Ensiapukurssit yrityksille.
Valmennukset yrityksille

Ensiapukurssit

Ensiapukurssit antavat työntekijälle ja henkilöstölle valmiudet hätäensiavun antamiseen. Järjestämme kaikille avoimia sekä yrityskohtaisia ensiapukursseja lähi-, hybridi- ja etäkoulutuksena koko Suomessa. Kurssit sopivat yrittäjille ja kaiken kokoisten yritysten henkilöstölle kaikilla toimialoilla.

Avoimet ensiapukurssit yrityksille

Järjestämme vuoden aikana useita kaikille yrityksille, työntekijöille ja yrittäjille avoimia ensiapukoulutuksia verkkokoulutuksena ja eri paikkakunnilla. Kurssit sopivat kaikille toimialoille ja kaikenkokoisten yritysten henkilöstölle.

Ilmoittaudu - kesäkuu 2024

Ilmoittaudu - syksy 2024

Sovi oma kurssi yrityksellesi

Työterveyshuolto yhdessä yrityksen kanssa tietää parhaiten työpaikan altisteet, riskit ja niiden aiheuttamat mahdolliset ensiaputilanteet. Järjestä yrityksellesi oma tarpeiden mukaan räätälöity kurssi.

Ota yhteyttä

Verkkokoulutuksilla varmistetaan ensiapuosaaminen kustannustehokkaasti

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen henkilöstön ensiapuosaamisesta pidetään huolta säännönmukaisilla ensiapukoulutuksilla. Suuren henkilöstömäärän kouluttamisessa siirryttiin etänä toteuttaviin koulutuksiin ja tuloksena on saatu varmistettua kattava henkilöstön ensiapuosaaminen kustannustehokkaasti.

Työpaikan ensiapuvalmiuden määritteleminen​

Ensiapuvalmius on osa työpaikan turvallisuutta​

Työnantajan tehtävänä on huolehtia ensiapuvalmiuden toteuttamisesta. ​
Ensiapuvalmiuden tarve arvioidaan osana työpaikkaselvitystä.

Työterveyshuolto vastaa ensiapuvalmiuden tarpeen määrittelystä sekä onnettomuustilanteiden psyykkisen jälkihoidon järjestämisestä. 

Ensiapuvalmius on tärkeä osa työpaikan työturvallisuutta ja työtapaturmien ehkäisyä. Työpaikalla tulee olla riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, riittävä ensiapuvarustus ja toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalle. Työpaikalla on oltava ohjeet myös työstä aiheutuvan psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisemiseksi aloilla, joilla on tunnistettu väkivallan uhka. ​

Kela korvaa työnantajalle ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Työterveyshuolto arvioi ensiapuvalmiuteen ja -koulutukseen liittyvät tarpeet. Tarpeet  kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Korvausten edellytyksenä on, että ensiapukouluttajana toimii terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensiapukouluttajakoulutus.​​ Kustannukset nousevat automaattisesti työterveyshuollon Kela-hakemukselle, jos työterveyshuolto ja ensiapukoulutus järjestetään Terveystalossa tai asiakkaan kanssa ei ole sovittu muuta. Kela

Ensiapuvalmiuden suunnittelu yhdessä työterveyshuollon kanssa

Työterveyshuolto arvioi työpaikkaselvityksessä ensiapuvalmiuden tarpeen ja määrittelee riittävän ensiapuvalmiuden tason.​

Arvioinnin pohjalta työterveyshuolto suunnittelee yhdessä työantajan kanssa, miten ensiapuvalmius toteutetaan. Suunnitelma kirjataan työsuojelun toimintaohjelmaan ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan​.  Suunnitelmaan määritellään koulutettavan henkilöstön määrä, tarvittavat kurssit ja niiden ylläpito, tarvittava ensiapuvälineistö sekä ensiapukoulutettujen rekisterin ylläpitäjä ja ensiapuvälineiden vastuuhenkilö asiakasorganisaatiosta.

Työnantajan velvollisuus on antaa riittävät tiedot työpaikasta, työympäristöstä, siellä tehtävästä työstä ja muutenkin kaikesta, mikä on merkityksellistä ensiapuvalmiuden arvioinnissa.​

Lisäksi työantajalla on velvollisuus tehdä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalle, sekä kirjata ensiapuvalmiussuunnitelma ja välineet työtilojen pohjapiirrokseen.​

Lisätietoa: Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu , Työturvallisuuskeskus 

Työpaikan riskien arviointi – ensiapukurssit riskiluokkien mukaan

Työpaikan ensiapuvalmiuden määrittäminen alkaa riskien vakavuuden arvioinnilla työn tyypin mukaan. Riskit jaetaan usein kolmeen vakavuusluokkaan: vähäinen, ilmeinen ja erityinen. Kaikkia eri riskiluokkia voi esiintyä yhdessä työpaikassa.

