Ensiapukurssit.
Valmennukset yrityksille

Ensiapukurssit

Ensiapukurssit antavat työntekijälle ja henkilöstölle valmiudet hätäensiavun antamiseen. Järjestämme sekä valtakunnallisesti avoimia että yrityskohtaisia ensiapukursseja työterveyden asiakkaille. Ensiapukoulutukset voidaan toteuttaa lähiopetuksena sekä kokonaan tai osittain verkkototeutuksena. Laadukkaita kursseja voi näin ollen suorittaa helposti muun työn ohella ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssit sopivat kaiken kokoisten yritysten henkilöstölle ja kurssisisällössä voidaan huomioida myös koulutettavan yrityksen työympäristön riskitekijät.

Yleiset ensiapukurssit yrityksille

Järjestämme vuoden aikana useita kaikille yrityksille, työntekijöille ja yrittäjille avoimia ensiapukoulutuksia eri paikkakunnilla ja verkossa: kurssit toteutetaan verkko-, hybridi- ja lähikoulutuksina. Yleisille ensiapukursseille voi osallistua samasta yrityksestä enintään seitsemän henkilöä yhtä kurssia kohden. Tutustu aikatauluihin sekä opetustarjontaan ja ilmoittaudu mukaan.

Katso aikataulut ja ilmoittaudu mukaan

Yrityskohtaiset ensiapukurssit

Työterveyshuolto yhdessä yrityksen kanssa tietää parhaiten työpaikan riskit ja niiden aiheuttamat mahdolliset ensiaputilanteet. Siksi kurssimme ovat juuri teille sisällöllisesti räätälöityjä. Yrityskohtaiset kurssit voidaan järjestää lähiopetuksena sekä kokonaan tai osittain verkkototeutuksena. Lähiopetuksena tapahtuvat kurssit toteutetaan Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisesti. SPR Hätäensiapukurssi 4 t® ja SPR Hätäensiapukurssi 8 t® käyvät kertauskurssista SPR EA1® ja SPR EA2® kursseille.

Pyydä tarjous

Työpaikasta turvallisempi ensiapuvalmiudella

Työturvallisuuslaki edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä, johon kuuluu asianmukaisten tarvikkeiden lisäksi myös ensiapuun perehtyneet henkilöt. Ensiaputaitoinen henkilöstö tekee työpaikasta turvallisen ja vahingon sattuessa osataan antaa oikeanlaista apua

Terveystalo järjestää valtakunnallisesti avoimia ja yrityskohtaisia ensiapukursseja työterveyden asiakkaille sekä lähi- että etäopetuksena, mikä mahdollistaa laadukkaiden kurssien suorittamisen muun työn ohella, milloin ja missä vain

Kurssit antavat valmiudet hätäensiavun antamiseen. Terveystalon kouluttaja huomioi kurssisisällössä myös koulutettavan organisaation työolosuhteet

Kurssit sopivat kaiken kokoisten organisaatioiden henkilöstölle, ja ne noudattavat Käypähoitosuositusta ensiapukoulutuksissa sekä Suomen Elvytysneuvoston ja STM:n ohjeistusta työpaikkojen ensiapu-valmiuksista. Lähiopetuksena tapahtuvat kurssit toteutetaan Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisesti

Ensiapukurssien hyödyt

Yksilölle

 • Kehitä ja ylläpidä ensiaputaitojasi helposti ja joustavasti
 • Vahingon sattuessa oikea ja nopea ensiapu lyhentää toipumisaikaa
 • Laadukkaat ensiapukurssit antavat valmiudet toimia hätäensiaputilanteissa
 • Kaikilta kursseiltamme saat myös kurssitodistuksen, Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisista kursseista saa SPR:n rekisterimerkinnän ja mobiilikortin

