Artikkeli

Terveystalo on kiinnostavin työntekopaikka terveydenhuollon ammattilaisille

Terveys- ja lääkealan ammattilaisten mielestä Terveystalo on terveyspalvelualan houkuttelevin työntekopaikka jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kaikkien terveys- ja lääkealan työnantajien joukossa Terveystalo oli toisella sijalla. Terveystalossa on panostettu jo vuosia moderniin johtamiseen ja vahvoihin, hyvinvoiviin työyhteisöihin, jotka ovat yksi menestyksen kulmakivistä. Kysyimme Terveystalon osaajilta, miksi olemme heidän mielestään paras paikka tehdä töitä. Johtamisen ja työyhteisöjen lisäksi kiitosta osaajiltamme saavat monipuoliset kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuudet, lääketieteen keskeinen asema työssä sekä mahdollisuus autonomiseen työntekoon ja omaan työhön vaikuttamiseen.

Yli 1500 terveys- ja lääkealan ammattilaista on valinnut Terveystalon terveyspalvelualan kiinnostavimmaksi työntekopaikaksi Universumin vuosittaisessa työnantajakuvatutkimuksessa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Tutkimuksessa osallistujat arvioivat tuntemiaan työnantajia muun muassa maineeseen, työpaikkakulttuuriin, ura- ja kehittymismahdollisuuksiin sekä palkkaan ja etuihin liittyvien kysymysten avulla. Saadun datan perusteella muodostuu kattava kuva suomalaisten terveyspalveluyritysten houkuttelevuudesta työnantajana alan ammattilaisten keskuudessa.

- Pula terveydenhuollon ammattilaisista ei ole vain parin viime vuoden ilmiö, ja siksi me olemme tehneet pitkäjänteistä työtä johtamisen ja vahvojen työyhteisöjen eteen. Olemme halunneet luoda terveydenhuollon ammattilaisille parhaan työskentely-ympäristön ja panostaneet moderniin inhimilliseen johtamiseen sekä ammattilaisten mahdollisuuksiin kehittää omaa työtään. Samalla haluamme varmistaa, että ammattilaisemme voivat keskittyä laadukkaaseen ja vaikuttavaan hoitoon asiakkaidemme parhaaksi. Olemme ylpeitä, että nämä ponnistelumme näkyvät myös Terveystalon ulkopuolelle, kiteyttää Terveystalon henkilöstöjohtaja Minttu Sinisalo.

Hyvän työyhteisön lisäksi terveystalolaiset arvostavat mahdollisuutta kehittää osaamistaan jatkuvasti osana työtään.

- Saan vapaasti toteuttaa omaa yksilöllistä työotettani. Työnkuvassani yhdistyvät mahdollisuus itseohjautuvuuteen ja yhteistyö vahvan verkoston kanssa. Tiimissämme vallitsee luottamus ja arvostus toisten tekemistä kohtaan. Kun ympärillä on joukko ainutlaatuisia osaajia, oppii jatkuvasti uutta. Minun alallani ei tule koskaan valmiiksi, ja koen osaamiseni kehittämisen tärkeänä. Yliopisto-opinnot kulkevat tälläkin hetkellä töideni rinnalla, kertoo Terveystalon vastaava psykologi Tania Virintie.

Lääketiede luotsaa

Jatkuva kasvu ja kehittyminen ammattilaisena ovat edellytyksiä sille, että osaajamme tietävät tarjoavansa asiakkaille aina parasta mahdollista hoitoa. Terveystalossa kaikki toiminta pohjautuukin uusimpaan tutkittuun tietoon hoidon vaikuttavuudesta.

- Olen ylpeä siitä, että tiedän olevani töissä paikassa, jossa asiakkaat saavat laadukasta, vaikuttavaa ja turvallista hoitoa. Jos lääkärinä mietin itselleni oikeaa työpaikkaa, niin sanottuna happotestinä toimii hyvin kysymys ’mihin ohjaisin omaiseni, jos hän tarvitsisi hoitoa?’, sanoo ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Rami Madanat.

- Minulle on tärkeää pitää yllä osaamistani jatkuvasti osana arjen työtä, jotta antamani hoito vastaa tiuhaan päivittyviä hoitosuosituksia. Nautin omassa työssäni siitä, että pääsen näkemään onnistuneita hoitotuloksia sekä hoitoon tyytyväisiä potilaita. Tätä edesauttaa paljon myös se, että meillä Terveystalossa on paljon erikoisaloja ja palveluita, joihin asiakkaan voi ohjata eteenpäin, kuvailee sairaanhoitaja ja digihoitaja Charlotta Karhu.

