Miika Manninen

Miika Manninen

Psykologi

Tukea arkeen, koulunkäyntiin ja työhön itseymmärryksen lisäämisen kautta

Esittely

Teen neuropsykologisia tutkimuksia sekä aikuisille että kouluikäisille lapsille ja nuorille. Mahdollisia syitä tutkimukseen hakeutumiseen voi olla esimerkiksi oppimisvaikeudet, lukivaikeus tai haasteet tarkkaavuuden säätelyssä ja toiminnanohjauksessa. Teen myös kuntoutusta vastaanotolla ja etäpalveluna. Aiempaa kokemusta minulla on nuorisopsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta.

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)