 Koko työyhteisölle

 • Verkkokursseillamme ylläpidät laissa määritettyä henkilöstön ensiapuvalmiutta helposti ja kustannustehokkaasti
 • Työtapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa oikea ja nopea ensiapu lyhentää toipumisaikaa ja vähentää sairauspoissaoloja
 • Meidän avullamme voit tarjota tasalaatuisia ensiapukursseja koko henkilöstölle
 • Meiltä saat myös STM:n mukaiseen riskinarvioon perustuvat laadukkaat ensiaputuotteet. Keskittämällä ensiapukurssien ja -tuotteiden hankinnan meille saatte keskittämisetua
 • Koulutettujen tiedot rekisteröidään yrityksen työntekijäkortteihin, ja tiedot ovat näin raportoitavissa, Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisista kursseista tulee SPR:n rekisterimerkintä. Ensiapukurssien kustannukset nousevat myös automaattisesti Kela-raporteille.
Meiltä saat myös laadukkaat ensiapuvälineet.

Meiltä saat myös laadukkaat ensiapuvälineet

Terveystalosta saat mm. STM:n mukaiseen riskinarvioon perustuvat laadukkaat ensiaputuotteet ja -välineet. Kartoitamme työpaikkanne riskit ja ensiaputuotteiden tarpeet ammattitaidolla. Räätälöimme juuri yrityksesi ensiaputarpeita vastaavan kokonaisuuden. Keskittämällä ensiapukurssien ja -tuotteiden hankinnan Terveystaloon saatte keskittämisetua ensiapukursseista. Olethan tarvittaessa yhteydessä osoitteeseen ensiapuvalineet@terveystalo.com

Ensiapukurssien hinnasto

Yrityskohtaiset ensiapukurssit osittain tai kokonaan verkkototeutuksena


Terveystalon kurssit sisältävät todistuksen ja työterveyshuollon rekisterimerkinnän yrityksen tietoihin. Minimilaskutus on 10 henkilöä.

 

Ensiavun-peruskurssi 1 (16 t) Hätäensiapu- kertauskurssi (4t) Hätäensiapu- kertauskurssi (6t) Hätäensiapu- kertauskurssi (8t)
Teoria verkossa itsenäisesti, käytäntö verkossa kouluttajan johdolla 109 €/hlö 59 €/hlö 69 €/hlö 79 €/hlö
Teoria verkossa itsenäisesti, käytäntö lähiopetuksena 149 €/hlö 69 €/hlö 89 €/hlö 99 €/hlö
Teoria ja käytäntö verkossa kouluttajan johdolla 129 €/hlö 69 €/hlö 79 €/hlö 89 €/hlö
Teoria verkossa kouluttajan johdolla, käytäntö lähiopetuksena 139 €/hlö 79 €/hlö 99 €/hlö 109 €/hlö

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alv 0%, hintoihin lisätään alv 24%. Tarkemmat kuvaukset verkkototeutuksista >

Yrityskohtaiset ensiapukurssit lähiopetuksena – SPR:n ensiapukurssit

Kurssi on perinteinen lähiopetuksena tapahtuva koulutus, jossa kouluttaja ohjaa ryhmää paikan päällä.

Kaikkiin SPR:n ensiapukursseihin sisältyy koulutusohjelmamaksu 20 €/hlö, joka sisältää SPR:n rekisteröinnin ja mobiilikortin. Maksu peritään, riippumatta haluaako rekisterimerkinnän vai ei. Kursseista tulee myös rekisterimerkintä Terveystalon työterveyshuollon yrityksen tietoihin. Minimilaskutus on 15 henkilöä.

  SPR EA1® SPR EA2® SPR
Hätäensiapukurssi 4 t®
SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
Lähiopetuksena (sisältää koulutusohjelma maksun 20 €/hlö) 159 €/hlö 159 €/hlö 79 €/hlö 109 €/hlö

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alv 0%, hintoihin lisätään alv 24%.