- Terveystalossa hoidon laadulla on iso arvo. Haluamme sitoutua kohtaamaan ihmisen yksilönä ja antamaan parasta mahdollista hoitoa. Terveystalossa potilasta on mahdollista hoitaa moniammatillisesti kokonaisterveys huomioiden. Minulla on laaja esihenkilöverkosto eri alojen ammattilaisia Kuopion seudulla, joiden kanssa teemme paljon yhteistyötä. Myös vastaavilla hammaslääkäreillä on hyvä verkosto, josta saa aina tarvittaessa apua, iloitsee vastaava hammaslääkäri Hanna Lappi.

Ihmiset kaiken keskiössä

Myös Terveystalon puolivuosittaisessa henkilöstökyselyssä vahva työyhteisö jo pitkään mainittu yhtenä yhtiön vahvuutena. Niin ikään työyhteisöjen moniammatillisuus ja toimivat osaajayhteistyömallit saavat Terveystalon ammattilaisilta paljon kiitosta.

- Terveystalossa panostetaan arvostavaan vuorovaikutukseen niin työyhteisön sisällä kuin asiakkaidenkin suuntaan. Organisaatio on joustava ja ketterä, työsuhde on räätälöitävissä, ja palveluja kehitetään ihmisten tarpeeseen perustuen. Yhtymäpinnat julkisen sektorin kanssa luovat merkityksellisyyden kokemusta – haluamme olla mukana rakentamassa ennaltaehkäisevää ja vaikuttavaa terveydenhuoltoa. Pyrkimys vahvistaa ihmisten hyvinvointia näkyy myös panostuksena työhyvinvointiin, kertoo vastaava psykologi Tania Virintie.

- Hyvä työyhteisö on minulle todella tärkeä. Olen luonteeltani ekstrovertti ja kaipaan päivittäin vuorovaikutusta työkavereiden kanssa. Terveystalossa meillä on työyhteisössä avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri sekä lääkäreiden että asiakaspalvelijoiden, sairaanhoitajien, fysioterapeuttien ja kipsimestareiden kanssa. Hyvä henki työyhteisössä välittyy aina myös potilaille hoidon aikana, ja tämä näkyy meille konkreettisesti myös potilaspalautteessa, kertoo ortopedi Rami Madanat.

- Työyhteisömme on iso, hauska ja kollegiaalinen. Vaikka teemmekin itsenäistä työtä, voin aina luottaa kollegoiden apuun, jos en itse aina välttämättä tiedä tai muista miten toimia, sanoo sairaanhoitaja Charlotta Karhu.


Osaajalähtöistä johtamista

Terveydenhuollosta puhuttaessa pula ammattilaisista nousee usein esiin. Johtaminen on yksi keskeinen tapa vaikuttaa ammattilaisten työhyvinvointiin ja saatavuuteen. Terveystalossa onkin jo pitkään keskitytty johtamisen kehittämiseen ja sen tutkimiseen henkilöstökyselyissä.

- Hyvä johtaminen vaatii hyviä johtamisen rakenteita ja pelisääntöjä: mitä esihenkilöiltä vaaditaan, miten heitä siinä tuetaan ja millaisia johtamisen esimerkkejä esihenkilöt näkevät muualla organisaatiossaan, sanoo henkilöstöjohtaja Minttu Sinisalo.

- Olen todella kiitollinen esihenkilöni tarkkanäköisyydestä ja luottamuksesta, joiden ansiosta olen saanut työssäni tarttua minua kiinnostaviin haasteisiin ja vastuualueisiin. Saan päivittäisessä työssäni hyödyntää juuri omia vahvuuksiani, mikä tuo onnistumisen kokemuksia, ja työn jäljessä saa näkyä persoonallisuus, kiittää vastaava psykologi Tania Virintie.

- Yksi parhaista asioista työssäni on se, että voin yhdistää kliiniseen työhön hallinnollista puolta. Terveystalo on mahdollistanut kasvuni esihenkilöksi ja minulla on laaja esihenkilöverkosto eri alojen ammattilaisia niin omalla seudullani kuin muuallakin Suomessa, iloitsee vastaava hammaslääkäri Hanna Lappi.

Universumin vuosittaisessa työnantajatutkimuksessa arvioitiin vuonna 2022 liki 60 toimijaa julkiselta sektorilta, terveyspalvelualan yksityisistä yrityksistä ja lääkeyrityksistä. Universumin toteuttamassa vuosittaisessa terveys- ja lääkealan opiskelijoille suunnatussa työnantajakuvatutkimuksessa Terveystalo on ollut alan kahden houkuttelevimman työpaikan joukossa jo yhdeksän vuotta.