VÄHÄINEN

 • toimisto
 • virasto
 • myymälä

Suositus Hätäensiavun kertauskurssi (8t), mutta tapaturman riskiluokkaan riittävät myös Hätäensiavun kertauskurssi (4t) tai (6t).​ Koulutus tulee ylläpitää kolmen vuoden välein.

Ensiapukoulutettavien määrä on noin 5% työpaikan henkilöstöstä/työvuoro, kuitenkin vähintään 1 hlö/työvuoro​. Esimerkiksi 1-20 hengen yrityksessä koulutettavia tulisi olla vähintään yksi henkilö.

ILMEINEN

 • Tehdastyö
 • Tuotantolaitos​
 • Varasto -ja rakennustyö​
 • Liikunta-ala​
 • Metsä- ja maataloustyö​
 • Lastaus-, purku- ja kuljetustyö 

Ensimmäisenä koulutuksena tulee käydä Ensiavun peruskurssi 1 (16t). ​Tämän jälkeen koulutusta ylläpidetään kolmen vuoden välein Hätäensiavun kertauskurssilla (8t).

Ensiapukoulutettavien määrä on noin 10% Työpaikan henkilöstöstä/työvuoro, kuitenkin vähintään 1 hlö/työvuoro. Esimerkiksi 1-10 hengen yrityksessä koulutettavia tulisi olla vähintään yksi henkilö (per työvuoro) ja 11-20 hengen yrityksessä 2.

ERITYINEN

 • Vaarallisten aineiden käsittely
 • Hukkumisvaara​
 • Palo-, räjähdys- tai sähkötapaturmavaara

Ensimmäisenä koulutuksena tulee käydä Ensiavun peruskurssi 1 (16t).​
Tämän jälkeen koulutusta ylläpidetään kolmen vuoden välein Hätäensiavun kertauskurssilla (8t).

Ensiapukoulutettavien määrä on noin 15% Työpaikan henkilöstöstä/työvuoro, kuitenkin vähintään 1 hlö/työvuoro. Esimerkiksi 1-10 hengen yrityksessä koulutettavia tulisi olla 1-2 henkilöä, 11-15 hengen yrityksessä 3, 16-20 hengen yrityksessä 4.

Ensiapukoulutettujen määrä riskiarvioon perustuen​.

Ensiapukoulutettujen määrä STM:n riskiarvioon perustuen​ (Terveystalo, 2023).

Ensiapukoulutuksen hyödyt yritykselle ja henkilöstölle

Hyödyt yksilölle

 • Kehitä ja ylläpidä ensiaputaitojasi helposti ja joustavasti
 • Vahingon sattuessa oikea ja nopea ensiapu lyhentää toipumisaikaa
 • Laadukkaat ensiapukurssit antavat valmiudet toimia hätäensiaputilanteissa
 • Kaikilta kursseiltamme saat myös kurssitodistuksen, Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisista kursseista saa SPR:n rekisterimerkinnän ja mobiilikortin

 Hyödyt koko työyhteisölle

 • Verkkokursseillamme ylläpidät laissa määritettyä henkilöstön ensiapuvalmiutta helposti ja kustannustehokkaasti
 • Työtapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa oikea ja nopea ensiapu lyhentää toipumisaikaa ja vähentää sairauspoissaoloja
 • Meidän avullamme voit tarjota tasalaatuisia ensiapukursseja koko henkilöstölle
 • Meiltä saat myös STM:n mukaiseen riskinarvioon perustuvat laadukkaat ensiaputuotteet. Keskittämällä ensiapukurssien ja -tuotteiden hankinnan meille saatte keskittämisetua
 • Koulutettujen tiedot rekisteröidään yrityksen työntekijäkortteihin, ja tiedot ovat näin raportoitavissa, Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisista kursseista tulee SPR:n rekisterimerkintä. Ensiapukurssien kustannukset nousevat myös automaattisesti Kela-raporteille.

Etänä vai paikan päällä? Valitse omalle henkilöstölle sopivin toteutus

Etäopiskelua verkko- ja hybridikursseilla

Verkkokurssilla teoria voidaan opiskella itsenäisesti omaan tahtiin muun työn ohessa tai kouluttajan johdolla sekä käytännön harjoitteet opiskellaan verkossa kouluttajan ohjauksessa. Kustannustehokas​, ajankäytöltä tehokas ja paikasta riippumaton​.

