Sivuston käyttöehdot

Käytön ehdot

Suomen Terveystalo Oy:n (jäljempänä Yhtiö) www-sivujen käyttäminen edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Tutustukaa näihin ehtoihin ennen kuin käytätte Yhtiön www-sivuja. Eri palvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Tunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös tunnisteiden käyttöä koskevia sopimusehtoja. Sivuja käyttämällä sitoudutte noudattamaan näitä ehtoja.

Palveluntuottaja

Sivujen pääasiallisena palvelutuottajana toimii Suomen Terveystalo Oy. Osoite: Jaakonkatu 3 B, 00100 Helsinki. Puh. 030 633 11.

Muutokset

Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Yhtiöllä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palveluntuottajan vastuu

Yhtiö ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Yhtiö ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Yhtiön www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Yhtiö ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Terveystalo -konserniin kuuluvalle yhtiölle ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

Verkkoajanvaraus

Yhtiön www-sivuillansa tarjoama verkkoajanvarauspalvelu on tarkoitettu vastaanottoaikojen varaamiseksi vain ja ainoastaan suoraan ja välittömästi asiakkaan ja Yhtiön välillä. Yhtiön verkkoajanvaraus-sivustolla edellä mainittua tarkoitusta varten antamien kaikenlaisten tietojen välittäminen, levittäminen tai muu sen kaltainen eteenpäin tarjoaminen kolmansien osapuolien toimesta on kielletty. Esimerkiksi tietojen välittäminen vapaina olevista vastaanottoajoista on kielletty. Verkkoajanvarauksessa tarjottujen palveluiden koneellinen tai automatisoitu hakeminen on niin ikään kiellettyä.

Henkilötiedot

Yhtiön suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn voi tutustua tietosuojaselosteessa.

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Yhtiölle sähköpostitse. Yhtiö ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Yhtiöllä on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Yhtiö ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

Sivujen käyttötiedot ja evästeet

Mitä ovat evästeet ja mihin niitä käytetään?

Yhtiön sivustolla käytetään työkaluja, jotka hyödyntävät evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat laitteen selaimeen käyttäjän vieraillessa verkkosivustolla. Evästeitä hyödyntäen Yhtiö kehittää verkkosivustoa, parantaa verkkosivujen käyttökokemusta ja kehittää sivuston toimivuutta paremmaksi. Yhtiö hyödyntää evästeitä myös markkinointitarkoituksiin kohdentaakseen käyttäjälle kiinnostavaa sisältöä. Kaikki mainokset eivät perustu evästeiden käyttöön, vaan Yhtiön mainoksia voi nähdä verkossa eri toimijoiden sivuilla myös muuten. Lisäksi evästeet mahdollistavat esimerkiksi sen, että verkkosivusto muistaa selaimen kieliasetukset, sekä käyttäjän lukemat sisällöt, jolloin Yhtiö voi tarjota niihin liittyvää sisältöä.

Mitä tietoja yhtiö kerää?

Yhtiö tallentaa evästeiden avulla muun muassa käyttäjän IP-osoitteen, selain- ja laitetyypin, käynnin kellonajan, vieraillut sivut, verkko-osoitteen, josta käyttäjä on tullut verkkosivustolle sekä palvelimen, jolta käyttäjä on tullut verkkosivustolle. Evästeiden avulla kerättyjen tietojen avulla Yhtiö ei tunnista käyttäjiä.

Mitä työkaluja Yhtiö käyttää?

Analytiikkajärjestelmät Piwik PRO ja Matomo Analytics 
Yhtiö analysoi analytiikkatyökalujen avulla virhetilanteita, käyttäjämääriä ja käyttäjien käyttäytymistä verkkosivustoilla. 

Microsoft Dynamics Marketing 
Yhtiö käyttää Microsoft Dynamics Marketing markkinoinnin automaatio-ohjelmistoa. Dynamicsin seurantatyökaluilla Yhtiö saa tietoa esimerkiksi siitä, kuinka monta kertaa uutiskirjeitä tilannut käyttäjä on vieraillut verkkosivustolla, millä sivuilla hän on vieraillut ja mitä linkkejä hän on uutiskirjeestä avannut. Työkalun avulla Yhtiö mittaa sähköpostikampanjoiden toimivuutta ja kohdentaa markkinointisisältöjä nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille.

Adform
Yhtiö käyttää sivustolla Adformia. Työkalun avulla Yhtiö voi analysoida ja tilastoida liikennettä sekä kohdentaa ja optimoida mainontaa ulkoisissa kanavissa.

Google Adwords
Google Adwordsin avulla Yhtiö seuraa käyttäytymistä verkkosivustolla sekä Googlen verkostossa toteutetun mainonnan tehokkuutta. Työkalulla kerätyn tiedon avulla Yhtiö analysoi hakusanamainonnan tehokkuutta ja optimoi mainontaa.

GetJenny
Yhtiö käyttää sivustollaan GetJenny-työkalua. Työkalun avulla tarjoamme verkkosivustokäyttäjillemme mahdollisuuden chatbot -palveluun.

Shopify
Yhtiö käyttää sivustollaan Shopify-alustaa tarjotakseen asiakkailleen mahdollisuuden ostaa palveluita verkkokaupasta. Evästeiden avulla varmistamme verkkokaupan toiminnan sekä keräämme tilastotietoa palvelun käytöstä sen kehittämiseksi. Shopify:n evästeistä voi lukea lisää täältä.

Sleeknote
Yhtiö käyttää sivustolla Sleeknote -työkalua. Tämän työkalun avulla Yhtiö voi tehostaa sivuston sisäistä asiakasohjausta ja tiedottaa asiakkaalle sopivista palveluista ja tarjouksista.

Sosiaalisen median työkalut
Yhtiö käyttää Facebookin ja Instagramin seurantatyökaluja, joiden avulla tilastoidaan liikennettä sekä kohdennetaan mainontaa. 

Lisäksi sivustolla käytetään Addthis -nimistä sosiaalisen median jako -työkalua. Klikkaamalla “tykkäys-” tai “jaa -painiketta” tietoa jaetaan kyseiselle sosiaalisen median alustalle. Jakamalla sisältöä sosiaalisen median lisäosien kautta kyseinen alusta vastaanottaa seuraavia tietoja: IP-osoite, selaintunniste, sekä selailun ajankohta. Kyseisiin sosiaalisen median palveluihin sovelletaan kunkin palveluntarjoajan käyttöehtoja.

VWO
Yhtiö käyttää sivustolla Visual Website Optimizer -työkalua. Tämän työkalun avulla Yhtiö voi suunnitella ja toteuttaa verkkosivun käytettävyyteen liittyviä A/B-testejä ja seurata käyttäjien käyttäytymistä.

Kuinka evästeiden käytön voi kieltää ja evästeisiin liittyvät tiedot poistaa?

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin mutta voit halutessasi muuttaa selaimesi asetuksia ja myös poistaa evästeet. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin Yhtiön tarjoamien verkkosivujen toimivuudelle, eikä Yhtiö siten takaa palveluiden toimivuutta, ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

Yhtiö säilyttää verkkoseurannan evästevalintojasi lähtökohtaisesti kuuden kuukauden ajan. Voit koska tahansa muuttaa suostumusvalintojasi, tai poistaa tietynlaisen seurannan kokonaan alla olevan napin kautta.

Muuta evästevalintojasi

Muutokset

Yhtiö pidättää oikeudet muuttaa evästekäytäntöjään.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Yhtiön www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.