Ajankohtaista

Turvallisesti työpaikalla

Monilla työpaikoilla tehdään edelleen tiiviisti etätöitä, toisissa työskennellään paikan päällä työturvallisuuteen panostaen. Työskentelipä yrityksesi työntekijät etänä tai paikan päällä, Terveystalo tukee yritystäsi epidemianhallinnassa, kaikissa sen eri vaiheissa. Terveystalon avulla varmistat, että työpaikka ja työtavat ovat mahdollisimman turvalliset, kun työntekijät ovat töissä työpaikalla. Me myös seuraamme työntekijöiden terveyttä puolestasi; mikäli oireita tai tartuntoja esiintyy, me testaamme sekä huolehdimme työntekijän hyvästä hoidosta.

Turvallisesti työpaikalla -kulmakivet

Ennaltaehkäisy työpaikoille palatessa

Ennakointivaiheessa tehdään työpaikan yksilöllinen riskikartoitus ja ohjeistetaan esihenkilöt ja henkilöstö toimimaan vastuullisesti muuttuneessa tilanteessa. Kartoitamme yrityksesi työtilat ja ohjeistamme tarvittavat muutokset muun muassa tilojen hygieniaan, turvaväleihin ja työntekijämääriin liittyen. Annamme tukea ja suosituksia henkilöstön uusiin työelämään liittyviin toimintatapoihin (mm. hybridityöskentely, käsihygienia, työtavat työpaikalla). Tuemme yritystäsi poikkeustilanteen johtamisessa, työntekijöiden tuessa ja etätyössä.

Näiden lisäksi painotetaan työyhteisön tukemisen merkitystä. Muuttuneet olosuhteet edellyttävät koko työyhteisön sopeutumista poikkeustilanteeseen ja siinä avainasemaan nousee esihenkilöiden ja henkilöstön tukeminen, hyvä johtaminen ja viestintä.

Työskentely koronaepidemian keskellä voi herättää monenlaisia tunteita. Huolellisesti laadittu ja henkilöstölle viestitty suunnitelma luo vakautta ja turvallisuuden tunnetta työyhteisöön.

Täsmäohjeita työnantajille

Haluamme olla mukana luomassa hyviä käytänteitä ja mahdollistamassa turvallisen työskentelyn työpaikalla. Oheiset materiaalit ovat vapaasti ladattavissa, tulostettavissa ja hyödynnettävissä työpaikallasi.