Työterveyslääkäri

Työterveyslääkäri on erikoistunut työikäisten ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Myös kuntouttavien ja työkykyä ylläpitävien toimintamallien tuntemus on osa työterveyslääkärien erikoisosaamista. Lisäksi työterveyslääkärit osaavat hoitaa ns. yleislääkäritasoisesti sairauksia ja tapaturmia.

Työterveyslääkäriin voi ottaa yhteyttä, kun oma terveydentila mietityttää. Työterveyslääkärin tehtävä on arvioida, vaikuttavatko oireet työkykyyn ja ovatko ne työperäisiä. Esimerkiksi selän tai hartianseudun oireilu voi liittyä työergonomiaan. Työkyvyn tukemisen lisäksi työterveyslääkäri ehkäisee ja hoitaa työtapaturmia. Työterveyslääkäri ottaa myös kantaa alku- tai työhönsijoitustarkastuksessa henkilön sopivuuteen työhön, mikäli työterveyshoitaja on katsonut työterveyslääkärin arvion tarpeelliseksi.

Työterveyslääkäri arvioi työpaikan mahdollisten altisteiden vaikutukset ja tarvittavat suojaavat toimenpiteet työpaikkaselvityksissä. Työterveyslääkäri toimii moniammatillisen tiimin vetäjänä ja vastaa yhdessä nimetyn työterveyshoitajan kanssa yrityksen johdolle työterveystoiminnan tuloksellisuudesta. Yrityksen työterveyslääkärin apuna on usein nimetty yleislääkäri, joka hoitaa työntekijöiden tavallisia sairauksia työterveyslääkärin ollessa yleensä enemmän ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työterveystoiminnan suorittajana.

Työnantaja vastaa työterveyden kustannuksista työterveyssopimuksen laajuuden mukaisesti. Työterveyteen kuuluvasta käynnistä sinun ei tarvitse maksaa itse.

Yritysasiakkaat

Lue lisää miten voit työterveyspalveluiden kautta edistää henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia sekä ottaa palveluita käyttöön henkilöstöllesi.

Siirry Terveystalon yrityssivustoon

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.