Reuman turvakokeet -tutkimuspaketti

Nivelreuman hoidossa käytetyt lääkkeet saattavat vaikuttaa maksan toimintaan ja veren soluihin ja siksi etenkin lääkityksen alkuvaiheessa on tärkeää seurata sisäelinten toimintaa ja veren arvoja. Reuman turvakokeet -tutkimuspakettiin on koottu reumalääkityksen seurannan kannalta tärkeät laboratoriokokeet, jotta mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida nopeasti.

Ajanvaraus

Varaa 5–10 minuutin aika laboratorioon.

Huomioithan, että alle 18-vuotiaat tarvitsevat laboratoriotutkimuksiin lääkärin lähetteen.

Valmistautuminen näytteenottoon

Näytteenotto ei vaadi valmistautumista.

Reuman turvakokeet -tutkimuspaketin sisältö

Verenkuva

(B-TVK: hemoglobiini, valko- ja punasolut, verihiutaleet, punasolujen tilavuusosuus sekä kolme punasoluindeksiä)

  • Seuloo ja seuraa useita veriarvoihin vaikuttavia sairauksia ja tiloja – esimerkiksi anemia, tulehdukset
  • Tutkii elimistön puolustusjärjestelmän tilaa, täydellisessä verenkuvassa valkosolut eritellään tyypeittäin
  • Mittaa veren hapenkuljetuskykyä

Munuaisten toiminta

(S-Krea, Pt-GFRe)

  • Munuaisten toiminnan mittarit

Maksan toiminta

(S-ALAT)

  • Testillä arvioidaan maksan toimintakykyä

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Sairaudenhoidon tutkimuspaketit

Palvelut

Korkea verenpaine -laboratoriopaketti

Korkea verenpaine on erityisesti keski-ikäisillä yleinen, usein oireeton vaiva. Verenpaine voi olla korkea ilman erityistä aiheuttajaa, joskus verenpaine kohoaa jonkin muun sairauden johdosta. Korkean verenpaineen tärkeä hoitomuoto on elintapojen muuttaminen terveellisemmiksi. Kohonneen verenpaineen taustasyiden kattavaan selvittämiseen on suunniteltu Korkea verenpaine -laboratoriopaketti, jossa tutkitaan laaja-alaisesti verenpaineen nousuun vaikuttavia tekijöitä ja mahdollisia taustalla vaikuttavia sairauksia.

Palvelut

Alkoholin vaikutukset -tutkimuspaketti

Alkoholin liikakäyttö vaikuttaa kaikkiin terveyden osa-alueisiin, niin fyysiseen hyvinvointiin kuin sosiaalisiin suhteisiin. Jos alkoholinkäyttö aiheuttaa huolta, voidaan Alkoholin vaikutukset -tutkimuspakettiin koottujen laboratoriotutkimusten avulla selvittää alkoholin liikakäyttöä ja aloittaa tilanteen korjaaminen oikeaan suuntaan. Alkoholipakettiin sisältyvät maksan toiminnan tutkimukset ja veren PEth-mittaus.

Palvelut

Sydän- ja verisuonitaudit -tutkimuspaketti

Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet, kuten sepelvaltimotauti ja verenpainetauti, ovat joukko yleisiä kansantauteja Suomessa. Niiden hoidon perustana on yleensä elintapojen muuttaminen terveellisempään suuntaan. Terveydentilan seurantaa helpottamaan on koottu Sydän- ja verisuonitaudit - tutkimuspaketti, johon sisältyvät sydän- ja verisuonitautien hoidon kannalta tärkeimmät laboratoriotutkimukset.