Terve Työpaikka™ – työterveyden uusi näkökulma

Terve Työpaikka on ajattelutapa ja toimintamalli. Terveessä Työpaikassa työ tuottaa terveyttä ja hyvinvoivat ihmiset auttavat organisaatiota voimaan hyvin. He työskentelevät yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi ja tekevät tulosta. He ovat motivoituneita ja sitoutuneita.

Terveessä Työpaikassa työ on turvallista, sujuvaa ja tuloksellista. Siellä on terve organisaatiokulttuuri ja hyvä ilmapiiri. Johtajat osaavat johtaa. Tekemättömän työn määrä ja hinta vähenee. Hyvinvoiva organisaatio on haluttu kumppani ja houkutteleva työnantaja. Se pääsee valitsemaan parhaat.

Terve Työpaikka saavutetaan asiakkaan ja Terveystalon määrätietoisella yhteistyöllä. Tavoite on vaivan arvoinen: Terve Työpaikka ja sinne pyrkiminen on positiivinen kierre, jossa kaikki voittavat.

Saako teille olla Terve Työpaikka? Mieti mieluummin, miksi ihmeessä et sellaista haluaisi.Pyydä tarjous tästä

Ota yhteyttä – kerromme lisää


Terve Työpaikka™ – Toimintamalli

Työn ja terveyden välillä on moniulotteinen ja vahva yhteys. Toimintamalli auttaa jäsentämään, mistä Terve Työpaikka syntyy ja miten se pysyy kunnossa.

Palapeli: terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö ja aktiivinen johtaminen

Terve työ

Työpaikan turvallisuus ja terveyttä tukevat työolot ovat terveen työn perusta. Työhön, työympäristöön ja työyhteisöön liittyvät riski- ja vaaratekijät on tunnistettu ja ne ovat hallinnassa. Työnantaja, työntekijät, työsuojelu ja työterveys kehittävät työoloja hyvässä yhteistyössä. Työ on sujuvaa ja työtilat tukevat tehokasta työntekoa. Työpaikalla on tarpeeksi ensiapuvalmiudet omaavia ihmisiä ja toimintatavat tapaturmissa ovat kaikille tuttuja.

Hyvinvoiva ihminen

Työ tuottaa tekijälleen terveyttä: se on mielekästä ja vastaa työntekijän osaamista, voimavaroja ja työkykyä koko työuran ajan. Työntekijä ymmärtää oman työnsä tavoitteet ja tekee tavoitteellisesti töitä niiden saavuttamiseksi. Hänellä on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin ja olla arvostettu työyhteisössään. Työntekijä tuo panoksensa työyhteisöön ja sen hyvinvointiin. Hyvinvoiva ihminen kantaa vastuuta omasta terveydestään ja saa siihen myös tarvittaessa tukea. Kun ihminen voi hyvin, se heijastuu koko elämään.

Toimiva työyhteisö

Olennainen työhyvinvoinnin ja työkyvyn lähde on toimiva ja kannustava työyhteisö. Toimivassa työyhteisössä tieto kulkee, tavoitteet ovat selkeitä ja ongelmat ratkaistaan rakentavasti. Työ on sujuvaa, sillä rakenteet ja toimintatavat tukevat työssä onnistumista. Työilmapiiri on innostava. Kukaan ei jää yksin: kohtelu, päätöksenteko ja työn organisointi on oikeudenmukaista. Hyvinvoivassa työyhteisössä toimintaa kehitetään ja muutoksiin sopeudutaan yhdessä.

Aktiivinen johtaminen

Aktiivinen johtaminen on tavoitteellista työtä työntekijöiden onnistumisen ja organisaation menestyksen mahdollistamiseksi. Esimiehet luovat työn tekemiselle toimivat puitteet ja määrittelevät realistiset tavoitteet. Johtaminen on selkeää, osallistavaa ja oikeudenmukaista. Esimies organisoi työt ja niiden tekijät järkevästi ja työkykyä tukien. Esimies osaa tunnistaa ja reagoida muutoksiin ihmisten työkyvyssä ja voimavaroissa.


Post it -lappu: Terve Työpaikka - mennään sinne yhdessä.

Yhteistyöllä vaikuttaviin tuloksiin

Terve Työpaikka saavutetaan sinun, organisaatiosi ja Terveystalon määrätietoisella yhteistyöllä. Se edellyttää ponnisteluja, mutta myös palkitsee. Jokainen askel kohti Tervettä Työpaikkaa näkyy myös viivan alla: ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen on myös järkevää ja kannattavaa liiketoimintaa.

Huoneentaulu: Terve Työpaikka - Jotta ihmiset ja yritykset voisivat paremmin

Asiakaslähtöistä työterveyttä ja hyvinvointia

Miksi tyytyä perinteiseen työterveyshuoltoon, kun voi saada Terveen Työpaikan? Olemme kehittäneet uuden toimintamallimme tarkasti asiakkaitamme kuunnellen. Terve Työpaikka on kaikkien etu. Se perustuu ratkaisukeskeiseen yhteistyöhön työnantajan, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kun tavoite on Terve Työpaikka™, reitti kulkee Terveystalon kautta

Ota yhteyttä, jutellaan lisää