Hybridikurssit ovat yhdistelmä etä- ja lähiopetusta. Tällöin teoria opiskellaan itsenäisesti verkossa ennen käytännön harjoitteita, jotka pidetään lähiopetuksena.​ Koulutusmalli soveltuu hyvin esimerkiksi yritykselle, josta on vaikeaa irroittaa henkilöstöä useiksi tunneiksi koulutusta varten, sillä tarvittaessa lähiopetus voidaan järjestää myös ilta-aikaan ja viikonloppuna.

Katso avoimet kurssit

Ensiapukurssit lähikoulutuksena – SPR:n ensiapukurssit

Kurssi on perinteinen lähiopetuksena tapahtuva koulutus, jossa kouluttaja ohjaa ryhmää paikan päällä. Kaikki Terveystalon kokonaan lähiopetuksena järjestämät kurssit toteutetaan Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisesti. Kaikille yrityksille avoimia kursseja pidetään ympäri vuoden eri paikkakunnilla ja kursseja voidaan järjestää myös yrityskohtaisesti.

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® ja SPR Hätäensiapukurssi 8 t® käyvät kertauskurssista SPR Ensiapukurssi EA1® ja SPR Ensiapukurssi EA2® kursseille.

Katso avoimet kurssit

Meiltä saat myös laadukkaat ensiapuvälineet.

Meiltä saat myös laadukkaat ensiapuvälineet

Terveystalosta saat mm. STM:n mukaiseen riskinarvioon perustuvat laadukkaat ensiaputuotteet ja -välineet. Kartoitamme työpaikkanne riskit ja ensiaputuotteiden tarpeet ammattitaidolla. Räätälöimme juuri yrityksesi ensiaputarpeita vastaavan kokonaisuuden. Keskittämällä ensiapukurssien ja -tuotteiden hankinnan Terveystaloon saatte keskittämisetua ensiapukursseista. Olethan tarvittaessa yhteydessä osoitteeseen ensiapuvalineet@terveystalo.com

Ensiapukurssien hinnasto

Kaikille yrityksille avoimet ensiapukurssit verkko- ja hybridikursseina

Verkkokurssin toteutus tapahtuu kokonaisuudessaan Teams-alustan välityksellä kouluttajan johdolla. Hybridikurssilla teoria opiskellaan itsenäisesti verkossa ja käytäntö pidetään lähiopetuksena kouluttajan johdolla.

Yleisille ensiapukursseille voi osallistua enintään seitsemän henkilöä samasta organisaatiosta yhtä kurssia kohden. Verkkokurssilla osallistujat voivat olla myös ryhmänä Teams:ssä.

  Ensiavun peruskurssi 1 (16 t) Hätäensiavun kurssi (4t) Hätäensiavun kurssi (8t)
Avoin, verkkokurssi

188 €/hlö

83 €/hlö

104 €/hlö

Avoin, hybridikurssi

166,50 €/hlö

82,50 €/hlö

114 €/hlö

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alv 0%, hintoihin lisätään alv 24%.

Kaikille yrityksille avoimet ensiapukurssit lähiopetuksena – SPR:n ensiapukurssit

Kurssi on perinteinen lähiopetuksena tapahtuva kurssi, jossa kouluttaja ohjaa ryhmää paikan päällä. Yleisille ensiapukursseille voi osallistua enintään seitsemän henkilöä samasta organisaatiosta yhtä kurssia kohden.

  SPR EA1® SPR EA2® SPR Hätäensiapukurssi 4 t® SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
Yleinen kurssi, lähiopetus (Lisätään koulutuslisenssi maksu
20 €/hlö.)
224 €/hlö 224 €/hlö 120 €/hlö 180 €/hlö

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alv 0%, hintoihin lisätään alv 24%.

Koulutuksen hintaan lisätään koulutuslisenssimaksu 20 €/osallistuja. Lisenssimaksulla koulutuksen järjestäjä saa käyttöoikeuden sertifioituihin Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmiin ja tavaramerkkeihin, sekä koulutusmateriaalipankkiin. Kouluttajaorganisaation käyttöoikeuteen sisältyy ensiapukoulutuksen pätevyysrekisterin ylläpito ja mobiilitodistukset koulutuksen suorittaneelle. Hintoihin lisätään alv 24 %.  

Kursseista tulee myös rekisterimerkintä Terveystalon työterveyshuollon yrityksen tietoihin.

Hinnasto on voimassa 1.1.2024 alkaen toistaiseksi.

