Helena Castrén
Tärkeimmän tekijä

Helena Castrén

Psykoterapeutti

Näytä vapaat ajat Hinnasto

Esittely

Olen erityistason kriisi- ja traumapsykoterapeutti (sisältäen EMDR-terapian ja Kela-kelpoisuuden) sekä työnohjaaja ja teologian maisteri. Olen toiminut pääkaupunkiseudulla pappina seurakunnissa, henkilöstön kehittämisen ja rippikoulun asiantuntijatehtävissä, turistipappina, Helsingin Diakonissalaitoksella terapeuttina, sairaalapappina ja kuntoutuskursseilla sekä viimeksi Puumalan kirkkoherrana. Näissä tehtävissä olen tukenut monia elämänkaaren erilaisissa vaiheissa. Vahvuuteni on luoda turvallinen ja läsnä oleva keskusteluyhteys, jossa terapeutin osuus on samalla toimia analyyttisena ja oikea-aikaisena näkökulmien avaajana niin lyhyissä kuin pitkissäkin asiakassuhteissa. Palveluihini kuuluvat myös yksilön tai työyhteisön kriittisten tilanteiden purku sekä henkisen tuen antaminen. Olen auttanut terapiasuhteissa paniikkioireisia esimerkiksi lento- tai esiintymispelossa. Luennoin ja ohjaan mielelläni ryhmiä esimerkiksi työssä jaksamisesta, vuorovaikutustaidoista ja arvoista. Tervetuloa!

Kielitaito

suomi (äidinkieli)

Vastaanotto

Otan vastaan yli 12 vuotiaita.