Muistihäiriön tutkimus ja hoito

Muistihäiriö voi johtua monesta eri tekijästä, joskus taustalla on varsinainen muistisairaus, joskus jokin muu tekijä joka vaikuttaa muistiin ja sen toimintaan. Muistihäiriötä voidaan tutkia hyvin erilaisin menetelmin kuten aivojen kuvantamisella, muistitutkimuksella ja joskus neuropsykologin tai psykologin tutkimuksella.

Asiantuntijat