Yrityskohtaiset ensiapukurssit verkko- ja hybridikursseina

Terveystalon kurssit sisältävät todistuksen ja työterveyshuollon rekisterimerkinnän yrityksen tietoihin. Minimilaskutus on 10 henkilöä.

 

Ensiavun peruskurssi 1 (16 t) Hätäensiavun kurssi (4t) Hätäensiavun kurssi (6t) Hätäensiavun kurssi (8t)
Teoria verkossa itsenäisesti, käytäntö verkossa kouluttajan johdolla 114,50 €/hlö 62 €/hlö 72,50 €/hlö 83 €/hlö
Teoria verkossa itsenäisesti, käytäntö lähiopetuksena 156,50 €/hlö 72,50 €/hlö 93,50 €/hlö 104 €/hlö
Teoria ja käytäntö verkossa kouluttajan johdolla 135,50 €/hlö 72,50 €/hlö 83 €/hlö 93,50 €/hlö
Teoria verkossa kouluttajan johdolla, käytäntö lähiopetuksena 146 €/hlö 83 €/hlö 104 €/hlö 114,50 €/hlö

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alv 0%, hintoihin lisätään alv 24%. Tarkemmat kuvaukset verkkototeutuksista >

Yrityskohtaiset ensiapukurssit lähiopetuksena – SPR:n ensiapukurssit

Kurssi on perinteinen lähiopetuksena tapahtuva koulutus, jossa kouluttaja ohjaa ryhmää paikan päällä. Minimilaskutus on 15 henkilöä.

  SPR EA1® SPR EA2® SPR
Hätäensiapukurssi 4 t®
SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
Lähiopetuksena (Lisätään koulutuslisenssi maksu 20 €/hlö) 169 €/hlö 169 €/hlö 89 €/hlö 119 €/hlö

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alv 0%, hintoihin lisätään alv 24%.

Koulutuksen hintaan lisätään koulutuslisenssimaksu 20 €/osallistuja. Lisenssimaksulla koulutuksen järjestäjä saa käyttöoikeuden sertifioituihin Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmiin ja tavaramerkkeihin, sekä koulutusmateriaalipankkiin. Kouluttajaorganisaation käyttöoikeuteen sisältyy ensiapukoulutuksen pätevyysrekisterin ylläpito ja mobiilitodistukset koulutuksen suorittaneelle. Hintoihin lisätään alv 24 %.  

Kursseista tulee myös rekisterimerkintä Terveystalon työterveyshuollon yrityksen tietoihin. 

Hinnasto on voimassa 1.1.2024 alkaen toistaiseksi.

Usein kysytyt kysymykset ja lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset

Terveystalossa järjestetään seuraavia koulutusmuotoja: 

Verkkokoulutus: Teoria ja harjoitteet verkossa 
Hybridikoulutus: Teoria verkossa, harjoitteet lähiopetuksena        
Lähiopetuskoulutus: Teoria ja harjoitteet lähiopetuksena (SPR® EA1, SPR® EA2 ja SPR Hätäensiapukurssi 4 ja 8 t®) 

Järjestämme vuoden aikana useita kaikille yrityksille, työntekijöille ja yrittäjille avoimia ensiapukoulutuksia eri paikkakunnilla ja verkossa. Kurssit toteutetaan verkko-, hybridi- ja lähikoulutuksina. Avoimille ensiapukursseille voi osallistua samasta yrityksestä enintään seitsemän henkilöä yhtä kurssia kohden. Kurssitarjonta ja ilmoittautuminen 

Yrityskohtainen kurssi puolestaan järjestetään ainoastaan kurssin tilaavan yrityksen työntekijöille ja on näin ollen nimensä mukaisesti yrityskohtainen. Yrityskohtaisia kursseja voidaan järjestää kokonaan tai osittain verkkototeutuksena tai lähiopetuksena. Pyydä tarjous

Kaikki avoimet ensiapukurssit löydät täältä: Ilmoittaudu yleiselle ensiapukurssille. Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan ”Ilmoittaudu” -painikkeen kautta valitsemallesi kurssille. Ilmoittautumiseen tarvitaan yhteyshenkilön tiedot sekä osallistujien tiedot laskutusta ja osallistumisohjeiden lähetystä varten.

Kurssien voimassa olevat hinnat löytyvät Ensiapukurssit yrityksille -sivuilta ja kulloinkin voimassaolevasta Terveystalon työterveyspalveluiden hinnastosta

Ensiapuriskit jaetaan kolmeen riskiluokkaan: 1. vähäinen, 2. ilmeinen ja 3. erityinen. Riski tulee määritellä työpaikkaselvityksen yhteydessä tunnistettujen työpaikan riskien mukaisesti. Yhdessä työpaikassa voi ilmentyä myös kaikkia edellä mainittuja riskejä. 

