Rannekanavaoireyhtymä

Rannekanavaoireyhtymä eli karpaalitunnelisyndrooma on tyypillinen ranteen rasitusvaiva, jossa keskihermo on puristuksissa ranteesta kämmeneen johtavassa rannekanavassa.

Rannekanavaoireyhtymän oireet

Rannekanavaoireyhtymän oireet ilmenevät tyypillisesti puutumisena keskihermon tuntoalueella, peukalossa, etusormessa ja keskisormessa sekä nimettömän peukalon puoleisella sivulla. Oireet pahenevat erityisesti öisin. Käsien heiluttelu voi lievittää oireita tilapäisesti.

Keskihermon puristuminen voi aiheuttaa myös lihastoiminnan puutoksia, eli motorisia häiriöitä. Sormien hienomotoriikka voi heikentyä. Tämän voi havaita esimerkiksi vaikeutena napittaa paitaa tai suorittaa tarkkuutta vaativia käden liikkeitä. Voimakasasteinen ja pitkään jatkunut keskihermon puristustila voi johtaa jopa pysyvään tuntohäiriöön ja peukalon lihasten surkastumiseen.

Syyt

Rannekanavaoireyhtymän oireet kehittyvät yleensä vähitellen ilman selvää altistavaa syytä. Ranteita kuormittavat liikkeet saattavat vaikuttaa rannekanavaoireyhtymän kehittymiseen. Harvinaisempana syynä ohimenevä rannekanavaoireyhtymä voi aiheutua raskauden loppuvaiheen sidekudosmuutosten ja turvotusten seurauksena. Myös rannemurtumaan liittyvät turvotus voi harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa hermopinteen.

Milloin lääkäriin?

Jos oireet pitkittyvät tai oirekuvaan liittyy vaikean hermopinteen merkkejä, kuten tuntopuutoksia ja lihasvoiman alenemaa, on syytä hakeutua tutkimuksiin. Diagnoosi varmistuu yleensä lääkärin tekemällä kliinisellä tutkimuksella, mutta joskus diagnoosin varmentamiseksi tarvitaan lisäksi hermoratatutkimus.

Rannekanavaoireyhtymän hoito

Hoitona voidaan käyttää öisin ranteen koukistumista estävää lastaa. Fysioterapeutin ohjaama harjoittelu saattaa lievittää oireita. Joissakin tilanteissa oireita voidaan ohimenevästi lievittää rannekanavaan annettavalla kortisonipistoksella. Vaikea hermopinne on yleensä aiheellista vapauttaa leikkaushoidolla.

Rannekanavaoireyhtymän leikkaushoito

Vaikea-asteinen hermopinne vaatii yleensä leikkaushoidon. Myös lievempien hermopinteiden hoito saattaa edellyttää leikkausta, jos rannekanavaoireyhtymän oireita ei saada muilla keinoin hallintaan. Leikkauksessa rannekanavan avartamiseksi katkaistaan keskihermoa puristava rannekanavan sidos eli karpaaliligamentti.

Leikkauksen jälkeen rannekanavan aluetta tuetaan sidoksilla yleensä useamman päivän ajan ligamentin halkaisun vuoksi. Katkaistu ligamentti paranee aiempaa löysemmäksi, jolloin hermo vapautuu pinteestä.  

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Ranne ja käsi

Palvelut

Veneluun murtuma

Rannemurtumia, esim. veneluun murtumaa, voidaan tarvittaessa hoitaa leikkauksella. Leikkausmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti. Tyypillisesti luunpalat kiinnitetään toisiinsa metallisella ruuvilla tai piikillä. Leikkaus tehdään yleensä puudutuksessa. Tehdään niin pian kuin mahdollista.

Palvelut

Käden jännevamma

Käden jännevammoja voidaa hoitaa leikkauksella. Leikkausmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti. Leikkaus tehdään yleensä puudutuksessa.

Palvelut

Ranteen nivelsidevamma

Tavallisimmat nivelsidevammat ranteessa ovat veneluun ja puolikuuluun välisen nivelsiteen repeäminen tai värttinäluun ja kyynärluun välisen nivelsiteen repeäminen. Kyynärnivelessä tavallisimpia ovat olkaluun ja kyynärluun välisen ulkosivusiteen ja sisäsivusiteen repeämät. Vammat syntyvät yleensä tapaturman seurauksena (työ, liikenne, kaatuminen, urheilu). Osa voidaan hoitaa ilman leikkausta ja osa vaatii leikkaushoidon, jossa apuna voidaan käyttää ranteen tai kyynärnivelen tähystsystä. Nivelside voidaan korjata tai, jos kyse on vanhasta vammasta, rakentaa uudelleen käytämällä kehosta otettua jännesiirrettä. Kyynärnivelen sisäsivusiteen (mediaalinen kollateraaliligamentti) vaurio on tyypillisesti heittolajeja harrastavan ihmisen vamma.

Palvelut

Käden hermovamma

Käden hermovammoja voidaa hoitaa leikkauksella. Leikkausmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti. Leikkaus tehdään yleensä puudutuksessa.

Palvelut

Käden jännetuppitulehdus

Käden jännetuppitulehdukset, esim. nk. napsusormi, syntyvät yleensä kuormituksen seurauksena. Kipulääkkeiden lisäksi hoitona voidaan antaa paikallisia kortisoniruiskeita. Vaikeissa tapauksissa voidaan käyttää leikkaushoitoa.

Palvelut

Sormen nivelsidevamma

Sormien erilaisia nivelsidevammoja, esim. kärki- ja keskinivelen sekä rystysen vammoja voidaan hoitaa leikkauksella. Leikkauksessa nivelside kiinnitetään takaisin luuhun titaaniankkurilla. Käsi kipsataan noin 6 viikon ajaksi. Leikkaus tehdään yleensä puudutuksessa.