Testosteroni on tärkeä hormoni miehen terveydelle

Testosteroni on sukuhormoni, joka vaikuttaa muun muassa seksuaaliseen toimintaan, lihasvoimaan ja mielialaan. Tässä artikkelissa kerromme testosteronin viitearvoista sekä testosteronivajeen oireista ja syistä. Alhainen testosteroni pyritään ensisijaisesti hoitamaan elintapamuutoksilla. Tarvittaessa voidaan aloittaa myös testosteronin korvaushoito. Testosteronimittaus onnistuu lähetteettömällä laboratoriotutkimuksella. 

Mies urheilee luonnossa. Urheilu lisää testosteronin tuotantoa.

Sisällysluettelo

 1. Mikä on testosteroni?
 2. Miten testosteronia syntyy?
 3. Testosteronimittaus ilman lähetettä
 4. Testosteroni – viitearvot
 5. Alhainen testosteroni ikääntyneellä
 6. Alhainen testosteroni nuorella
 7. Miksi testosteroni laskee?
 8. Alhainen testosteroni – oireet
 9. Matalan testosteronin hoito
 10. Testosteronikorvaushoito
 11. Korkea testosteroni naisilla
 12. Ohjeet asiointiin

Varaa aika testosteronimittaukseen

Kun haluat selvittää, onko sinulla testosteronivaje, varaa aika laboratorioon miehen tutkimuspakettiin. Miehen tutkimuspaketti selvittää miehen terveydentilaa kokonaisvaltaisesti ja sisältää testosteronimittauksen lisäksi myös muita tärkeitä tutkimuksia. Kyseessä on lähetteetön laboratoriotutkimus, eikä siihen tarvita lääkärin lähetettä. Tulokset valmistuvat noin 1–2 päivän kuluessa. Tutkimuspakettien hinnat ovat katsottavissa hinnastosta.

Mikä on testosteroni?

Testosteroni on sukuhormoni, joka vaikuttaa muun muassa mielialaan, lihasvoimaan ja seksuaaliseen toimintaan. Testosteronia kutsutaan usein myös mieshormoniksi, sillä se aiheuttaa murrosiässä miehisten ominaisuuksien, kuten äänenmurroksen, parrankasvun ja sukuelinten kehittymisen. Testosteroni vaikuttaa myös lihasmassan kasvuun. Aikuisena miehet tarvitsevat testosteronia sukuvietin kehittymiseen, siittiöiden tuotantoon ja erektioon. Testosteroni on tärkeä hormoni myös lihasten ja luiden kunnon kannalta.

Myös naisen elimistö tuottaa pieniä määriä testosteronia, mutta huomattavasti vähemmän kuin miehellä. Naisilla testosteroni saa murrosiässä aikaan muun muassa karvoituksen kasvun. Ennen murrosikää tytöillä ja pojilla on testosteronia saman verran, mutta murrosiässä sitä alkaa erittyä pojilla huomattavasti enemmän.

Testosteronin tuotanto heikkenee hiljalleen keski-iästä lähtien. Runsas alkoholin käyttö voi alentaa miehen testosteroniarvoa. Keski-ikäisillä ja ikääntyvillä miehillä yleisin syy testosteronipitoisuuden alentumiseen on ylipaino. 

Katso video testorinitutkimuksista ja kuinka voit itse vaikuttaa testosteronitasoosi. 

Miten testosteronia syntyy?

Testosteronia muodostuu miehillä kiveksissä ja naisilla munasarjoissa sekä lisämunuaisen kuorikerroksessa. Testosteroni siirtyy muualle elimistöön verenkierron kautta. 

Luteinisoiva hormoni (LH) säätelee testosteronin tuotantoa. Luteinisoivaa hormonia muodostuu aivolisäkkeessä, joka tuottaa useita eri hormoneja. Aivolisäke on pieni, herneen kokoinen rauhanen, joka sijaitsee aivojen alla, keskellä päätä. Aivolisäkkeen vajaatoiminta voi aiheuttaa häiriöitä testosteronin tai myös muiden hormonien muodostumiseen. 

Aivolisäke alkaa muodostamaan luteinisoivaa hormonia murrosiässä. Tämän seurauksena testosteronia alkaa erittymään ja miehiset ominaisuudet kehittyvät. 

Testosteronimittaus ilman lähetettä

Testosteronivaje todetaan mittaamalla veren testosteroniarvo laboratoriokokeella S-Testo. Kyseessä on lähetteetön laboratoriokoe, joka sisältyy miehen tutkimuspaketteihin. 

Miehen tutkimuspaketit selvittää miehen terveydentilaa kokonaisvaltaisesti. 