Kaikille yrityksille avoimet ensiapukurssit verkkototeutuksena

Kurssin toteutus tapahtuu kokonaisuudessaan Teams-alustan välityksellä kouluttajan johdolla. Yleisille ensiapukursseille voi osallistua enintään seitsemän henkilöä samasta organisaatiosta yhtä kurssia kohden. Osallistujat voivat olla myös ryhmänä Teams:ssä.

  Ensiavunperuskurssi 1 (16 t) Hätäensiapu- kertauskurssi (4t) Hätäensiapu- kertauskurssi (8t)
Yleinen kurssi, etäopetus

179 €/hlö

79 €/hlö

99 €/hlö

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alv 0%, hintoihin lisätään alv 24%.

Kaikille yrityksille avoimet ensiapukurssit lähiopetuksena – SPR:n ensiapukurssit

Kurssi on perinteinen lähiopetuksena tapahtuva kurssi, jossa kouluttaja ohjaa ryhmää paikan päällä. Yleisille ensiapukursseille voi osallistua enintään seitsemän henkilöä samasta organisaatiosta yhtä kurssia kohden.

  SPR EA1® SPR EA2® SPR Hätäensiapukurssi 4 t® SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
Yleinen kurssi, lähiopetus (sisältää koulutusohjelma maksun
20 €/hlö)
244 €/hlö 244 €/hlö 140 €/hlö 200 €/hlö

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alv 0%, hintoihin lisätään alv 24%.

Kaikkiin SPR:n kursseihin sisältyy koulutusohjelmamaksu 20 €/hlö, joka sisältää SPR:n rekisteröinnin ja mobiilikortin. Maksu peritään, riippumatta haluaako rekisterimerkinnän vai ei. Kursseista tulee myös rekisterimerkintä Terveystalon työterveyshuollon yrityksen tietoihin.

Lisätiedot

Kurssien toteutustavat

Kurssin teoriaisuuden voi suorittaa itsenäisesti sopivalla aikataululla. Edellytyksenä kuitenkin on, että se on suoritettu ennen harjoituksia. Välitodistus teoriaosuuden suorituksesta on esitettävä ennen kuin harjoitusosio alkaa. Harjoitukset pidetään verkossa Teams:n välityksellä kouluttajan johdolla. Osallistujat voivat olla myös ryhmänä Teams:ssä yhdeltä päätelaitteelta, kunhan on kaiutin, mikrofoni ja kamera käytössä.

Teoriaosuuden voi suorittaa itsenäisesti verkossa itselle sopivaan ajankohtaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että se on suoritettu ennen harjoituksia. Välitodistus teoriaosuuden suorituksesta on esitettävä ennen kuin harjoitusosio alkaa. Harjoitukset pidetään lähiopetuksena.

Kurssin toteutus tapahtuu kokonaisuudessaan Teams:ssä kouluttajan johdolla. Osallistujat voivat olla myös ryhmänä Teams:ssä.

Kurssin teoria kouluttajan johdolla Teams:ssä ja harjoitukset pidetään lähiopetuksena. Osallistujat voivat olla myös ryhmänä Teams:ssä.

Kaikki kokonaan lähiopetuksena toteutettavat ensiapukurssit ovat SPR:n ensiapukursseja. Kurssi on perinteinen lähiopetuksena tapahtuva kurssi, jossa kouluttaja ohjaa ryhmää paikan päällä.

Teams:n välityksellä tapahtuvat koulutukset edellyttävät aina kuuloke/kaiutin ja mikrofonin, sekä kameran käyttöä. Suositeltu päätelaite on tietokone ja Tbl-laite. Puhelimen käyttöä koulutuksen seuraamiseen päätelaitteena ei suositella.

Kurssien tarkempi sisältökuvaus

Hätäensiavun kertauskurssilla opit aloittamaan hätäensiavun antamisen seuraavissa tilanteissa: tajuttomalle annettavan ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila ja verenvuodon tyrehdyttäminen (tai sairaskohtaukset). Tarvittaessa voidaan tehdä ryhmäkohtaisia painotuksia kurssisisältöön.

Tavoite

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön
mukaisissa aiheissa.