Työnantajan tarpeiden huomiointi on ensiapukoulutusten järjestämisen kannalta keskeistä. Voimme räätälöidä kaikkia tarjolla olevia koulutuksiamme työnantajan tarpeisiin. Ensiapukoulutuksissa huomioidaan työpaikan kohderyhmä, altisteet ja riskit. Tarkemmista painotuksista voidaan sopia ensiapukouluttajan kanssa. Työolosuhteet tunteva kouluttaja (yhdessä yritystä hoitavan työterveyshoitajan kanssa) voi luoda asiakkaalle parhaan mahdollisen ensiapukoulutuksen.

Lähi- ja verkkokoulutuksissa yhden oppitunnin pituus on 45 min. Esimerkiksi Hätäensiavun kurssi (4t):n opetuksen kesto on 3 tuntia, eli 4 x 45 min. 

Hätäensiavun kurssi (4t): 3h + tauko 
Hätäensiavun kurssi (8t): 6h + tauot 
Ensiavun peruskurssi 1 (16t) on kaksipäiväinen kurssi, eli 2 x 6h + tauot. 

Hybridikursseilla, jossa teoria tehdään itseopiskeluna, sisältöjen itseopiskeluun kannattaa varata aikaa seuraavasti: 

Ensiavun peruskurssi 1 (16t): teoria 3h, harjoitteet n. 5-6h  
Hätäensiavun kurssi (8t): teoria 2h, harjoitteet n. 3-4h  
Hätäensiavun kurssi (6t): teoria 1,5h, harjoitteet n. 3h  
Hätäensiavun kurssi (4t): teoria 1h, harjoitteet n. 2h 

⁠Verkossa tapahtuvat harjoitukset saattavat edetä hieman arvioitua nopeammin, minkä vuoksi toteutunut koulutuksen kesto voi olla arvioitua lyhyempi. Samoin itseopiskelumateriaalin läpikäyminen on usein selkeästi ohjattua teoriaosuutta nopeampaa, minkä vuoksi koulutuksen kesto voi olla arvioitua lyhyempi. 

Työterveyshuollon on työpaikkaselvityksessä arvioitava ensiapuvalmiuden tarve ja määritellä riittävä ensiapuvalmiuden taso. Arvioinnin pohjalta työterveyshuolto suunnittelee yhteistyössä työnantajan kanssa, miten ensiapuvalmius toteutetaan. Suunnitelma kirjataan työsuojelun toimintaohjelmaan ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Kun nämä ehdot täyttyvät, on työnantajalla mahdollisuus hakea EA-koulutuksista Kela-korvausta. 

Yritys voi hakea kelakorvausta EA-koulutuksista ja EA-välineistä. Lopullisen päätöksen korvauksista tekee aina Kela. Lopullisen päätöksen korvauksista tekee aina Kela. 

Laskutus toteutetaan aina ensisijaisesti työterveyshuollon sopimuksen kautta Kun laskutus tehdään työterveyshuollon sopimukselle, nousevat summat automaattisesti yrityksen työterveyshuollon Kela-korvaushakemukselle. 

Terveystalo tarjoaa kattavan valikoiman STM:n riskinarvion pohjalta määriteltyjä ensiaputuotteita ja -välineitä. Terveystalo voi kanavoida asiakkaalle myös EA-tuotepakkien ja -asemien täydennykset. Kaikki ensiapuvälinetilauksen tehdään Terveystalon verkkokaupasta, josta löytyvät myös ensiaputuotteiden sisällöt ja hinnat. Verkkokauppaa ylläpidetään yhteistyössä Tammedin kanssa. Mahdolliset lisäkysymykset EA-välineisiin liittyen myynti@tammed.fi. 

Kun kurssille osallistuminen on vahvistettu, kouluttaja kerää tarvittavat tiedot osallistujista (nimi, sähköpostiosoite). Terveystalo avaa osallistujalle pääsyn verkkokoulutusympäristöön ja osallistuja saa kirjautumisohjeet oppimisympäristön käyttöönottoon (1 viikon kuluessa). Viesti tulee osoitteesta noreply(at)terveystalo.com. 

