Testosteroni on sukuhormoni, joka vaikuttaa muun muassa mielialaan, lihasvoimaan ja seksuaaliseen toimintaan.

Testosteroni on tärkeä hormoni miehen terveydelle

20.11.2020 | Päivitetty 14.12.2022

Emil Heinäaho

Asiantuntija Emil Heinäaho, yleislääketieteen erikoislääkäri

Testosteroni on sukuhormoni, joka vaikuttaa muun muassa seksuaaliseen toimintaan, lihasvoimaan ja mielialaan. Tässä artikkelissa kerromme testosteronin viitearvoista sekä testosteronivajeen oireista ja syistä. Alhainen testosteroni pyritään ensisijaisesti hoitamaan elintapamuutoksilla. Tarvittaessa voidaan aloittaa myös testosteronin korvaushoito. Testosteronimittaus onnistuu lähetteettömällä laboratoriotutkimuksella.

Testosteronimittaus sisältyy miehen laajaan laboratoriopakettiin, joka sisältää myös muita terveydentilaa kuvaavia tutkimuksia, kuten verenkuvan ja kolesteroliarvot. Kyseessä on lähetteetön laboratoriotutkimus, eikä siihen tarvita lääkärin lähetettä. Näytteenotto ei vaadi valmistautumista, mutta näyte tulee ottaa aamulla ennen kello 12. Mikäli sinulla on tyroksiinilääkitys, tulee näytteet ottaa ennen lääkkeen ottamista. Tutkimuksen tulokset valmistuvat noin 1–2 päivän kuluessa.

Sisällysluettelo

Mikä on testosteroni?

Testosteroni on sukuhormoni, joka vaikuttaa muun muassa mielialaan, lihasvoimaan ja seksuaaliseen toimintaan. Testosteronia kutsutaan usein myös mieshormoniksi, sillä se aiheuttaa murrosiässä miehisten ominaisuuksien, kuten äänenmurroksen, parrankasvun ja sukuelinten kehittymisen. Testosteroni vaikuttaa myös lihasmassan kasvuun. Aikuisena miehet tarvitsevat testosteronia sukuvietin kehittymiseen, siittiöiden tuotantoon ja erektioon. Testosteroni on tärkeä hormoni myös lihasten ja luiden kunnon kannalta.

Myös naisen elimistö tuottaa pieniä määriä testosteronia, mutta huomattavasti vähemmän kuin miehellä. Naisilla testosteroni saa murrosiässä aikaan muun muassa karvoituksen kasvun. Ennen murrosikää tytöillä ja pojilla on testosteronia saman verran, mutta murrosiässä sitä alkaa erittyä pojilla huomattavasti enemmän.

Testosteronin tuotanto heikkenee hiljalleen keski-iästä lähtien. Runsas alkoholin käyttö voi alentaa miehen testosteroniarvoa. Keski-ikäisillä ja ikääntyvillä miehillä yleisin syy testosteronipitoisuuden alentumiseen on ylipaino.

Miten testosteronia syntyy?

Testosteronia muodostuu miehillä kiveksissä ja naisilla munasarjoissa sekä lisämunuaisen kuorikerroksessa. Testosteroni siirtyy muualle elimistöön verenkierron kautta.

Luteinisoiva hormoni (LH) säätelee testosteronin tuotantoa. Luteinisoivaa hormonia muodostuu aivolisäkkeessä, joka tuottaa useita eri hormoneja. Aivolisäke on pieni, herneen kokoinen rauhanen, joka sijaitsee aivojen alla, keskellä päätä. Aivolisäkkeen vajaatoiminta voi aiheuttaa häiriöitä testosteronin tai myös muiden hormonien muodostumiseen.

Aivolisäke alkaa muodostamaan luteinisoivaa hormonia murrosiässä. Tämän seurauksena testosteronia alkaa erittyä ja miehiset ominaisuudet kehittyvät.

Testosteronimittaus ilman lähetettä

Testosteronivaje todetaan mittaamalla veren testosteroniarvo laboratoriokokeella S-Testo. Kyseessä on lähetteetön laboratoriokoe, joka sisältyy miehen laajaan tutkimuspaketteihin.

Miehen laajaan laboratoriopakettiin kuuluu seuraavat tutkimukset:

Näytteenottoa varten varataan 10 minuutin aika laboratorioon. Testosteroniarvot vaihtelevat vuorokauden aikana ja ovat korkeimmillaan aamulla. Viitearvot on määritelty aamun testosteroniarvon mukaisesti, jonka takia testosteronimittaus tulisi tehdä aamulla ennen kello 12. Mikäli sinulla on tyroksiinilääkitys, tulee näytteet ottaa ennen lääkkeen ottamista. Tutkimus ei vaadi muuta valmistautumista.

