Sivuston käyttöehdot

Käytön ehdot

Suomen Terveystalo Oy:n (jäljempänä Yhtiö) www-sivujen käyttäminen edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Tutustukaa näihin ehtoihin ennen kuin käytätte Yhtiön www-sivuja. Eri palvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Tunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös tunnisteiden käyttöä koskevia sopimusehtoja. Sivuja käyttämällä sitoudutte noudattamaan näitä ehtoja.

Palveluntuottaja

Sivujen pääasiallisena palvelutuottajana toimii Suomen Terveystalo Oy. Osoite: Jaakonkatu 3 B, 00100 Helsinki. Puh. 030 633 11.

Muutokset

Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Yhtiöllä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palveluntuottajan vastuu

Yhtiö ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Yhtiö ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Yhtiön www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Yhtiö ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Terveystalo -konserniin kuuluvalle yhtiölle ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

Verkkoajanvaraus

Yhtiön www-sivuillansa tarjoama verkkoajanvarauspalvelu on tarkoitettu vastaanottoaikojen varaamiseksi vain ja ainoastaan suoraan ja välittömästi asiakkaan ja Yhtiön välillä. Yhtiön verkkoajanvaraus-sivustolla edellä mainittua tarkoitusta varten antamien kaikenlaisten tietojen välittäminen, levittäminen tai muu sen kaltainen eteenpäin tarjoaminen kolmansien osapuolien toimesta on kielletty. Esimerkiksi tietojen välittäminen vapaina olevista vastaanottoajoista on kielletty. Verkkoajanvarauksessa tarjottujen palveluiden koneellinen tai automatisoitu hakeminen on niin ikään kiellettyä.

Henkilötiedot

Yhtiön suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn voi tutustua tietosuojaselosteessa.

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Yhtiölle sähköpostitse. Yhtiö ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Yhtiöllä on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Yhtiö ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

Sivujen käyttötiedot ja evästeet

Yhtiö voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Yhtiö voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Yhtiön verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat Yhtiön verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeitä hyödyntämällä Yhtiö voi kehittää verkkosivujaan sekä varmistaa, että ne vastaavat entistä paremmin sivuston käyttäjien tarpeisiin. Evästeiden avulla verkkopalvelu voi muistaa selaimen lukemia sisältöjä ja tarjota niihin liittyvää lisätietoa.

Yhtiö voi evästeiden avulla tallentaa mm. käyttäjän IP-osoiteen, käynnin kellonajan, vieraillut sivut, käytetyn selaintyypin (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoitteen, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelimen, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle. Yhtiö käyttää verkkopalvelun seurantaan Matomo- ja Google Analytics –palvelua. Yleisesti Googlen tietosuojakäytännöstä löytyy täältä.

Evästeiden käytön perusteella kävijöitä ei voida tunnistaa. Evästeen käyttö verkkosivuilla ei vaikuta tietoturvaan.

Yhtiö saattaa käyttää evästeen tietoa vieraillusta sivusta mainonnan kohdentamiseen. Tiedon avulla kävijä voi nähdä eri sivustoilla ilmoituksia, jotka ovat sivustolla käyneelle ajankohtaisia ja tärkeitä. Kaikki mainokset eivät perustu evästeiden käyttöön, vaan Terveystalon mainoksia voi nähdä verkossa eri toimijoiden sivuilla myös muuten.

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin mutta voit halutessasi muuttaa selaimesi asetuksia ja myös poistaa evästeet. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin Yhtiön tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, eikä Yhtiö siten takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Yhtiön www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.