 • Sovi koulutustarpeista ja ajankohdasta oman työterveystiimisi kanssa tai lähetä meille tarjouspyyntö. Ensiapukouluttaja ottaa yhteyttä sopiakseen tarkemmin kurssista ja ajankohdasta.
 • Sovi tarkemmista käytännönjärjestelyistä sekä koulutuksen painopisteistä ensiapukouluttajan kanssa.
 • Verkkokoulutukset
  • Verkkokurssi pidetään Teams-ympäristössä, ja ensiapukouluttaja lähettää Teams-linkit yhteyshenkilöillenne sähköpostilla. Asiakas toimittaa kouluttajalle tarvittavat tiedot Teams-linkkien toimitusta varten. Organisaatio päättää, osallistuuko jokainen kurssille omalta työpisteeltään käsin vai järjestääkö työnantaja yhteisen tilan koulutukseen osallistumiseen.
 • Itseopiskelumateriaalit verkko- tai hybridikurssilla:
  • Terveystalo kerää asiakkaalta tiedot kurssien osallistujista ja avaa pääsyn verkkokoulutusympäristöön. Asiakkaan tulee toimittaa tiedot vähintään 2 viikkoa ennen kurssin alkua, että osallistujat saavat linkit itseopiskelumateriaaleihin hyvissä ajoin. Etäopinnot tulee suorittaa hyväksytysti ennen käytännön harjoituksia. Itseopiskelusta saa välitodistuksen, joka tulee näyttää kouluttajalle ennen käytännön harjoitteiden opetusta. Itseopiskelumateriaalit ovat käytössä 6kk ajan.
 •  Lähiopetus:
  • Sovi toteutetaanko koulutus työnantajan, Terveystalon vai kolmannen osapuolen tiloissa.

Ensisijainen taho yhteydenottoon ensiapukoulutuksiin liittyvissä asioissa on teille nimetty työterveyshuollon tiimi. 

Kurssien tarkempi sisältökuvaus

Kurssi antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli yleiset vähimmäistiedot ja -taidot ensiavusta. Kurssi sopii myös ensiaputaitojen kertaukseen.

Sisältö

 • Toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa: tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
 • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • Tajuttomalle annettava ensiapu ja elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, aikuisen peruselvytys (painelu-puhalluselvytys), tukehtuminen - vierasesine hengitysteissä, Defibrillaattorin (sydäniskuri) käyttö
 • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, sokki
 • Tapaturmien ennaltaehkäisy 

Todistuksen voimassaolo ja uusiminen

Kurssitodistus on voimassa 3 vuotta. 

Kurssi antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli yleiset vähimmäistiedot ja -taidot ensiavusta. Kurssi sopii myös ensiaputaitojen kertaukseen.

Sisältö

 • Toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa: tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
 • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • Tajuttomalle annettava ensiapu ja elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, aikuisen peruselvytys (painelu-puhalluselvytys), tukehtuminen - vierasesine hengitysteissä, Defibrillaattorin (sydäniskuri) käyttö
 • Sairauskohtaukset: rintakipukohtaus, diabeetikon ensiaputilanteet mm. matala verensokeri, aivoverenkiertohäiriö, kouristelukohtaus, astmakohtaus, vakava allerginen reaktio
 • Erilaiset haavat ja niiden ensiapu, suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, sokki 

Todistuksen voimassaolo ja uusiminen

Kurssitodistus on voimassa 3 vuotta. 

Kurssi antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli yleiset vähimmäistiedot ja -taidot ensiavusta. Kurssi sopii myös ensiaputaitojen kertaukseen.
 
Koulutus sisältää sähköalan ensiapukoulutuksen aiheet sähkötyöturvallisuusstandardin SFS6002 mukaisesti. 

Sisältö

 • Toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa: tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
 • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • Tajuttomalle annettava ensiapu ja elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, aikuisen peruselvytys (painelu-puhalluselvytys), tukehtuminen - vierasesine hengitysteissä, Defibrillaattorin (sydäniskuri) käyttö
 • Sairauskohtaukset: rintakipukohtaus, diabeetikon ensiaputilanteet mm. matala verensokeri, aivoverenkiertohäiriö, kouristelukohtaus, astmakohtaus, vakava allerginen reaktio
 • Erilaiset haavat ja niiden ensiapu, suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, sokki
 • Palovammat ja sähköiskun saaneen ensiapu
 • Henkinen ensiapu
 • Tapaturmien ennaltaehkäisy 

Todistuksen voimassaolo ja uusiminen

Kurssitodistus on voimassa 3 vuotta.

Kurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa ja tavallisimmissa sairauskohtauksissa ja onnettomuustilanteissa.

