Sijoittajat

Q1 2022 Hiljaista jaksoa edeltävä uutiskirje

Tämä on Terveystalon ensimmäinen IR-uutiskirje. Uutiskirje julkaistaan jatkossa neljä kertaa vuodessa ennen hiljaisen jakson alkamista. Uutiskirje on tiivistelmä kuluneesta vuosineljänneksestä ja se pitää sisällään muun muassa neljänneksen tärkeimmät tiedotteet, usein kysyttyjä kysymyksiä sijoittajatapaamisissa sekä tietoa tulevista IR-tapahtumista. Uutiskirjeen tilaamismahdollisuus omaan sähköpostiin lisätään Sijoittajat/IR-uutiskirjeet -sivulle ennen seuraavaa uutiskirjettä Q2 aikana. 

Terveystalon hiljainen jakso alkaa tiistaina 29.3.2022 ja tammi-maaliskuun 2022 tulos julkaistaan torstaina 28.4.2022 noin klo 09.00. Webcast-tilaisuus alkaa tulosjulkistuspäivänä klo 10.30 ja sitä voi seurata osoitteessa:https://terveystalo.videosync.fi/2022-q1-results

Terveystalon yhtiösivut uudistuivat

Terveystalon uudistunut verkkosivusto on julkaistu. Uusilta yhtiösivuilta löytyvät perustiedot Terveystalosta, Sijoittajille-osio, Uutishuone sekä Laatu ja vastuullisuus -osio, minne on koottu kaikki oleellinen ESG-tieto. Yhtiösivut löytyvät suomeksi ja englanniksi.
Tutustu uusiin sivuihin.


Tärkeimmät tiedotteet Q1 2022 aikana

Vuosikertomus 2021 julkaistu

Vuosikertomus 2021 julkaistiin 18.2.2022 ja se on saatavilla täällä.


Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Terveystalon varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 7.4.2022 klo 15.00 alkaen. Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Yhtiökokouskutsu sekä hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteina ja Terveystalon verkkosivuilla osoitteessa: https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022
Sivulla on nähtävissä myös toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan, nimitystoimikunnan puheenjohtajan sekä uusien hallitusehdokkaiden puheenvuorojen videotallenteet. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 31.3.2022 klo 16.00.

Terveystalo on allekirjoittanut sopimuksen 100 miljoonan euron kotimaisesta yritystodistusohjelmasta

Terveystalo on allekirjoittanut sopimuksen 100 miljoonan euron kotimaisesta yritystodistusohjelmasta. Yritystodistusohjelman puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Rahoitusjärjestely monipuolistaa Terveystalon rahoituspohjaa sekä tukee konsernin normaalia käyttöpääomarahoitusta.
Sijoittajapresentaatio yritystodistusohjelmaan liittyen löytyy täältä.

Terveystalo lähettää hoitotarvikkeita Ukrainaan

Terveystalo vastasi Ukrainan lähetystön pyyntöön, ja lahjoittaa yhteensä 31 lavallista hoitotarvikkeita, kuten ruiskuja, neuloja ja suojavarusteita kriisiapuun. Ensimmäinen lasti lähti kohti Ukrainaa jo tiistaina 1.3.2022 kumppanimme Frejan kuljetuksella yhteistyössä Ukrainan viranomaisten kanssa. Näin varmistamme, että apu pääsee perille. Avustushankkeen kumppaneinamme toimivat hoitotarvikkeidemme toimittajakumppani Mediq sekä Plandent ja Wulff. Hoitotarvikelahjoituksen lisäksi tuemme Lääkärit Ilman Rajoja -avustusjärjestöä rahallisella lahjoituksella auttaaksemme ihmisiä tässä mittavassa kriisissä.

Muut vuosineljänneksen aikana julkaistut tiedotteet löydät Terveystalon uutishuoneesta.


Usein kysyttyjä kysymyksiä sijoittajatapaamisissa Q1/2022 aikana

Miten inflaation kiihtyminen vaikuttaa Terveystalon liiketoimintaan?