Tulokset valmistuvat noin 1–2 päivän kuluessa ja ovat nähtävissä Terveystalo-sovelluksesta heti niiden valmistuttua. Tutkimuspakettien hinnat ovat katsottavissa hinnastosta.

Testosteroni – viitearvot

Alla olevasta taulukosta näet testosteronin viitearvot miehillä ja naisilla.

 Tutkimus  Viitearvot
 Testosteroni (S-Testo)     miehillä 10–38 nmol/l  
 Testosteroni (S-Testo)  naisilla 0,4–2 nmol/l

 

 

 

Merkintä nmol/l tarkoittaa nanomoolia litrassa.

Testosteroni on viitearvojen puitteissa, jos arvo on miehillä 10–38 nmol/l ja naisilla 0,4–2 nmol/l.

Testosteroniarvot vaihtelevat vuorokauden aikana ja ovat korkeimmillaan aamulla. Viitearvot on määritelty aamun testosteroniarvon mukaisesti, joten testosteronimittaus tulisi tehdä aamulla klo 7-12.

Alhainen testosteroni ikääntyneellä

Testosteronin tuotanto heikkenee vähitellen keski-iästä lähtien. Kun mies tulee noin 45 vuoden ikään, testosteroni alkaa laskea ja yli 75-vuotiaista noin kolmanneksella testosteroniarvo on viitearvoja matalampi. 

Ikääntyneillä testosteronipitoisuuden lasku johtuu tavallisesti lihavuudesta. Syynä matalaan testosteroniin voivat olla myös tietyt pitkäaikaissairaudet. Laihduttaminen ja sairauksien tehokas hoito auttavat palauttamaan testosteronitason ennalleen tai lähemmäs viitearvoja. Myös alkoholin runsas kulutus voi aiheuttaa testosteronivajetta. Testosteronin tuotanto laskee joka tapauksessa hiljalleen keski-iästä lähtien myös ilman sairauksia ja elintapojen ollessa hyvät.

Alhainen testosteroni nuorella

Myös nuorilla miehillä voi esiintyä testosteronin puutosta. Testosteronin tuotanto ei käynnisty lainkaan, jos sen muodostamisessa esiintyy häiriö jo ennen murrosiän alkamista. Tällöin miehiset ominaisuudet, kuten parrankasvu, äänenmurros ja sukuelimet eivät kehity, eikä siittiöiden tuotanto käynnisty.   

Jos testosteronin tuotannossa ilmaantuu häiriö murrosiän jälkeen, seurauksena on sukuvietin heikkeneminen ja impotenssi. Mahdollisesti myös rinnat saattavat suurentua ja lihakset heikentyä.

Miksi testosteroni laskee?

Testosteronivajeen syynä voi olla elintavat tai tietyt perinnölliset sairaudet tai häiriöt:

 • ylipaino, etenkin vyötärölihavuus
 • runsas alkoholin käyttö
 • Klinefelterin oireyhtymä (kromosomihäiriö, jossa miehellä on kaksi XX-kromosomia)
 • hoitamatta jäänyt piilokives tai muu kiveksen häiriö
 • aivolisäkkeen toiminnan häiriöt
 • anabolisten steroidien käyttö


Anabolisten steroidien käyttö vaikuttaa samankaltaisesti kuin testosteroni, jonka seurauksena häiritsevät testosteronin tuotannon säätelyä voimakkaasti. Kivesten testosteronin tuotanto heikkenee tai lakkaa kokonaan ja veren testosteroniarvo laskee. Testosteronin tuotanto voi palautua steroidien käytön lopettamisen jälkeen, mutta palautumisessa saattaa kestää pitkään, jopa vuoden.

Alhainen testosteroni – oireet

Matalan testosteronin oireet ovat iästä riippuvaisia.

 • Ennen murrosikää alkanut testosteronin tuotannon häiriö vaikuttaa miehisten ominaisuuksien kehittymiseen. Parrankasvu, äänenmurros ja sukuelimet eivät kehity, eikä siittiöiden tuotanto käynnisty.
 • Aikuisena ilmennyt testosteronitason lasku aiheuttaa sukuvietin eli libidon heikkenemistä ja impotenssia. Siittiöiden tuotanto vähenee, joka johtaa lapsettomuuteen. Pitkään jatkuessaan testosteronin puutos voi johtaa myös rintojen kasvuun, hiusten ja karvoituksen vähenemiseen, lihasheikkouteen ja osteoporoosiin.