Työmme terveemmän elämän puolesta jatkuu!

Lue lisää aiheesta

Kaksi ihotautilääkäriä juttelee keskenään iloisesti Artikkeli

Valttina visuaalisuus – ihotautien erikoislääkärin tärkein työväline on harjaantunut silmä

Ihotautilääkäri tutkii ja hoitaa allergioita, ihon sairauksia sekä iholla ilmeneviä yleissairauksia sekä tekee monesti ihon pientoimenpiteitä. Moni potilas ei tiedä, että ihotautilääkärin työ poikkeaa monen muun lääkärin työstä usealla tapaa: diagnoosi perustuu usein silmällä tehtävään arviointiin, ja laboratoriokokeita tarvitaan ani harvoin. Ihotautilääkärin työssä vuorovaikutustaidot nousevat erityisellä tavalla keskiöön – monelle ehkä yllättävästäkin syystä. Dermatologit Ave Kokk ja Eriika Mansikka ovat nyt luvanneet kertoa työstään ja paljastaa, mikä siinä on heidän mielestään kaikkein tärkeintä.

Terveystalon työterveys sai NLY:n koulutuspaikkakyselyssä jälleen 5 tähteä Artikkeli

Terveystalon työterveys sai NLY:n koulutuspaikkakyselyssä jälleen 5 tähteä

Jo kuudetta kertaa tehty selvitys listaa Suomen parhaat erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikat. Kyselyn tulos paljastaa, että Terveystalon työterveys on erikoistuvien lääkäreiden mielestä 5 tähden arvoinen koulutuspaikka – koko Suomen laajuisesti.

Mieshammaslääkäri katsoo kameraan ja hymyilee työpisteellä Artikkeli

Hammaslääkäri Jonni löysi unelmatyönsä Terveystalosta – johtamisen laatu löi ällikällä: ”Saan toteuttaa itseäni”

Jonni Nykänen löysi Terveystalosta työpaikan, jossa hän saa vapaasti toteuttaa itseään hammaslääkärin työssä. Nyt hän kertoo, miten hyvä johtaminen ja selkeät prosessit helpottavat työarkea ja auttavat keskittymään olennaiseen.

Nuori mieshoitaja mittaa asiakkaan verenpainetta Artikkeli

Terveystalon sotealalle kouluttava ja sitouttava juniorityö sai tunnustusta Rekrygaalassa 2023

Terveystalon sotealalle kouluttava ja sitouttava juniorityö sai tunnustusta Rekrygaalan Vuoden rekrytointiteko -ehdokkaana. Vuoden rekrytointiteon finalistit julkistettiin 11.10. ja voittaja palkittiin 2.11. järjestetyssä Rekrygaalassa, joka palkitsee vuosittain rekrytointialan parhaat teot ja tekijät.

Väentungosta Terveystalon Lääkäripäivillä Artikkeli

Terveystalon Lääkäripäivillä 2023 kouluttauduttiin ja viihdyttiin

Terveystalon suuren suosion saavuttaneita Lääkäripäiviä vietettiin 29.9.2023 Tampere-talolla. Päivillä Terveystalon lääkärit ja kutsuvieraat pääsivät kouluttautumaan viidessä ajankohtaisessa koulutusstreamissa aamusta iltaan. Koulutusten lomassa nautittiin hyvästä ruuasta ja kollegojen seurasta sekä monipuolisesta kumppanitarjonnasta.

Terveydenhuollon ammattilaiset valitsivat Terveystalon jälleen alan houkuttelevimmaksi työntekopaikaksi Artikkeli

Terveydenhuollon ammattilaiset valitsivat Terveystalon jälleen alan houkuttelevimmaksi työntekopaikaksi

Terveys- ja lääkealan ammattilaisten mielestä Terveystalo on terveyspalvelualan houkuttelevin työntekopaikka jo neljättä vuotta peräkkäin. Kaikkien terveys- ja lääkealan työnantajien joukossa Terveystalo oli toisella sijalla. Tutkimuksessa osallistujat arvioivat tuntemiaan työnantajia muun muassa maineeseen, työpaikkakulttuuriin, ura- ja kehittymismahdollisuuksiin sekä palkkaan ja etuihin liittyvien kysymysten avulla. Saadun datan perusteella muodostuu kattava kuva suomalaisten sote-alan työnantajien houkuttelevuudesta alan ammattilaisten keskuudessa.