Sisältö

 • Toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa: tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
 • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • Tajuttomalle annettava ensiapu ja elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, *aikuisen peruselvytys (painelu-puhalluselvytys), tukehtuminen - vierasesine hengitysteissä, Defibrillaattorin (sydäniskuri) käyttö 
     *SPR:n toteutuksessa peruselvytys myös lapselle, vauvalle ja veden varaan joutuneelle, muilla kursseilla tarvittaessa
 • Sairauskohtaukset: rintakipukohtaus, diabeetikon ensiaputilanteet mm. matala verensokeri, aivoverenkiertohäiriö, kouristelukohtaus, astmakohtaus, vakava allerginen reaktio
 • Erilaiset haavat ja niiden ensiapu, suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, sokki
 • Palovammat ja sähköiskun saaneen ensiapu
 • Nivelvammojen ja murtumien ensiapu
 • Myrkytyksien ensiapu
 • Henkinen ensiapu
 • Tapaturmien ennaltaehkäisy 
 • Valmius ja varautuminen 

Kurssin voimassaolo ja uusiminen

Kurssitodistus on voimassa kolme vuotta. Peruskurssitodistuksen voi uusia vain kerran. Uusiminen onnistuu Hätäensiavun kertauskurssilla. Uusittu todistus on voimassa uusimispäivästä jälleen 3 vuotta, jonka jälkeen Ensiavunperuskurssi 1 on käytävä uudelleen, mikäli on tarve säilyttää peruskurssitodistus voimassa. 

Kurssi syventää ja laajentaa niitä tietoja- ja taitoja, joita SPR Ensiapukurssi EA1® opittiin. Uusina asioina kurssilla tulee mm. paleltumat ja lämmön aiheuttamat sairastumiset, vammapotilaan tutkiminen ja hoito, sekä taktiikat monipotilastilanteessa.

Osallistuminen edellyttää  SPR Ensiapukurssi EA1® voimassa oloa. 

Sisältö

 • Hätäensiavun kertaus
 • Elvytys: lapsi, vauva ja veden varaan joutunut
 • Ensiarvio
 • Tapahtumatiedot
 • Vammamekanismi
 • Tajunnan, hengityksen ja verenkierron tarkistaminen ja arviointi
 • Hätäsiirto
 • Ensiapuasennot, arviointi ja tarkkailu
 • Murtumat ja selkärankavammat, pään vammat
 • Paleltumat ja alilämpöisyys
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset
 • Henkinen ensiapu
 • Defibrillaattorin (sydäniskuri) käyttö 

Todistuksen voimassaolo ja uusiminen

Kurssitodistus on voimassa kolme vuotta. Jatkokurssitodistuksen voi uusia vain kerran. Uusiminen onnistuu Hätäensiavun kertauskurssilla. Uusittu todistus on voimassa uusimispäivästä jälleen 3 vuotta, jonka jälkeen Ensiavun peruskurssi 1 ja Jatkokurssi 2 on käytävä uudelleen. 

Työnantajan tarpeiden huomiointi on ensiapukoulutusten järjestämisen kannalta keskeistä. Voimme räätälöidä kaikkia tarjolla olevia koulutuksiamme työnantajan tarpeisiin. Ensiapukoulutuksissa huomioidaan työpaikan kohderyhmä, altisteet ja riskit. Tarkemmista painotuksista voidaan sopia ensiapukouluttajan kanssa. Työolosuhteet tunteva kouluttaja (yhdessä yritystä hoitavan työterveyshoitajan kanssa) voi luoda asiakkaalle parhaan mahdollisen ensiapukoulutuksen.

Kurssien toteutustavat

Kurssin teoriaisuuden voi suorittaa itsenäisesti sopivalla aikataululla. Edellytyksenä kuitenkin on, että se on suoritettu ennen harjoituksia. Välitodistus teoriaosuuden suorituksesta on esitettävä ennen kuin harjoitusosio alkaa. Harjoitukset pidetään verkossa Teams:n välityksellä kouluttajan johdolla. Osallistujat voivat olla myös ryhmänä Teams:ssä yhdeltä päätelaitteelta, kunhan on kaiutin, mikrofoni ja kamera käytössä.

Kurssin toteutus tapahtuu kokonaisuudessaan Teams:ssä kouluttajan johdolla. Osallistujat voivat olla myös ryhmänä Teams:ssä.

Teoriaosuuden voi suorittaa itsenäisesti verkossa itselle sopivaan ajankohtaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että se on suoritettu ennen harjoituksia. Välitodistus teoriaosuuden suorituksesta on esitettävä ennen kuin harjoitusosio alkaa. Harjoitukset pidetään lähiopetuksena.