Sisältö

Auttamistoiminta hätäensiaputilanteessa.

 • Hätäensiavun perusteet:
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys, sisältää sydäniskuri (defibrillaattori) harjoittelut
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen, vaihtoehtoisesti sairauskohtaukset

Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia, mm. tapaturmien ehkäisy.

Todistuksen voimassaolo ja uusiminen

Hätäensiavun kertauskurssin todistus on voimassa 3-vuotta.

Hätäensiavun kertauskurssilla opit aloittamaan hätäensiavun antamisen seuraavissa tilanteissa: tajuttomalle annettavan ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila, haavat ja sairaskohtaukset. Tarvittaessa voidaan tehdä ryhmäkohtaisia painotuksia kurssisisältöön.

Tavoite

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

Auttamistoiminta hätäensiaputilanteessa

 • Hätäensiavun perusteet:
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys, sisältää sydäniskuri (defibrillaattori) harjoittelut
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Keskeisimmät sairauskohtaukset
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita tai painotuksia, mm. tapaturmien ehkäisy.

Todistuksen voimassaolo ja uusiminen

Hätäensiavun kertauskurssin todistus on voimassa 3-vuotta.

Hätäensiavun kertauskurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen seuraavissa tilanteissa: tajuttomalle annettavan ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila, haavat, sairaskohtaukset ja palovammat. Tarvittaessa voidaan tehdä ryhmäkohtaisia painotuksia kurssisisältöön.

Tavoite

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön
mukaisissa aiheissa.

Sisältö

Auttamistoiminta hätäensiaputilanteessa

 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys, sisältää sydäniskuri (defibrillaattori) harjoittelut
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia, mm tapaturmien ehkäisy

Todistuksen voimassaolo ja uusiminen

Hätäensiavun kertauskurssin todistus on voimassa 3-vuotta.

Ensiavun peruskurssilla 1 opit aloittamaan hätäensiavun antamisen tavallisimpien hätäensiaputilanteiden lisäksi seuraavissa tilanteissa: sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtuma ja myrkytykset.

Tavoite

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

Auttamistoiminta hätäensiaputilanteessa

 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys, sisältää sydäniskuri (defibrillaattori) harjoittelut
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat, sekä sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia, mm. tapaturmien ehkäisy

Kurssin voimassaolo ja uusiminen

Ensiavunperuskurssi 1:n todistus on voimassa 3-vuotta.

Peruskurssitodistuksen voi uusia vain kerran. Uusiminen onnistuu esim. Hätäensiavun kertauskurssilla. Uusittu todistus on voimassa uusimispäivästä jälleen 3-vuotta, jonka jälkeen Ensiavunperuskurssi 1 on käytävä uudelleen, mikäli on tarve säilyttää Peruskurssin todistus voimassa.

Ensiavun jatkokurssin 2 suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen sekä tavallisimmissa hätäensiaputilanteessa että haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Jatkokurssille osallistuminen edellyttää voimassa olevaa todistusta Ensiavun peruskurssilta.

Tavoite

Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmassa hätäensiaputilanteessa oleville henkilöille, kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Sisältö

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

 • Hätäensiavun perusteet:
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys, sisältää sydäniskuri (defibrillaattori)
  • harjoittelut; Aikuinen, Lapsi, Vauva
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat sekä mahdollisten muiden vammojen ensiapu:
  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytosavammat
  • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu, sekä ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa, sekä ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
 • Ryhmäkohtaisia erityisaiheita.

Todistuksen voimassaolo ja uusiminen

Ensiavun jatkokurssin 2 todistus on voimassa 3-vuotta. Jatkokurssitodistuksen voi uusia vain kerran. Uusiminen onnistuu esim. Hätäensiavun kertauskurssilla. Uusittu todistus on voimassa
uusimispäivästä jälleen 3-vuotta, jonka jälkeen Ensiavunperuskurssi 1 on käytävä uudelleen, mikäli on tarve säilyttää Peruskurssin todistus voimassa ja jatkaa siitä Jatkokurssille 2.