Madaltunut testosteronitaso saattaa aiheuttaa myös muita yleisoireita. Seuraavat yleisoireet voivat johtua myös muista syistä kuin testosteronin puutteesta ja vaativat tarkempia tutkimuksia.

 • väsymys
 • aloitekyvyttömyys
 • keskittymiskyvyn heikkeneminen
 • mielialan laskeminen
 • alakuloisuus
 • unihäiriöt

Testosteronivajeen hoito

Ennen kuin testosteronin vajetta aletaan hoitamaan, tulee sulkea pois muut mahdolliset syyt oireiden taustalla. Samankaltaisia oireita voi aiheuttaa esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta, maksa- ja munuaissairaudet, stressi tai aliravitsemus.

Kun muut mahdolliset syyt oireiden taustalla on suljettu pois, tehdään useampi testosteronimittaus. Useampi mittaus, vähintään kaksi mittausta vähintään kuukauden välein, on tarpeen, sillä testosteronipitoisuus vaihtelee ja siihen voivat vaikuttaa myös monet akuutit ja krooniset sairaudet.

Mikäli testosteroniarvo on kolmen mittauksen perusteella viitearvojen alarajoilla tai niiden alla, voidaan aloittaa hoito.

Testosteronivajetta tulisi ensisijaisesti pyrkiä korjaamaan elintapojen muutoksilla:

 • Karista liikakilot ja vältä etenkin vyötärölihavuutta. Jo muutaman kilon painonpudotus auttaa nostamaan testosteronitasoa. Tavoitteena tulisi olla normaalipaino ja pitkäaikainen painonhallinta.
 • Liiku aktiivisesti. Liikunta kasvattaa veren testosteronipitoisuutta.
 • Vähennä alkoholin kulutusta. Runsas alkoholin käyttö laskee testosteronitasoa. Kohtuukäytöllä ei ole vaikutusta testosteronin tuotantoon.
 • Vältä stressiä. Stressin tiedetään laskevan testosteronipitoisuutta.

 

Testosteronivajeen hoito

Testosteronikorvaushoito

Elintapojen muutokset voivat palauttaa testosteroniarvon normaaliksi, eikä testosteronin lääkehoitoa tarvita välttämättä lainkaan. Jos elintapojen muutokset eivät auta, eikä vasta-aiheita (kuten eturauhas- tai rintasyöpä, vaikea uniapnea, vakava sydämen vajaatoiminta tai hyvin korkea hemoglobiini) ilmene, voidaan aloittaa testosteronikorvaushoito erikoislääkärin harkinnan perusteella.

Testosteronikorvaushoito voidaan aloittaa, jos testosteronivaje johtuu kivesten toiminnan häiriöstä. 

Testosteronilääke voidaan antaa pistoksena lihakseen tai iholle levitettävän geelin avulla. Geeliä lisätään päivittäin, kun taas pistoshoito vaikuttaa pitkäaikaisemmin. Lääkkeen tehoa ja sopivaa annostelua seurataan testosteronimittauksilla. Testosteronikorvaushoito tapahtuu aina lääkärin valvonnassa. Testosteronin puutetta hoitaa sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, urologi ja aiheeseen perehtynyt yleislääkäri.

Korkea testosteroni naisilla

Myös naisen elimistö tuottaa pieniä määriä testosteronia, mutta huomattavasti vähemmän kuin miehellä. Naisilla testosteroni saa murrosiässä aikaan muun muassa karvoituksen kasvun.

Naisilla voi esiintyä testosteronin liikatuotantoa, joka aiheuttaa karvoituksen lisääntymistä ja kuukautishäiriöitä. Naisilla testosteronin liikatuotanto voi johtua esimerkiksi munasarjojen monirakkulaoireyhtymästä. Testosteronin liikatuotantoon viittaavat oireet kannattaa ottaa puheeksi lääkärin vastaanotolla ja muiden tutkimusten yhteydessä tehdä myös testosteronimittaus.

Ohjeet asiointiin

Miehen laaja laboratoriopaketti sisältää testosteronimittauksen lisäksi myös muita tärkeitä laboratoriotutkimuksia kokonaisvaltaisen terveydentilan selvittämiseksi. Et tarvitse tutkimukseen lääkärin lähetettä. 

Näytteenotto ei vaadi valmistautumista, mutta näytteet tulee ottaa ennen kello 12.00. Mikäli sinulla on tyroksiinilääkitys, tulee näytteet ottaa ennen lääkkeen ottamista.

ohjeet-asiointiin-toimi-nain.png

Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat tietopaketit:

Emil Heinäaho
Emil Heinäaho

yleislääketieteen erikoislääkäri

Asiantuntijana tässä artikkelissa toimi yleislääketieteen erikoislääkäri Emil Heinäaho.