Miehen perustutkimuspakettiin kuuluu seuraavat tutkimukset: 

Laajaan miehen tutkimuspakettiin kuuluu edellisten lisäksi seuraavat tutkimukset:

Näytteenottoa varten varataan 10 minuutin aika laboratorioon. Tutkimus ei vaadi valmistautumista, mutta verinäyte tulee ottaa aamupäivällä ennen kello 12.

Testosteroniarvot vaihtelevat vuorokauden aikana ja ovat korkeimmillaan aamulla. Viitearvot on määritelty aamun testosteroniarvon mukaisesti, jonka takia testosteronimittaus tulisi tehdä aamupäivällä.

Tulokset valmistuvat noin 1–2 päivän kuluessa ja ovat nähtävissä Oma Terveys -palvelusta heti niiden valmistuttua. Tutkimuspakettien hinnat ovat katsottavissa hinnastosta

Varaa aika tutkimuspaketin näytteenottoon

Testosteroni – viitearvot

Alla olevasta taulukosta näet testosteronin viitearvot miehillä ja naisilla.

Tutkimus Viitearvot
Testosteroni (S-Testo)    miehillä 10–38 nmol/l  
Testosteroni (S-Testo) naisilla 0,4–2 nmol/l

 

 

 

Merkintä nmol/l tarkoittaa nanomoolia litrassa.

Testosteroni on viitearvojen puitteissa, jos arvo on miehillä 10–38 nmol/l ja naisilla 0,4–2 nmol/l. 

Testosteroniarvot vaihtelevat vuorokauden aikana ja ovat korkeimmillaan aamulla. Viitearvot on määritelty aamun testosteroniarvon mukaisesti, joten testosteronimittaus tulisi tehdä aamupäivällä. 

Alhainen testosteroni ikääntyneellä

Testosteronin tuotanto heikkenee vähitellen keski-iästä lähtien. Kun mies tulee noin 45 vuoden ikään, testosteroni alkaa laskea ja yli 75-vuotiaista noin kolmanneksella testosteroniarvo on viitearvoja matalampi. 

Ikääntyneillä testosteronipitoisuuden lasku johtuu tavallisesti lihavuudesta. Syynä matalaan testosteroniin voi olla myös tietyt pitkäaikaissairaudet. Laihduttaminen ja sairauksien tehokas hoito auttavat palauttamaan testosteronitason ennalleen tai lähemmäs viitearvoja. Myös alkoholin runsas kulutus voi aiheuttaa testosteronivajetta. Ilman sairauksia ja huonoja elintapoja testosteronin tuotanto laskee joka tapauksessa hiljalleen keski-iästä lähtien.  

Alhainen testosteroni nuorella

Myös nuorilla miehillä voi esiintyä testosteronin puutosta. Testosteronin tuotanto ei käynnisty lainkaan, jos sen muodostamisessa esiintyy häiriö jo ennen murrosiän alkamista. Tällöin miehiset ominaisuudet, kuten parrankasvu, äänenmurros ja sukuelimet eivät kehity, eikä siittiöiden tuotanto käynnisty.   

Jos testosteronin tuotannossa ilmaantuu häiriö murrosiän jälkeen, seurauksena on sukuvietin heikkeneminen ja impotenssi. Mahdollisesti myös rinnat saattavat suurentua ja lihakset heikentyä.

Miksi testosteroni laskee?

Testosteronivajeen syynä voi olla elintavat tai tietyt perinnölliset sairaudet tai häiriöt:

 • ylipaino, etenkin vyötärölihavuus
 • runsas alkoholin käyttö
 • Klinefelterin oireyhtymä (kromosomihäiriö, jossa miehellä on kaksi XX-kromosomia)
 • hoitamatta jäänyt piilokives tai muu kiveksen häiriö
 • aivolisäkkeen toiminnan häiriöt
 • anabolisten steroidien käyttö

Anabolisten steroidien käyttö vaikuttaa samankaltaisesti kuin testosteroni, jonka seurauksena ne häiritsevät testosteronin tuotannon säätelyä. Testosteronin tuotanto heikkenee tai lakkaa kokonaan ja veren testosteroniarvo laskee. Oma testosteronin tuotanto voi palautua steroidien käytön lopettamisen jälkeen, mutta palautumisessa saattaa kestää pitkään, jopa vuoden verran. 

Alhainen testosteroni – oireet

Matalan testosteronin oireet ovat iästä riippuvaisia.

