisessä, arvojemme mukaisesti lääketiede ja potilaan paras edellä. Kiitos kuuluu kouluttajalääkäreillemme, jotka tekevät arvokasta työtä erikoistuvien lääkäreiden ohjaamisessa yhteistyössä yliopistojen kanssa, Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono sanoo.

Terveystalon erikoistumispoluista kattavin on työterveyshuollon erikoistumisohjelma: erikoistua voi lähes kaikissa Terveystalon työterveyshuollon toimipisteissä ja suorittaa voi lähes kaikki erikoistumiseen kuuluvat vaiheet, myös kuntoutuslaitosjakson. Erikoistumiskoulutukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien kanssa.

– Työterveys tuottaa lisääntyneen terveyden muodossa merkittävää lisäarvoa niin yritys-, kuin henkilöstöasiakkaillemme, ja tarvitsemme tulevina vuosina lisää alaan erikoistuneita ammattilaisia edistämään suomalaisten työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Haluamme olla ammattilaisillemme luotettavin ja houkuttelevin työntekopaikka ja taata heille mahdollisuuden monipuoliseen urakehitykseen. Tämän tueksi olemme luoneet Terveystalo Polku -erikoistumisohjelman, jonka sisältöä kehitämme jatkuvasti, Bono kertoo.

(jatkuu kuvan jälkeen)

Lääkäritrio Oulusta. Vastaava lääkäri Petteri Hyrynkangas, erikoistuva lääkäri Niina Marjala (kesk.) ja kouluttajalääkäri Nina Salmela iloitsevat Terveystalo Oulun työterveyden saamasta erityismaininnasta koulutuspaikkakyselyssä.

Kouluttajalääkäri erikoistujan tukena

Terveystalon Oulun työterveys sai vuoden 2020 koulutuspaikkakyselyssä viisi tähteä ja erityismaininnan. NLY palkitsi Terveystalo Oulu parhaana yksityisen terveydenhuollon yksikkönä.

Terveystalo Oulun suositteluindeksi oli 100, eli kaikki vastaajat suosittelivat sitä koulutuspaikkana. Niina Marjala on yksi heistä.

– Terveystalo Oulu on hyvin johdettu yksikkö, jossa on ollut rauha tehdä omaa työtä ja keskittyä potilastyöhön. Erikoistuminen on järjestetty hyvin, ja tukena on sekä oma kouluttajalääkäri että yksikön vastaava lääkäri. Ilmapiiri on myönteinen. Erikoistuvana lääkärinä olen saanut vastuulleni monipuolisesti asiakasyrityksiä ja päässyt tekemään heidän kanssaan kokonaisvaltaista yhteistyötä, Marjala kertoo.

Työterveyshuollon koulutusohjelmaan kuuluu mm. kahden vuoden työterveyshuoltojakso, joka sisältää kliinistä työskentelyä työterveyslääkärinä oman kouluttajalääkärin ohjauksessa.

– Viikoittaiset tapaamiset kouluttajalääkärin kanssa ovat todella tärkeitä työssä jaksamisen ja kehittymisen kannalta. Tapaamiset ovat palauttavia hetkiä, jolloin voi yhdessä kokeneemman kollegan kanssa miettiä ratkaisuja mieltä askarruttaviin asioihin, Marjala sanoo.

– Työterveydessä käsittelemme paljon työssä jaksamista ja uupumista. On tärkeää voida huolehtia siitä, että auttajana en itse uuvu.

Marjalan kouluttajalääkärinä toimiva Nina Salmela on samaa mieltä.

– Nuoret lääkärit ovat uupumisvaarassa, ja siksi meidän tehtävämme on tukea ja ohjata heitä ja tarjota parhaat mahdolliset edellytykset erikoislääkäriksi kasvamiseen. Erikoistuvat lääkärit tekevät asiakastyötä, ja sieltä nousee usein aiheita, joita käymme tutorointitapaamisissa läpi. Tästä on iso hyöty: koulutus tapahtuu työssä, eikä lisää nuorten lääkärien työtä, hän sanoo.

– Oulussa korostamme yhdessä tekemistä ja hyvän hengen luomista. Kun muistetaan huumori ja ilo ja tehdään porukalla, asiat sujuvat ja ne on helpompi laittaa tärkeysjärjestykseen.

Erikoistuvien lääkärien koulutus suunnitellaan Terveystalossa jokaiselle henkilökohtaisesti ja elämäntilanne huomioiden. Puolivuosittain pidetään arviointikeskustelu, jossa arvioidaan erikoistumisen etenemistä ja sovitaan seuraavista tavoitteista.

Marjalan työterveyshuollon erikoistumisopinnot ovat edenneet hiukan yli puolen välin.

Työterveydessä häntä kiehtoo monipuolinen työnkuva ja pitkät potilas-lääkärisuhteet. Marjala kiittää erikoistumisyksikköään myös joustavuudesta.

– Työterveys on hyvin laaja-alaista. Potilastyön lisäksi tuemme asiakasyrityksiä monin tavoin työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ennaltaehkäisyssä. Mahdollisuus tehdä päivätyötä ja vaikuttaa joustavasti työaikoihin on minulle tärkeää. Pystyn tekemään osan työviikosta etänä kotoa käsin, ruuhkavuosia elävä Marjala sanoo.

Työterveyslääkäriksi Terveystaloon?

Valtakunnallinen yhteishaku erikoislääkärikoulutukseen tapahtuu vuosittain kaksi kertaa. Tutustu työterveyslääkäriksi erikoistumiseen Terveystalossa.

Terveystalossa voi aloittaa työterveyshuollossa työskentelyn ja tutustua työhön jo ennen erikoistumispaikan saamista suorittamalla työterveyshuoltoon pätevöittävän nk. pitkän kurssin. Kyseessä on Työterveyslaitoksen Terveystalolle räätälöimä kurssi.

Lisätietoja saat: urapalvelut@terveystalo.com