C-lausunto - eläkkeensaajan hoitotuki

Yhteiskunta tarjoaa tietyin ehdoin rajattuja etuuksia, jotka koskevat ikääntynyttä väestöä. Useimmiten näiden etuuksien saaminen edellyttää lääkärinlausuntoa. Kelan maksamaa eläkkeensaajan hoitotukea varten tarvitaan hakijalta hakemus ja lisäksi C-lausunto. Edellytyksenä eläkkeensaajan hoitotuen saamiseksi on hakijan toimintakyvyn heikentyminen yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi. Lisäksi lääkärinlausuntoa voidaan edellyttää esimerkiksi haettaessa sotainvalidikuntoutusta.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Senioriterveys