Kurssin teoria kouluttajan johdolla Teams:ssä ja harjoitukset pidetään lähiopetuksena. Osallistujat voivat olla myös ryhmänä Teams:ssä.

Kaikki kokonaan lähikoulutuksena toteutettavat ensiapukurssit ovat SPR:n ensiapukursseja. Kurssi on perinteinen lähiopetuksena tapahtuva kurssi, jossa kouluttaja ohjaa ryhmää paikan päällä.

Teams:n välityksellä tapahtuvat koulutukset edellyttävät aina kuuloke/kaiutin ja mikrofonin, sekä kameran käyttöä. Suositeltu päätelaite on tietokone ja Tbl-laite. Puhelimen käyttöä koulutuksen seuraamiseen päätelaitteena ei suositella.

Muut lisätiedot

Jokainen Terveystalon ensiapukurssin suorittanut saa kurssitodistuksen. Tämän lisäksi Terveystalon työterveyshuollon yritysterveyden henkilöasiakkaana asiakasyritykseen kuuluva työntekijä saa kurssisuosituksesta rekisterimerkinnän työterveyshuollon asiakastietojärjestelmään työntekijän yrityskorttiin. Järjestelmään on myös mahdollista saada näkyville yrityksen ensiapukoulutettujen lkm määrä suhteessa kokonaishenkilöstömäärään. Lisäksi kustannukset näkyvät automaattisesti Kelan raporteilla.

SPR:n ensiapukurssien hinnat sisältävät osallistuja maksun 20 €/hlö, joka sisältää SPR:n rekisteröinnin ja mobiilikortin kurssisuorituksesta. SPR:n kursseista saa myös merkinnän työterveyshuollon järjestelmään, kuten yllä on mainittu.

Terveystalon Teams:n välityksellä tapahtuvissa ensiapukursseissa osallistujia max30 henkilöä/kurssi. Harjoitukset, jotka tapahtuvat lähiopetuksena osallistujien määrä max 15 henkilöä/ryhmä ja ylityksen osalta on aina neuvoteltava kouluttajan kanssa.

Teorialisenssien rajoitusta ei ole.

SPR:n ensiapukurssit ovat lähiopetuksena, jolloin osallistujien määrä max 15 henkilöä/ryhmä ja ylityksen osalta on aina neuvoteltava kouluttajan kanssa.

Laskutus tapahtuu yrityksen varaamista hybridi- ja verkkokursseista aina vähintään 10 osallistujan mukaan. Terveystalo tarjoaa myös verkkokoulutuksia osittain tai kokonaan verkossa. Sen vuoksi on mahdollista, että teoria ja harjoitus voidaan laskuttaa erikseen, mikäli kummassakin ei ole sama kouluttaja.

SPR:n ensiapukursseissa minimilaskutus on aina 15 henkilöä, kurssien hinnat sisältää osallistuja maksun 20 €/hlö, joka sisältää SPR:n rekisteröinnin ja mobiilikortin kurssisuorituksesta. Maksuehto ja muut kaupalliset ehdot ovat tässä tarjouksessa mainittujen ehtojen sekä Terveystalon ja asiakkaan voimassa olevan työterveyspalvelusopimuksen mukaiset.

Verkossa tapahtuvat harjoitukset saattavat edetä hieman arvioitua nopeammin, minkä vuoksi toteutunut koulutuksen kesto voi olla taulukossa arvioitua lyhyempi.

Samoin itseopiskelumateriaalin läpikäyminen on usein selkeästi ohjattua teoriaosuutta nopeampaa, minkä vuoksi koulutuksen kesto voi olla arvioitua lyhyempi. Ajankäytöstä tarkemmin aina kouluttajalta.

Asiakas voi perua koulutuksen kuluitta seitsemän (7) päivää ennen koulutustilaisuutta ja/tai siirtää sen ilman kustannuksia toiseen toteutusajankohtaan seitsemän (7) päivää ennen tilaisuutta, jos koulutuksen toteuttamispaikaksi on sovittu asiakkaan toimipaikka tai Terveystalon toimipiste. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ajasta veloitamme varatun toiminnon hinnan täysimääräisesti.

Mikäli koulutus on suunniteltu asiakkaan toiveesta ulkopuolisen tarjoamissa tiloissa, on peruutusehto kolmannen osapuolen ehtojen mukainen.

Pidätämme oikeuden perua tai siirtää yleinen ensiapukurssi vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kehitä ja ylläpidä henkilöstösi ensiaputaitoja. Meiltä saat suositusten mukaiset ensiapukurssit koko henkilöstölle.