Artikkeli

Salapoliisi ja erikoisalajohtaja – radiologi Tomi Pudas ratkaisee työkseen arvoituksia ja johtaa Terveystalon kuvantamisen huippuosaajia

4.4.2023

Mitä yhteistä on valokuvamuistilla, laadukkailla it-järjestelmillä ja hyvillä yhteistyötaidoilla? Niistä kaikista on radiologin työssä merkittävästi hyötyä, ja niitä kaikkia kuvantamisen erikoisalajohtaja, radiologi Tomi Pudas myös pääsee hyödyntämään työssään Terveystalon kuvantamisessa. Hän on viihtynyt Terveystalossa kohta jo 9 vuotta ja paljastaa nyt syyt taustalla sekä salaisen reseptinsä lääkäreiden johtamiseen.

Tomi Pudas työn äärellä

Terveystalon kuvantamisen erikoisalajohtaja, radiologi Tomi Pudas on työskennellyt Terveystalon kuvantamisen erikoisalajohtajana jo yhdeksän vuotta, ja kertoo viihtyneensä erinomaisesti. Pudaksen työ koostuu sekä kliinisestä radiologin työstä että erikoisalajohtajan hallinnollisista tehtävistä. Radiologina Pudas suunnittelee ja tulkitsee tiettyyn lääketieteelliseen kysymyksenasetteluun liittyviä kuvia. Ensin valitaan tutkimusmenetelmät, suunnitellaan tutkimuksen tekotapa ja sen jälkeen analysoidaan kuvat.

– Radiologin työ muistuttaa itse asiassa vähän salapoliisin työtä. Mietimme tutkimuksen oikeutusarvion ja suunnittelemme tarkasti, kuinka tutkimukset tehdään, mitä laitetta käytetään ja mitä ja miten kuvataan.

Radiologin työtä voi nykyteknologian ansiosta tehdä periaatteessa missä päin maailmaa tahansa: kuvat välittyvät ohjelmien avulla lausuttavaksi sinne, minne nettiyhteys vain ulottuu. Pudas itse työskentelee niin virtuaaliympäristössä kuin Kampissa ja monissa muissakin yksiköissä.

– Radiologeina pääsemme paljon tutkimaan ihmistä ihan livenäkin. Esimerkiksi ultraäänityössä ollaan aina potilaan kanssa kontaktissa paikan päällä. Työn joustavuus ja monipuolisuus on todella arvokasta, Pudas sanoo.

Miten ammattilaisia johdetaan?

Pudaksen erikoisalajohtajan tehtävänkuva sisältää muun muassa valvontaa, ongelmanratkaisua ja erilaisia palavereja sekä viestintää sidosryhmien ja kuvantamisen osaajien välillä. Ja mikä tärkeintä lääkärien johtamista.

Pudas hymyilee, kun häneltä kysyy, mikä lääkäreiden johtamisessa on tärkeintä.

– Ehdottomasti kärsivällisyys. Meidän osaajamme ovat kaikki alansa huippuja ja jokaisella on oma tyyli tehdä asioita. Johtajalta menee oma aikansa tutustua kunkin omaan työskentelytapaan ja ymmärtää, miten nämä haluavat työtä tehdä.

Ammattilaisten pitää saada riittävästi omaa tilaa työntekoon: heidän pitää saada määritellä omaa työnkuvaansa ja tapaansa toimia pitkälti itsenäisesti - tietysti meidän toimintaohjeidemme sekä laatu- ja vastuullisuuskriteeriemme puitteissa. Tämän mahdollistamisessa johtajan maltti ja kärsivällisyys korostuvat, kertoo Pudas.

Kuvantamisen tiiviit tiimit ovat täynnä moniammatillista osaamista, ja työtä tehdään tiiviisti osana porukkaa. Parhaiden mahdollisten kuvien saamiseksi saumaton yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Kuvantamisen tiimissä työskentelee radiologien ohella röntgenhoitajia, jotka toteuttavat kuvat lujalla ammattitaidollaan. Onnistuneet kuvat voivatkin olla hyvin pienistä tekijöistä kiinni, Pudas muistuttaa.

– Keskustelemme meidän tiimeissämme paljon. Ennen soitettiin puhelimella, ja nykyään käytetään paljon Teamsia. Käymme keskustelua esimerkiksi lisäsarjojen tarpeesta ja räätälöimme tarvittaessa tutkimusta hyvinkin paljon mikäli tutkimuksessa paljastuu jotain odottamatonta, Pudas kertoo.

