Suunta-palvelun uudet toiminnallisuudet

Kaikki työterveysyhteistyölle keskeiset palvelut löytyvät lokakuun 2022 lopussa Suunta-palvelusta. Kuun vaihteessa julkaistavat uudet toiminnallisuudet mahdollistavat mm. henkilötietojen päivityksen sekä konsernirakenteen mukaisen raportoinnin. Webinaarissamme opit lisää uusista toiminnallisuuksista, jotka palvelevat erityisesti konserniyrityksiä.

Webinaarissa kysyttyä

Pääkäyttäjällä on kaksi tarkastelutasoa näkymissä: käyttäjähallinta ja yrityskohtainen. Käyttäjähallinnassa voi siirtyä etusivulle, jonka "laatikoista" tulee valita joku yritys. Valinta tehdään klikkaamalla yrityksen nimeä. Tällöin siirrytään Yhteistyön mittarit -näkymään, jolloin muuta toiminnallisuudet tulevat valittavaksi vasemman reunan navigaatiovalikkoon.

Yrityksen pääkäyttäjä tai oma asiakasvastaava selvittää kaikki henkilöt, joille yrityksessä annetaan oikeudet konsernitasolle. Ensin hän lisää jokaiselle nimetylle henkilölle muut kuin konsernitason oikeudet. Tämän jälkeen pääkäyttäjä toimittaa pyynnön konsernitason oikeuksista verkkolomakkeen kautta. Linkki lomakkeelle löytyy Käyttäjähallinnasta ja käyttöoppaasta (tulossa).

Yrityskortti = Asiakasnumero. Tämä terminologia yhdenmukaistetaan ja Suunta-palvelussa tullaan käyttämään vain Asiakasnumero-termiä.

Käyntien raportoinnissa otoksen minimikoko:

  • Henkilöstön kokonaismäärän on oltava vähintään 6 henkilöä
  • Käyntien määrän on oltava vähintään 20kpl.

Sairauspoissaolojen raportoinnissa otoksen minimikoko:

  • Henkilöstön kokonaismäärän on oltava vähintään 6 henkilöä,
  • Sairauspoissaolot koskevat vähintään 6 henkilöä ja
  • Sairauspoissaolopäivien määrän on oltava vähintään 20kpl

Valitettavasti ei. Jotta tiedot saadaan oikein potilastietojärjestelmään, tulee käyttää Suunnasta löytyvää määrämuotoista pohjaa.

Tähti kertoo, että kyseinen kohta ei sisällä kaikkea dataa, koska tietosuojarajaus rajaa näytettävää tietoa.

Yksi henkilö voi olla mukana useammassa ilmiöiden kategoriassa. Esimerkiksi samalla henkilöllä jolla mielenterveys nousee ilmiöksi, voidaan ilmiönä tunnistaa myös päihteet. Tämän vuoksi kokonaismäärä voi vaikuttaa suuremmalta, kuin mitä yrityksessä on henkilöstöä. 

Tulevaisuuden kehitysaihiona on, että raportilla näkyisi jatkossa myös kuinka montaa eri henkilöä työkykyriskit yhteensä koskevat.

Noin suuri virheiden määrä kertoo systemaattisesta virheestä tiedostossa. Suunnasta löytyy tarkka ohje siitä mitä jokaisessa sarakkeessa pitää olla ja mikä merkkimäärä kuhunkin sarakkeeseen mahtuu. Lisäksi virheilmoitus paikallistaa tarkemmin, mitkä tiedot ovat virheellisiä.

Huomioithan myös, että tietoja tulee aina päivittää asiakasnumerotasolla, eli yhdessä tiedostossa ei voi olla koko konsernin yritysten tietoja.

Jos tiedoston vienti ei korjaustoimenpiteistä huolimatta onnistu, ota yhteyttä suuntatuki@terveystalo.com asian ratkaisemiseksi.

Tällä hetkellä ei ole mahdollista tallentaa poissaoloa ilman koodia. Asiaa selvitetään parhaillaan ja tähän voi olla tulossa muutos liittyen tiedon pakollisuuteen.

Sähköpostin perusteella osataan tarjota oikea tunnistautumistapa kirjautuvalle asiakkaalle. Myös muut Terveystalon vahvaa tunnistautumista hyödyntävät palvelut toimivat samalla logiikalla.

Kahta kutsua ei voi yhtä aikaa olla samalla henkilöllä. Tämän vuoksi täytyy ensin poistaa aiempi kutsu, jonka jälkeen on mahdollista lähettää kutsu uudelleen. 

Kyllä, mutta Suunta tuo mahdollisuuden tietosuojattuun maksusitoumustiedon siirtämiseen potilastietojärjestelmään, joten suosittelemme sen käyttöä.