Esittely

Työskentelen Terveystalossa yksilöasiakkaiden toimintaterapeuttina, LAKU-perhekuntoutuksessa ja Oma väylä -kuntoutuksessa. Työskentelen mielelläni lasten-, nuorten- sekä aikuisasiakkaiden parissa. Aiemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta johtuen minulla on erityisosaamista motoriikan vahvistamisesta, terveellisiin elämäntapoihin ohjaamisesta ja nuorten kanssa itsenäistymistaitojen harjoittelemisesta. Olen erityisen kiinnostunut mielenterveyskuntoutujien ja neuropsykiatristen asiakkaiden kuntouttamisesta. Aistitiedon käsittelyyn liittyvät vaikeudet ovat niin ikään mielenkiinnonkohteeni. Toimintaterapeuttina olen iloinen, kekseliäs ja onnistumisiin kannustava. Asiakkaan mielenkiinnonkohteet ja vahvuudet huomioiden tarjoan ympäristön, joka mahdollistaa onnistumisen kokemukset sekä kannustaa yrittämään haastavaltakin tuntuvia asioita.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.