Lasiais- ja verkkokalvoleikkaukset

Lasiais- ja verkkokalvo-ongelmat aiheuttavat näön sumentumista ja usein myös kuvan vääristymistä. Lasiais- ja verkkokalvoleikkauksilla hoidetaan useita eri silmän takaosan sairauksia. Lasiaisleikkaus eli vitrektomia voidaan tehdä tarkan näön alueen eli makulan sairauksien, esimerkiksi ryppykalvon eli puckerin tai makulan reiän korjaamiseksi. Lasiaisleikkauksilla korjataan myös verkkokalvoirtaumia, diabeteksen aiheuttamia silmäongelmia, tekomykiöiden siirtymiä, silmävammoista aiheutuneita ongelmia ja muita näköä alentavia lasiaisen samentumia. Leikkausta edeltää esitutkimuskäynti, jossa tutkimukset suorittaa silmäkirurgi ja optikko/silmähoitaja Verkkoajanvarauksen kautta voit varata vastaanottoajan silmäkirurgille keskustellaksesi toimenpiteestä. Huomioithan, että toimenpideaika varataan puhelimitse ajanvarauksesta.

Yleisimmin lasiaisleikkaukset tehdään paikallispuudutuksessa päiväkirurgisesti. Leikkaus tehdään silmän kovakalvoon tehtävien pienten alle 1 mm läpimittaisten aukkojen kautta. Silmän sisäinen tarpeeton lasiaishyytelö poistetaan ja korvataan kudosnestettä vastaavalla nesteellä. Tarvittaessa silmän sisältä kuoritaan sairauden aiheuttamia arpikalvoja, annetaan laser-hoitoa verkkokalvolle ja tehdään muita sairauden vaatimia mikrokirurgisia toimenpiteitä.

Useimmilla iäkkäillä potilailla lasiaisleikkaus johtaa harmaakaihen kehityksen nopeutumiseen. Tämän vuoksi potilaalle voidaan tarvittaessa tehdä lasiaisleikkauksen yhteydessä myös kaihileikkaus, jolloin näön toipuminen nopeutuu ja lisäleikkausten tarve vähenee.

Silmän takaosaleikkauksien tavallisimpia syitä ovat:

  • verkkokalvoirtaumat

  • verkkokalvon ryppykalvo eli maculan pucker

  • makulareikä eli verkkokalvon tarkan näön alueen reikä

  • tarkan näön alueen näköä heikentävä lasiaisveto

  • diabeteksesta johtuvat silmänpohjamuutokset

  • silmävammoista aiheutuneet ongelmat

  • muut näköä alentavat lasiaisen samentumat

Verkkokalvon irtauma

Verkkokalvon irtauma on akuutti näköä uhkaava silmäsairaus. Riskitekijöinä ovat lasiaisen irtauma, vahva likitaittoisuus, silmän alueen vammat ja verkkokalvon reunaosien rappeumat sekä jotkut silmäsairaudet.

Verkkokalvon irtaumaa edeltää usein lasiaisen irtauma, joka voi aiheuttaa verkkokalvolle repeämiä tai reikiä. Repeämien kautta verkkokalvon alle pääsee silmänsisäistä nestettä, joka nostaa verkkokalvon irti alustastaan. Verkkokalvoirtauman oireita ovat salamointi tai valonvälke, tumma yhtenäinen varjo näkökentässä sekä viivojen vääristyminen ja myöhemmässä vaiheessa tarkan näön huonontuminen.

Edellä mainittujen oireiden ilmaantuessa, on syytä hakeutua nopeasti silmälääkärin tarkastukseen. Hoitotulos ja näön ennuste on sitä parempi, mitä aikaisemmin irtaumaa päästään hoitamaan.

Verkkokalvoirtauman hoitona on leikkaus. Irtauma voidaan korjata joko ulko- tai sisäkautta. Ulkokautta tehtävässä leikkauksessa hoidetaan reiän ympäristö jäädytyshoidolla ja suljetaan reikä silmän ulkopinnalle asetetulla silikonityynyllä, plombilla, tai silmää kiertävällä silikonipannalla, cerclagella.

Sisäkautta tehdyssä leikkauksessa poistetaan silmän sisältä lasiainen ja sen aiheuttama veto repeämäalueelle sekä hoidetaan verkkokalvon laserhoidolla repeämäalueen ympäristö. Laserhoidettu reikä tarvitsee tuekseen silmän sisäisen kaasutäytön.

Verkkokalvoirtaumaleikkauksen jälkeen määrätään yleensä noin viikon kestävä asentohoito. Sen tarkoitus on ohjata joko painovoima tai kaasu painamaan verkkokalvoreikää mahdollisimman tehokkaasti kiinni.

Verkkokalvon ryppykalvo

Verkkokalvon ryppykalvo eli makulan pucker ilmenee tarkan näön alueella eli makulassa. Verkkokalvon pintaan kiinnittynyt lasiaiskalvo ja muut kalvomaiset rakenteet voivat aiheuttaa makula-alueelle kiristystä.

Makulan ryppykalvoksi kutsutaan sairautta, jossa verkkokalvonpinnan sidekudosrakenteet paksuuntuvat, jolloin verkkokalvo alkaa poimuttua ja rypistyä. Ryppykalvon oireita ovat näön heikkeneminen ja kuvan vääristyminen.

Sairaus etenee yleensä hitaasti, eikä välttämättä vaadi hoitoa. Jos ryppykalvo heikentää näköä häiritsevästi, hoitona on leikkaus, jossa silmän sisältä poistetaan lasiainen ja verkkokalvon pinnasta kuoritaan paksuuntuneet kalvot pois.

Makulareikä

Makulareikä eli verkkokalvon tarkan näön alueen reikä syntyy yleensä verkkokalvon pintaan kiinnittyneen lasiaiskalvon aiheuttaman vedon seurauksena. Tällöin näöntarkkuus huononee, tähtäyskohtaan tulee sokea piste ja sen ympärillä olevat kohteet näkyvät vääristyneinä.

Makulareiän hoitona on leikkaus, jossa lasiainen poistetaan silmän sisältä, verkkokalvon pinnasta kuoritaan kiristävät kalvot ja silmän sisälle laitetaan kaasukupla, joka painaa reiän kiinni. Kaasu poistuu vähitellen silmästä noin 3–4 viikon kuluessa. Reiän sulkeutumisen edistämiseksi määrätään yleensä asentohoito joidenkin päivien ajaksi. Asentohoidossa katse tulee suunnata kohti lattiaa.

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.