 • Ennen murrosikää alkanut testosteronin tuotannon häiriö vaikuttaa miehisten ominaisuuksien kehittymiseen. Parrankasvu, äänenmurros ja sukuelimet eivät kehity, eikä siittiöiden tuotanto käynnisty.
 • Aikuisena ilmennyt testosteronitason lasku aiheuttaa sukuvietin heikkenemistä ja impotenssia. Siittiöiden tuotanto vähenee, joka johtaa lapsettomuuteen. Pitkään jatkuessaan testosteronin puutos voi aiheuttaa myös rintojen kasvua, karvoituksen vähenemistä, lihasten heikkenemistä ja osteoporoosia. 

Madaltunut testosteronitaso saattaa aiheuttaa myös muita yleisoireita. Seuraavat yleisoireet voivat johtua myös muista syistä kuin testosteronin puutteesta ja vaativat tarkempia tutkimuksia. 

 • väsymys
 • aloitekyvyttömyys 
 • keskittymiskyvyn heikkeneminen
 • mielialan laskeminen
 • alakuloisuus
 • unihäiriöt

Testosteronivajeen hoito

Ennen kuin testosteronin vajetta aletaan hoitamaan, tulee sulkea pois muut mahdolliset syyt oireiden taustalla. Samankaltaisia oireita voi aiheuttaa esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta, stressi, ylipaino tai kivessyöpä. 

Kun muut mahdolliset syyt oireiden taustalla on suljettu pois, tehdään useampi testosteronimittaus. Useampi mittaus on tarpeen, sillä testosteronipitoisuus vaihtelee ja siihen voi vaikuttaa myös monet akuutit ja krooniset sairaudet. 

Mikäli testosteroniarvo on kolmen mittauksen perusteella viitearvojen alapäässä tai niiden alle, voidaan aloittaa hoito.

Testosteronivajetta tulisi ensisijaisesti pyrkiä korjaamaan elintapojen muutoksilla: 

 • Karista liikakilot ja vältä etenkin vyötärölihavuutta. Jo muutaman kilon painonpudotus auttaa nostamaan testosteronitasoa. Tavoitteena tulisi olla normaalipaino ja pitkäaikainen painonhallinta.
 • Liiku aktiivisesti. Liikunta kasvattaa veren testosteronipitoisuutta.
 • Vähennä alkoholin kulutusta. Runsas alkoholin käyttö laskee testosteronitasoa. Kohtuukäytöllä ei ole vaikutusta testosteronin tuotantoon.
 • Vältä stressiä. Stressin tiedetään laskevan testosteronipitoisuutta.

Testosteronikorvaushoito

Elintapojen muutokset voivat palauttaa testosteroniarvon normaaliksi, eikä testosteronin lääkehoitoa tarvita välttämättä lainkaan. Jos elintapojen muutokset eivät auta, voidaan testosteronin puutosta korjata myös testosteronikorvaushoidolla. 

Testosteronikorvaushoito voidaan aloittaa, jos testosteronivaje johtuu kivesten toiminnan häiriöstä. 

Testosteronilääke voidaan antaa pistoksena lihakseen tai iholle levitettävän geelin avulla. Geeliä lisätään päivittäin, kun taas pistoshoito vaikuttaa pitkäaikaisemmin. Lääkkeen tehoa ja sopivaa annoskokoa seurataan testosteronimittauksilla. Testosteronikorvaushoito tapahtuu aina lääkärin valvonnassa. Testosteronin puutetta hoitaa sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri.

Korkea testosteroni naisilla

Myös naisen elimistö tuottaa pieniä määriä testosteronia, mutta huomattavasti vähemmän kuin miehellä. Naisilla testosteroni saa murrosiässä aikaan muun muassa karvoituksen kasvun.

Naisilla voi esiintyä testosteronin liikatuotantoa, joka aiheuttaa karvoituksen lisääntymistä ja kuukautishäiriöitä. Naisilla testosteronin liikatuotanto voi johtua esimerkiksi munasarjojen monirakkulaoireyhtymästä. Testosteronin liikatuotantoon viittaavat oireet kannattaa ottaa puheeksi lääkärin vastaanotolla ja muiden tutkimusten yhteydessä tehdä myös testosteronimittaus.

Ohjeet asiointiin

Kun haluat selvittää, onko sinulla testosteronivaje, varaa aika laboratorioon miehen tutkimuspakettiin, joka sisältää testosteronimittauksen lisäksi myös muita tärkeitä laboratoriotutkimuksia kokonaisvaltaisen terveydentilan selvittämiseksi. Tutkimukseen ei tarvita lääkärin lähetettä. 

Näytteenotto ei vaadi valmistautumista, mutta näytteet tulee ottaa aamupäivällä ennen kello 12.

Varaa aika tutkimuspaketin näytteenottoon