Rautatielääkärintodistus

Rautateillä liikkuvan kaluston kuljettajalla ja veturinkuljettajalla on oltava riittävät terveydelliset edellytykset kuljettajan tehtävään. Ne osoitetaan rautatielääkärin todistuksella. Rautatielääkäri tekee kuljettajana aloittavalle lääkärintarkastuksen ennen kuin hän aloittaa kuljettajan tehtävässä tai koulutuksessa. Sen jälkeen rautatielääkärin tarkastus tehdään vähintään kolmen vuoden välein 55 ikävuoteen asti ja sen jälkeen vuosittain. Yksilöllisen arvion perusteella tarkastus voidaan tehdä myös tätä useammin. Rautatielääkäri antaa tarkastuksen tehtyään kirjallisen lääkärintodistuksen henkilön terveydellisestä sopivuudesta tehtävään.

Asiantuntijat