Hankinnoissa hintojen nousu näkyy tällä hetkellä joidenkin tarvikkeiden hinnoissa (materiaaliostot ovat noin 3 % operatiivisista kustannuksista). Sähkön hinnan nousu vaikuttaa operatiivisiin kustannuksiin, mutta sillä on kuitenkin suhteellisen pieni vaikutus konsernitasolla. Samoin inflaation kasvu tuo lisää paineita palkkojen nostoon, joista neuvotellaan toimialalla keskitetysti esim. hoitajien osalta (noin 43 % työsuhteisista työntekijöistä). Suurin osa (96 %) Terveystalossa toimivista lääkäreistä on yksityisiä ammatinharjoittajia.

Miten Terveystalo aikoo edetä Ruotsin markkinoilla?

Olemme saaneet Feelgoodin integraatioprosessin päätökseen ja alamme toteuttamaan liiketoimintasuunnitelmia. Ruotsin markkinat tarjoavat Terveystalolle lisää mahdollisuuksia sekä orgaaniseen että yritysostojen kautta tapahtuvaan kasvuun. Työterveyden markkina Ruotsissa on pirstaloituneempi kuin Suomessa ja siellä on paremmin mahdollisuuksia markkinan konsolidointiin. Kiinnostavien ostokohteiden ”funnel” on tällä hetkellä vahva. Terveystalo on jo tehnyt kolme täydentävää yritysostoa Ruotsin työterveydessä Feelgoodin lisäksi. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on myös kasvaa Ruotsissa työterveyden ulkopuolelle mahdollisesti erikoissairaanhoitoon. Lisäksi Terveystalolla on selkeät suunnitelmat digipalveluiden laajentamisesta Ruotsin markkinoille, ja tässä on tavoitteena edetä jo tämän vuoden aikana.

Miten koronapandemian mahdollinen väistyminen ja testauksen väheneminen vaikuttavat Terveystaloon?

Terveystalo teki vuonna 2020 noin 230 000 koronatestiä ja vuonna 2021 noin 500 000. Raportoimme näistä nettisivuillamme avoimessa raportoinnissa.
Koronatestaus tulee odotetusti vähenemään, mutta se on pandemian aikana korvannut muuta normaalia diagnostiikkaa, joten testauksen väheneminen ei suorassa suhteessa vähennä liikevaihtoa, koska sen odotetaan korvautuvan muilla palveluilla. Lisäksi esim. PCR-testaus tulee mitä todennäköisemmin jatkossa olemaan osa normaalia flunssadiagnostiikkaa.

Miten kysyntä - tarjonta tilanne on kehittynyt, mitä Terveystalo on tehnyt tarjonnan pullonkaulojen minimoimiseksi?

Terveyspalveluiden kysyntä jatkuu korkeana ja tarjonta on rajoittavana tekijänä. Olemme panostaneet ammattilaisten rekrytointeihin. Paremmalla kysynnän ja tarjonnan ohjauksella sekä digipalveluita (chat,videovastaanotot) laajentamalla pystyimme vuonna 2021 tarjoamaan noin miljoona vastaanottoa enemmän. Jatkamme työtä tarjonnan ohjaamisen saralla sekä digipalveluidemme kehittämistä.

 

Taloudellinen raportointi 2022


• Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2022 torstaina 28.4.2022
• Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2022 tiistaina, 19.7.2022
• Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022 torstaina 27.10.2022

Taloudelliset katsaukset vuodelta 2022 julkaistaan noin klo 9.00 Suomen aikaa.

Sijoittajatapahtumat tammi-maaliskuussa 2022

Terveystalo järjesti virtuaalisia sijoittajatapahtumia mm. Helsingissä, Lontoossa ja Ruotsissa oleville sijoittajille ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Terveystalo aloitti helmikuussa yritystodistusohjelman, minkä puitteissa Terveystalo järjesti sijoittajatapaamisen suomalaisille velkasijoittajille.

Terveystalon sijoittajakalenterista löydät kaikki tulevat tapahtumat.

Konsensus

Voit tutustua viimeisimpään Vara konsensusennusteeseen täällä.

Terveystalon IR-tiimi

Terveystalon sijoittajaviestintätiimi auttaa sinua mielellään kaikissa kysymyksissä.

Liisa-Maija Seppänen
Investor Relations Manager
Tel. +358 50 314 4455
liisa-maija.seppanen@terveystalo.com

Kati Kaksonen
Vice President, Corporate Communications, IR & CR
Tel. +358 10 345 2034
kati.kaksonen@terveystalo.com