Tomi Pudas työn touhussa
"Teen itse kliinistä työtä kohtalaisen paljon, ja tiedänkin, mitä meidän ammattilaisten työssä tapahtuu ja kuinka meidän laatumme ja vaikuttavuutemme kehittyvät. Pidän arjen työssäni silmällä jatkuvasti myös it-järjestelmiämme, jotta ehdin esimerkiksi pyytää korjausta ennen kuin joku tekninen vika alkaa kumuloitua ja ehtii edes näkyä osaajiemme työssä", Pudas paljastaa.

Tärkeintä on välittäminen

Kuvantamisen osaajien elämäntilanteet ovat erilaisia, eikä työ ole sidottu virka-aikaan. Ajankäyttö ja työvuorojen suunnittelu on Terveystalon kuvantamisessa osaajalähtöistä ja rakennettu alati muuttuvien tarpeiden pohjalta. Joustava työ ja sujuva yhteistyö mahdollistavat paitsi laadukkaan hoidon, myös töistä nauttimisen ja keskittymisen olennaiseen.

– Meillä tiimeissä on pääsääntöisesti todella reipasta ja iloista meininkiä. On tärkeää, että työ on kivaa – paitsi meidän osaajiemme, niin myös potilaidenkin kannalta: kyllä heillekin välittyy se, että meillä viihdytään töissä.

Tärkeää on myös oman tekemisen laaduntarkkailu ja jatkuva kehittäminen. Kuvantamisessa on käytössä kaksoisluentajärjestelmä, jonka kautta lausunnot kulkeutuvat satunnaisesti lausuttavaksi uudelleen toiselle radiologille. Kaksoisluentajärjestelmä antaa osaajille ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä kollegojen tapaa analysoida ja arvioida erilaisia tapauksia:

– Omasta työstä saa koko kuvantamisen kattavan kaksoisluennan ansiosta ikään kuin vertaisarvion ja monien paljon kaipaamaa palautetta, jonka kautta on osaajillemme löytynyt uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista. Välittäminen tarkoittaa paitsi toisistamme välittämistä, myös sitä, että välitämme oman työmme laadusta. Vaikkapa meillä kuvantamisessa välitämme siitä, että saamme oikean ja laadukkaan tuloksen. Ja jos jotakin kuvista löytyy, välitämme myös siitä, miten kerromme tuloksesta eteenpäin potilaalle. Teemme laadukasta työtä ja välitämme työstämme sekä potilaasta, summaa Pudas.

Järjestelmät tukena, ei tukkeena

Erikoisalajohtajan pestiin yhdeksän vuotta sitten hypännyt Pudas kertoo vaikuttuneensa jo heti alussa siitä, millaisella innolla ja osaamisella it-järjestelmiä talossa kehitetään. Toimivat ja tehokkaat järjestelmät ovat kaiken a ja o jokaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle. Erityisesti paljon verkon välityksellä työskentelevien radiologien kohdalla laadukas hoito ja työn sujuvuus ovat täysin riippuvaisia it-järjestelmistä. Terveystalolla järjestelmät on kehitetty suoraan ammattilaisten tarpeisiin, ja radiologeille on räätälöity myös kokonaan omia järjestelmiä työtä tukemaan.

– Teen itse kliinistä työtä kohtalaisen paljon, ja tiedänkin, mitä meidän ammattilaisten työssä tapahtuu ja kuinka meidän laatumme ja vaikuttavuutemme kehittyvät. Pidän arjen työssäni silmällä jatkuvasti myös it-järjestelmiämme, jotta ehdin esimerkiksi pyytää korjausta ennen kuin joku tekninen vika alkaa kumuloitua ja ehtii edes näkyä osaajiemme työssä, Pudas paljastaa.

Pudas kertoo olleensa viime aikoina erityisen iloinen muun muassa teko- tai tukiälyn parissa tehdystä kehitystyöstä, jolla kuvantamisen korkeaa laatua pystytään tulevaisuudessa lisäämään entisestään. Tekoälypohjaisien laskenta-algoritmien avulla voidaan esimerkiksi jo nyt tehdä kuvista yhä tarkempia ja parempia yhä nopeammin. Tukiäly voi myös antaa vahvistusta tietyille diagnooseille tai lisätutkimusten tarpeelle radiologien näkemyksen tukena.

– Olen todella iloinen siitä, että olen valinnut aikanaan juuri radiologian erikoisalakseni. Pääsen kokemaan onnistumisen tunteita monta kertaa päivässä ihan pienistäkin jutuista. On se ihme, että ihminen jaksaa olla iloinen pienestäkin pneumonialöydöksestä, vaikka luulisi että monesta asiasta tulee ajan saatossa banaalia. Mutta joka kerta ilostuttaa, kun oireiden syy löytyy ja päästään aloittamaan vaivan hoito, hymyilee Pudas.

***

Kiinnostaako työskentely Terveystalossa? Tutustu avoimiin työmahdollisuuksiimme!