Muut lisätiedot

Jokainen Terveystalon ensiapukurssin suorittanut saa kurssitodistuksen. Tämän lisäksi Terveystalon työterveyshuollon yritysterveyden henkilöasiakkaana asiakasyritykseen kuuluva työntekijä saa kurssisuosituksesta rekisterimerkinnän työterveyshuollon asiakastietojärjestelmään työntekijän yrityskorttiin. Järjestelmään on myös mahdollista saada näkyville yrityksen ensiapukoulutettujen lkm määrä suhteessa kokonaishenkilöstömäärään. Lisäksi kustannukset näkyvät automaattisesti Kelan raporteilla.

SPR:n ensiapukurssien hinnat sisältävät osallistuja maksun 20 €/hlö, joka sisältää SPR:n rekisteröinnin ja mobiilikortin kurssisuorituksesta. SPR:n kursseista saa myös merkinnän työterveyshuollon järjestelmään, kuten yllä on mainittu.

Terveystalon Teams:n välityksellä tapahtuvissa ensiapukursseissa osallistujia max30 henkilöä/kurssi. Harjoitukset, jotka tapahtuvat lähiopetuksena osallistujien määrä max 15 henkilöä/ryhmä ja ylityksen osalta on aina neuvoteltava kouluttajan kanssa.

Teorialisenssien rajoitusta ei ole.

SPR:n ensiapukurssit ovat lähiopetuksena, jolloin osallistujien määrä max 15 henkilöä/ryhmä ja ylityksen osalta on aina neuvoteltava kouluttajan kanssa.

Laskutus tapahtuu yrityksen varaamista hybridi- ja verkkokursseista aina vähintään 10 osallistujan mukaan. Terveystalo tarjoaa myös verkkokoulutuksia osittain tai kokonaan verkossa. Sen vuoksi on mahdollista, että teoria ja harjoitus voidaan laskuttaa erikseen, mikäli kummassakin ei ole sama kouluttaja.

SPR:n ensiapukursseissa minimilaskutus on aina 15 henkilöä, kurssien hinnat sisältää osallistuja maksun 20 €/hlö, joka sisältää SPR:n rekisteröinnin ja mobiilikortin kurssisuorituksesta. Maksuehto ja muut kaupalliset ehdot ovat tässä tarjouksessa mainittujen ehtojen sekä Terveystalon ja asiakkaan voimassa olevan työterveyspalvelusopimuksen mukaiset.

Verkossa tapahtuvat harjoitukset saattavat edetä hieman arvioitua nopeammin, minkä vuoksi toteutunut koulutuksen kesto voi olla taulukossa arvioitua lyhyempi.

Samoin itseopiskelumateriaalin läpikäyminen on usein selkeästi ohjattua teoriaosuutta nopeampaa, minkä vuoksi koulutuksen kesto voi olla arvioitua lyhyempi. Ajankäytöstä tarkemmin aina kouluttajalta.

Asiakas voi perua koulutuksen kuluitta seitsemän (7) päivää ennen koulutustilaisuutta ja/tai siirtää sen ilman kustannuksia toiseen toteutusajankohtaan seitsemän (7) päivää ennen tilaisuutta, jos koulutuksen toteuttamispaikaksi on sovittu asiakkaan toimipaikka tai Terveystalon toimipiste. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ajasta veloitamme varatun toiminnon hinnan täysimääräisesti.

Mikäli koulutus on suunniteltu asiakkaan toiveesta ulkopuolisen tarjoamissa tiloissa, on peruutusehto kolmannen osapuolen ehtojen mukainen.

Pidätämme oikeuden perua tai siirtää yleinen ensiapukurssi vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kehitä ja ylläpidä henkilöstösi ensiaputaitoja. Meiltä saat suositusten mukaiset ensiapukurssit koko henkilöstölle.