Lue lisää aiheesta

Artikkeli

Terveydenhuollon ammattilaiset valitsivat Terveystalon jälleen alan houkuttelevimmaksi työntekopaikaksi

Terveys- ja lääkealan ammattilaisten mielestä Terveystalo on terveyspalvelualan houkuttelevin työntekopaikka jo neljättä vuotta peräkkäin. Kaikkien terveys- ja lääkealan työnantajien joukossa Terveystalo oli toisella sijalla. Tutkimuksessa osallistujat arvioivat tuntemiaan työnantajia muun muassa maineeseen, työpaikkakulttuuriin, ura- ja kehittymismahdollisuuksiin sekä palkkaan ja etuihin liittyvien kysymysten avulla. Saadun datan perusteella muodostuu kattava kuva suomalaisten sote-alan työnantajien houkuttelevuudesta alan ammattilaisten keskuudessa.

Kesäkandit Janina, Crister, Peppi ja Tuomas Artikkeli

Onnistumisia, kasvua ja kehitystä – kokemuksia kandikesästä 2023 Terveystalolla

Seniorituki, koulutusmahdollisuudet, vastaanottoaikojen pituus, toimenpiteet, potilastapauksien haastavuus… Kandikesänä ja uran alussa moni asia mietityttää nuoria lääkäreitä. Millaisia tavoitteita ja odotuksia kesän 2023 kandeilla oli ja miten ne toteutuivat? Mitä työ Terveystalon työterveyden sairausvastaanotolla piti sisältään ja miltä se tuntui? Tutustu kandien kokemuksiin Terveystalon lääkärikeskuksissa ympäri Suomen!

Artikkeli

Röntgenhoitaja Antti Hukkanen on säteilynkäytön ja puhetyön ammattilainen

Puheliaaksi pohjoiskarjalaiseksi itseään kuvaileva, sittemmin tamperelaistunut Antti Hukkanen on röntgenhoitajana elementissään. Antin työ Tampereen Terveystalossa on hänen näköisensä sekoitus ihmisten aitoa kohtaamista ja auttamista, oman ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen luomista – mahtavaa työporukkaa unohtamatta. Mukautuva työ jättää tilaa myös muille Antin elämässä tärkeille asioille, kuten omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle, matkustelulle ja liikunnalle.

Lääkäri Heidi Nieminen ja Jesse Berg sekä yhteyspäällikkö Iita Kevo Artikkeli

Monipaikkaisia työyhteisöjä ja läpileikkaus lääkärintyöhön – kokemuksia vuokralääkärin työstä

Millaisia työtehtäviä vuokralääkäri voi tehdä? Entä millaisiin työntekopaikkoihin vuokralääkärinä pääsee – vai joutuuko niihin? Miten vuokralääkäri integroituu työyhteisöön? Pitääkö työnantaja lääkäristä huolta, ja mitä keikan tai sovitun työpätkän jälkeen tapahtuu? Työn käytännöissä ja arjessa voi olla paljon työnantajakohtaisia eroja, eikä ihme, että työhön liittyy paljon kysymyksiä, stereotypioita ja ennakkoluulojakin. Nyt lääkärit Heidi Nieminen ja Jesse Berg sekä yhteyspäällikkö Iita Kevo kertovat omista kokemuksistaan Terveystalon Julkisissa palveluissa.

Työterveyslääkäri Sami Riekki työpöydän ääressä Artikkeli

Intohimona ihmisten ja asiakkuuksien hoito – työterveyshuollon erikoislääkäri Sami Riekin neljän työn kokonaisuus on uniikki

Modernia johtamista tiimiläisilleen tarjoava Sami Riekki on kokenut työterveyshuollon erikoislääkäri, jolla on myös pitkä kokemus vakuutuslääkärin työstä. Työssään Terveystalon alueellisena vastaavana työterveyslääkärinä ja suurasiakaslääkärinä hän nauttii vapaudesta, vaihtelusta, työn haastavuudesta sekä mahdollisuudesta kasvaa ja oppia uutta.

Yleislääkäri Avesta Dero potilaan kanssa Artikkeli

Kannustusta vahvuuksiin, tukea kehityskohteisiin – asiantuntijakohtaisesta palautteesta on monenlaisia hyötyä

Tiedetään, että omasta työstä saatu rakentava palaute paitsi tukee kehittymistä ammattilaisena, myös vahvistaa onnistumisen tunteita ja parantaa työssä jaksamista sekä työhyvinvointia. Tästä huolimatta terveydenhuollon ammattilaisilla on perinteisesti ollut varsin vähäiset mahdollisuudet saada palautetta työstään. Terveystalossa onkin tähän toiveeseen ja tarpeeseen kehitetty asiantuntijakohtainen palautteenantojärjestelmä, joka tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden saada jatkuvaa henkilökohtaista palautetta suoraan potilaalta.